Een huis verkopen ondanks krediet

Als de verkoop van het huis onvermijdelijk is, kunt u verkopen ondanks een lopende lening. Het is belangrijk dat u een optie kiest die u zo weinig mogelijk extra kosten oplevert. Indien de verkoop plaatsvindt in de eerste 10 jaar van de financiering, kan de bank een vervroegde aflossingsboete eisen indien de financiering voortijdig wordt beëindigd. Hier laten wij u zien hoe u op de best mogelijke manier en zonder vermijdbare financiële verliezen kunt verkopen en hoe u uw eigendom kunt verkopen tijdens de aflossingsfase.

Een huis verkopen ondanks een lening: boete betalen bij vervroegde aflossing of de lening oversluiten voor herfinanciering?

U bent gebonden aan een vastgoedfinanciering voor 10 jaar ondanks een langere aflossingsfase. Deze periode is niet op u van toepassing als de vaste rentevoet korter is. Als het nodig wordt het huis vóór het einde van deze periode te verkopen, kunt u uw lening opzeggen, maar moet u de bank een boete betalen voor vervroegde aflossing. De kredietgever loopt rente mis, die hij op u verhaalt en die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s voor een lening voor onroerend goed.

Vermijd extra kosten: Hier is hoe!

Om deze extra kosten te vermijden, moet u de volgende twee opties nader bekijken:

Het gezin is gegroeid en uw oorspronkelijke huis is te klein geworden? Dan hebt u de mogelijkheid om de lening over te dragen in een nieuwe financiering wanneer u een nieuw huis koopt. In dat geval kunt u de boete voor vervroegde aflossing besparen en herfinancieren door het vorige eigendom uit het kadaster te laten schrappen en uw nieuwe aankoop als onderpand voor de lening bij de bank te laten registreren. Voorwaarde voor het oversluiten van de lening naar een nieuwe woning is dat de nieuwe woning duurder is of ten minste gelijkwaardig aan de verkochte woning.

In het algemeen is het raadzaam verschillende manieren te bekijken om een boete voor vervroegde aflossing te vermijden en om de hoge rentebetaling aan de kredietgever zo mogelijk te vermijden.

Overdracht bestaande lening aan huiskoper

Bij de verkoop van een huis hebt u onder bepaalde voorwaarden de kans om ook de lopende vastgoedlening te verkopen. Als de koper ermee instemt de lening over te nemen tegen identieke voorwaarden en voldoende kredietwaardig is voor de bank om de transactie goed te keuren, bent u vrij van verplichtingen wanneer het huis en de lening worden overgedragen. In dit geval hoeft u geen boete voor vervroegde aflossing te betalen, aangezien de koper uw financiering overneemt en deze aan de bank betaalt volgens de bestaande afspraken in de leningsovereenkomst. Als u van plan bent het pand inclusief de lening te verkopen, raden wij u aan met de grootste zorg een solvabele koper te zoeken.