Verblijfsrecht als recht om te wonen

Verblijfsrecht – Het verblijfsrecht is het recht van de houder van het verblijfsrecht om persoonlijk gebruik te maken van een gebouw of een gedeelte van een gebouw. De eigenaar van het verblijfsrecht heeft echter alleen het recht om te verblijven, maar niet om commerciële activiteiten uit te oefenen. Het verblijfsrecht is een recht op een onroerend goed, en daarom is een notariële overeenkomst tussen de eigenaar en de koper vereist, alsmede een inschrijving in het kadaster.

Verblijfsrecht in een oogopslag: Het persoonlijk gebruik van een gebouw

  • Recht van de houder van het verblijfsrecht om een gebouw of een gedeelte van een gebouw persoonlijk te gebruiken
  • Uitsluitend gerechtigd tot verblijf en niet tot het uitoefenen van commerciële activiteiten
  • Vereist: notariële overeenkomst tussen grondeigenaar en koper en inschrijving in het kadaster.

Terug naar de Wiki: Onroerend goed