Een appartement met verblijfsrecht verkopen: hoe werkt het? – Voordelen en bijzonderheden

Een flat verkopen met het recht om er te wonen – Een flat verkopen kan een moeilijke beslissing zijn, vooral als het gaat om een woning waar u al jaren woont. Maar wat als u uw flat wilt verkopen om persoonlijke of financiële redenen? Met een geregistreerd woonrecht kunt u uw flat met een gerust hart verkopen en toch thuis blijven wonen. Lees hier wat een verblijfsrecht voor het leven inhoudt, waar u op moet letten en hoe een verandering van eigenaar het verblijfsrecht beïnvloedt.

Het verblijfsrecht uitgelegd

Als het gaat om onroerend goed als pensioenplan, hebt u wellicht gehoord van het begrip verblijfsrecht. Een verblijfsrecht geeft een begunstigde het recht om een onroerend goed te gebruiken, zelfs als het aan iemand anders toebehoort. Verblijfsrechten kunnen worden overeengekomen voor een beperkte of onbeperkte periode en kunnen zowel tegen betaling als gratis zijn.

Het verblijfsrecht definieert:

 • Gebruik van een eigendom toegestaan
 • Levenslang vs. beperkt
 • Betaald versus onbetaald

Het wordt bijzonder interessant wanneer het gaat om een levenslang verblijfsrecht. Met een levenslang verblijfsrecht kan de begunstigde de woning voor de rest van zijn of haar leven bewonen, ook als de woning wordt verkocht of geërfd. Dit type verblijfsrecht wordt vaak gebruikt als zekerheid voor ouderen of familieleden om een permanente woning voor hen veilig te stellen.

Voor wie is het verblijfsrecht de moeite waard?

In principe kan een levenslang verblijfsrecht aan verschillende personen worden verleend, afhankelijk van de individuele omstandigheden en behoeften. Doorgaans wordt een levenslang recht echter toegekend aan ouderen of familieleden die in het eigendom van de eigenaar willen wonen maar niet in staat zijn hun eigen eigendom te kopen.

Ouderen kunnen een levenslang verblijfsrecht krijgen zodat zij op hun oude dag in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen zonder zich zorgen te hoeven maken over de verkoop of aankoop van een nieuwe woning. Dit is vaak een goede optie voor ouderen die alleenstaand zijn of van wie de partner reeds is overleden.

Het verblijfsrecht is ideaal voor naaste familieleden, echtgenoten, ouders en grootouders.

Voordelen voor het hele gezin

In principe kunt u uw appartement aan iedere geïnteresseerde verkopen. Het woonrecht schrikt sommige belangstellenden echter af. Daarom worden flats waarop een woonrecht rust binnen de familie doorgegeven. Dat heeft verschillende voordelen.

Voordelen voor verkopers

Het verblijfsrecht zorgt ervoor dat u over een woning blijft beschikken en tegelijkertijd een financieel voordeel geniet bij verkoop of schenking van de woning. Bovendien kan het weggeven of verkopen van de woning binnen de familie helpen om de woning binnen de familie te houden en familieruzies te voorkomen.

Voordelen voor erfgenamen

Tegelijkertijd kunnen uw erfgenamen genieten van een lagere aankoopprijs, aangezien het woonrecht de waarde van de flat vermindert. Omdat de flat vroegtijdig van eigenaar verandert, kunnen zij ook besparen op successierechten.

Alle voordelen in één oogopslag:

 • Geen verhuizing nodig
 • Financieel voordeel door verkoop
 • In de familie blijven
 • Lagere aankoopprijs
 • Besparing van successierechten

Dit moet in acht worden genomen

Als u besluit uw appartement met een geregistreerd woonrecht te verkopen, moet u met een aantal zaken rekening houden. We gaan nu nader in op de bijzonderheden van een dergelijke verkoop.

Duur van het verblijfsrecht

Een verblijfsrecht kan in de tijd beperkt of levenslang zijn, hetgeen betekent dat het vervalt aan het einde van de overeengekomen periode of bij het overlijden van de begunstigde. Intrekking van het verblijfsrecht is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De begunstigde kan echter te allen tijde vrijwillig afstand doen van zijn verblijfsrecht, bijvoorbeeld wanneer hij naar een verpleeghuis verhuist. Het niet gebruiken van het verblijfsrecht betekent niet automatisch dat het vervalt. Pas na 30 jaar niet-gebruik kan het verblijfsrecht zonder toestemming van de begunstigde uit het kadaster worden geschrapt.

Samengevat:

 • De duur wordt vooraf bepaald
 • Intrekking alleen in uitzonderlijke gevallen
 • Afstand is te allen tijde mogelijk
 • Opzegging na 30 jaar niet-gebruik

Vererving aan derden niet mogelijk

In de regel kan het verblijfsrecht niet worden geërfd en eindigt het met het overlijden van de verblijfsgerechtigde. De erfgenamen of rechthebbenden kunnen het verblijfsrecht dus niet erven of voortzetten, tenzij dit uitdrukkelijk in de oorspronkelijke overeenkomst was bepaald.

Dit betekent dat na het overlijden van de eigenaar van het verblijfsrecht de eigenaar van het goed weer volledig beschikkingsrecht heeft over het goed en het kan verkopen, verhuren of anderszins gebruiken.

Notariële inschrijving in het kadaster

Bovendien moet het verblijfsrecht notarieel worden vastgelegd en in het kadaster worden ingeschreven om rechtsgeldig te zijn. De inschrijving in het kadaster is noodzakelijk om het verblijfsrecht als een reëel recht op het onroerend goed vast te stellen. De notariële afspraak speelt hierbij een belangrijke rol, omdat de notaris erop toeziet dat alle noodzakelijke stappen en formaliteiten worden vervuld.

De inschrijving van het verblijfsrecht in het kadaster zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk is dat er een verblijfsrecht bestaat en wie de houder ervan is. Zij biedt de begunstigde van het verblijfsrecht ook rechtsbescherming, aangezien zij hem in staat stelt zijn belangen tegenover derden, waaronder de eigenaar van het onroerend goed, te doen gelden.

Het volgende is nodig om het verblijfsrecht veilig te stellen:

 • Notariële certificering
 • Inschrijving in het kadaster

Verkoop flat met recht van opstal

Stel dat de flat al is bezwaard met een woonrecht en nu opnieuw moet worden verkocht. Dit is ook mogelijk, hoewel de verkoop ingewikkelder is met een bestaand woonrecht dan zonder. Waar moet dan op gelet worden?

Het verblijfsrecht bestaat nog steeds

Bij de verkoop van een onroerend goed met een verblijfsrecht moeten bepaalde voorschriften in acht worden genomen. De verkoper moet de koper niet alleen informeren over het bestaande verblijfsrecht, maar ook de rechten van de persoon met het verblijfsrecht beschermen. Zo mag de verkoop het verblijfsrecht niet aantasten of anderszins in gevaar brengen.

Het verblijfsrecht blijft bestaan, ook bij verandering van eigenaar

Het verblijfsrecht blijft dus bestaan, ook wanneer het onroerend goed wordt verkocht, en de koper moet het verblijfsrecht erkennen en aanvaarden.

Waardevermindering & lagere aankoopprijs

Wanneer men een onroerend goed wil verwerven, is het meestal de bedoeling om er onbeperkt over te kunnen beschikken. Een bestaand verblijfsrecht kan deze vrijheid echter beperken en zo de vraag naar een dergelijk onroerend goed doen afnemen. De waarde van het onroerend goed wordt ook verminderd door het bestaande verblijfsrecht, waardoor in de meeste gevallen een lagere aankoopprijs wordt bereikt.

Conclusie: voorbereiding is het halve werk

Een levenslange rente kan een goede optie zijn als u uw huis wilt verkopen maar toch in de buurt wilt blijven wonen. Het geeft u de vrijheid om het kapitaal uit de verkoop van uw flat te gebruiken terwijl u in uw vertrouwde omgeving blijft wonen. Het is echter belangrijk op te merken dat het woonrecht niet kan worden geërfd en dat het notarieel moet worden vastgelegd en in het kadaster moet worden ingeschreven. Het woonrecht heeft ook invloed op een latere verkoop, omdat het zowel de vraag als de waarde vermindert.

Al met al kan een levensverzekering dus een goede optie zijn voor mensen die er zeker van willen zijn dat ze de rest van hun leven een huis hebben. Wel moet men zich vooraf goed bewust zijn van de juridische aspecten en mogelijke effecten op de verkoopprijs.