Verkoop van een appartementsgebouw Belastingen: speculatiebelasting voor eigenaars, successie & Co.

Een meergezinswoning verkopen Belastingen – Als u uw meergezinswoning wilt verkopen, moet u naast de gebruikelijke kosten voor belastingen, notaris en kadaster ook enkele belastingen betalen. Lees hier welke belastingen u moet betalen bij de verkoop van uw appartementsgebouw. Ook: Hoe u belastingen kunt besparen en wat belangrijk is bij de verkoop van een geërfd appartementsgebouw.

Is de verkoop van een flatgebouw belastbaar?

Net als bij de verkoop van grond en een huis moet u mogelijk ook belasting betalen bij de verkoop van een flatgebouw. Welke belastingen verschuldigd zijn en hoeveel, hangt af van de waarde van het pand en het gebruik ervan.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u zelfs belasting besparen. De zogenaamde speculatiebelasting speelt hierbij een belangrijke rol. Laten we die eens nader bekijken.

Speculatiebelasting op huurwoningen

In de regel is speculatiebelasting verschuldigd als een onroerend goed binnen de speculatieperiode van 10 jaar wordt doorverkocht. Voorwaarde: het pand werd niet gebruikt als hoofdverblijfplaats. Dus als het appartementencomplex een huurpand is dat u de afgelopen jaren heeft verhuurd, is het goed mogelijk dat er speculatiebelasting verschuldigd is.

Als u of uw kinderen echter zelf in het appartementsgebouw hebben gewoond, is er geen speculatiebelasting verschuldigd, ook al valt de verkoop binnen de speculatieperiode.

De belangrijkste feiten over speculatiebelasting in één oogopslag:

  • Geldt alleen voor woningen die niet door de eigenaar worden bewoond
  • Belastingvrije verkoop na afloop van de speculatieperiode

Voorzichtig met drie-object-limiet

Als u uw appartementencomplex wilt verkopen, moet u naast de speculatieperiode ook de zogenaamde drieobjectgrens in acht nemen. Dit betekent: als u binnen 5 jaar meer dan 3 panden verkoopt, kunt u worden aangemerkt als handelaar in commercieel vastgoed, wat kan leiden tot een hogere belastingdruk.

Verkoop van meer dan 3 eigendommen binnen 5 jaar kan de belastingdruk verhogen

Deze regeling heeft meestal betrekking op vastgoedhandelaren en speculanten die in korte tijd een groot aantal eigendommen kopen en verkopen. Als de grens van drie panden wordt overschreden, kan de meerwaarde dus extra worden belast als inkomen.

Als u de afgelopen jaren al drie panden hebt verkocht, is het dus raadzaam uw appartementencomplex op een later tijdstip te verkopen. Zo blijft u voldoen aan de grens van drie panden en wordt uw belastingdruk geminimaliseerd.

Belastingen op schenkingen en erfenissen

Als het appartement een geërfde of geschonken woning is, rijst ook hier de vraag: welke belastingen zijn verschuldigd? Zoals bij eigendommen die door de eigenaar zijn verworven, kan ook bij de verkoop van een geërfde woning speculatiebelasting verschuldigd zijn.

Een bijzonderheid moet echter worden opgemerkt: De speculatieperiode begint niet op de dag waarop het appartementsgebouw is geërfd of weggegeven, maar op de dag waarop het door de oorspronkelijke eigenaar is verworven. Als het flatgebouw dus een nieuw geërfd huurpand is dat meer dan 20 jaar geleden werd verworven, wordt de speculatieperiode geacht te zijn verstreken. Er is dus geen speculatiebelasting verschuldigd, ook al heeft u het pand pas onlangs geërfd.

Samengevat:

  • Speculatiebelasting kan van toepassing zijn
  • Alleen voor gehuurde of verpachte woningen
  • Begin van de speculatieperiode met de dag van de oorspronkelijke verwerving

Conclusie: belasting besparen bij de verkoop van een flatgebouw

Kortom, er kunnen belastingen verschuldigd zijn bij de verkoop van een appartementsgebouw. Hoeveel belasting precies wordt betaald, hangt af van verschillende factoren, zoals het gebruik van het pand en de speculatieperiode. Ook de drie-eigendomsgrens kan een rol spelen bij de verkoop van onroerend goed in korte tijd. Daarom is het belangrijk om bij de verkoop van onroerend goed rekening te houden met de belastingen. Als er geen rekening wordt gehouden met de fiscale gevolgen, kunnen er onverwachte belastingbetalingen plaatsvinden die de winst en dus de werkelijke opbrengst van de verkoop verminderen.