Derdenrekening (notaris) voor het beheer van activa

Trustrekening (notaris) – Het bijzondere aan een trustrekening is dat de houder van de rekening niet de eigenaar is van de tegoeden op de rekening. De houder is meestal een notaris of een advocaat die het vermogen van de eigenaar beheert. Een trustrekening is regelmatig vereist, met name bij de verkoop van grond en onroerend goed. In dit geval zet de verantwoordelijke notaris een zogenaamde geblokkeerde rekening op, waarop de koper het overeengekomen aankoopbedrag stort. Hoewel de verkoper nog niet over het geld kan beschikken, kan hij er zeker van zijn dat de koper in staat zal zijn de koopprijs te betalen.

Trustrekening (notaris) in een oogopslag: De notaris als beheerder van een andere rekening

  • De houder, gewoonlijk een notaris, van de rekening is niet de eigenaar van de activa
  • De notaris beheert de bezittingen van de eigenaar
  • Regelmatig vereist bij de verkoop van onroerend goed
  • In dat geval: de bevoegde notaris maakt een rekening aan waarop de koper de koopprijs van het onroerend goed stort.
  • De verkoper van het onroerend goed kan nog niet over het geld beschikken, maar hij heeft de zekerheid dat de koper de koopprijs kan verhogen

Terug naar de Wiki: Onroerend goed