Belasting op de verkoop van een flat: hoe belasting besparen bij de verkoop van een flat

Een flat verkopen Belastingen – Als u een flat wilt verkopen, is het belangrijk om de relevante belastingregels in acht te nemen. Belastingafdrachten zijn immers een van de belangrijkste kostenfactoren om rekening mee te houden. Met de juiste voorbereiding kan een groot aantal belastingen worden bespaard. Speculatiebelasting, successierechten & Co. – wij leggen hier uit hoe het werkt. Alles wat u moet weten over de verkoop van een flat vindt u hier: Een flat verkopen.

Is de verkoop van een appartement belastingvrij?

Net als bij de aankoop van een huis, flat en grond kunnen ook bij de verkoop belastingen verschuldigd zijn. De belastingen die u moet betalen en het bedrag ervan hangen af van de waarde van het onroerend goed en van het gebruik van de flat. Onder bepaalde omstandigheden kunt u belasting besparen. De zogenaamde speculatiebelasting speelt een grote rol.

Speculatietaks voor verhuur en bewoning

In de regel is er sprake van speculatiebelasting wanneer een onroerend goed binnen een bepaalde periode na aankoop wordt doorverkocht en niet als hoofdverblijfplaats werd gebruikt. In Duitsland bedraagt deze speculatieperiode gewoonlijk 10 jaar. Indien de verkoop binnen deze periode plaatsvindt, is de met de verkoop gemaakte winst onderworpen aan inkomstenbelasting en wordt deze belasting speculatiebelasting genoemd.

Belastingvrij als er meer dan 10 jaar ligt tussen aankoop en verkoop

Als u of uw kinderen zelf in de flat hebben gewoond, is er geen speculatiebelasting verschuldigd, ook al zat er minder dan 10 jaar tussen de aankoop en de verkoop. Is de flat echter een huurwoning, dan moet u de speculatieperiode in acht nemen.

Commerciële handel vanaf de grens van drie objecten

De drie-eigendomsgrens heeft gewoonlijk betrekking op vastgoedhandelaren en speculanten die in korte tijd een groot aantal eigendommen kopen en verkopen. Indien een verkoper binnen een periode van vijf jaar meer dan drie panden verkoopt, kan dit ertoe leiden dat hij als handelaar in onroerend goed wordt aangemerkt en dus belastingplichtig wordt. In dat geval kunnen de vermogenswinsten als inkomsten worden belast, wat tot een hogere belastingdruk leidt.

Dus als u onlangs al verschillende woningen hebt verkocht, is het raadzaam uw flat pas na 5 jaar te verkopen om extra belastingen te vermijden.

Successie- en schenkingsrechten

Maar welke belastingen zijn van toepassing als de flat een geërfde woning is? Als u beslist om een geërfde flat te verkopen, kan er een speculatieperiode voor gelden. Ook hier is de beslissende vraag: koop of huur?

Er moet echter rekening worden gehouden met een bijzonderheid: Het begin van de speculatieperiode is niet de dag van vererving of schenking, maar de dag waarop de flat door de oorspronkelijke eigenaar is verworven.

Met de erfenis gaat dus ook de daaraan verbonden speculatieperiode over op de erfgenaam

Als u bijvoorbeeld een flat als huurwoning erft die 15 jaar geleden werd verworven, is de speculatieperiode voorbij en kunt u de flat verkopen zonder speculatiebelasting te moeten betalen.

Conclusie: Zo kunt u belasting besparen

Kortom, bij de verkoop van een flat kunnen verschillende belastingen worden geheven. Vooral de speculatieperiode en de drie-objectgrens spelen een belangrijke rol. Ook voor de verkoop van een appartement na een erfenis of schenking gelden bijzondere regels, die aandacht behoeven. Het is daarom raadzaam om u vóór de verkoop van een appartement te informeren over de relevante fiscale regels en voorschriften en de te betalen belastingen in uw kosten op te nemen.