Huis verkopen: Succesvol uw eigen huis verkopen in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld, een stad met ongeveer 30.000 inwoners, ligt in het noorden van de deelstaat Hessen, 50 km ten zuidoosten van Kassel aan de rivier de Fulda. Sinds 1951 is de stad in heel Duitsland bekend om zijn festival dat in de kloosterruïne wordt gehouden. In 1967 was Bad Hersfeld gastheer van de 7e Hessentag.

Waar u rekening mee moet houden als u een huis verkoopt

De verkoop van een huis of een condominium vereist overwegingen betreffende het geschikte moment en moet goed worden voorbereid. Er zijn uitgebreide voorbereidingen nodig, bovendien moet de geschikte prijs worden gevonden en moet het eigendom op de best mogelijke manier op de markt worden gebracht. Veel details in het verkoopproces overweldigen u als particuliere eigenaar. Wij raden u dan ook aan deze complexe taak aan ons bij Lukinski toe te vertrouwen. Oordeel zelf door de volgende beschrijving te lezen.

Verkrijg de nodige documenten

Bij de verkoop van uw huis hebt u de volgende documenten nodig om het proces op een juridisch veilige manier af te ronden:

  • Papieren met locatie, plattegronden en woonruimte
  • Uittreksels uit het kadaster en, in het geval van bestaande grondlasten, de financieringsdocumenten
  • Energiepas en bewijs van uitgevoerde moderniseringswerkzaamheden

Nadat de documenten zijn opgesteld, moet de ideale prijs worden gevonden.

Waardering van het woonhuis

De juiste verkoopprijs kunt u alleen vaststellen via een professionele taxatie van uw huis of appartement. Dit wordt gewoonlijk gedaan door een makelaar die de marktsituatie kent, deskundig is in het taxeren van onroerend goed en alle relevante aspecten in aanmerking neemt. Zonder de hulp van een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van onroerend goed, is uw enige optie het raadplegen van een relatief dure landmeter.

Stel de verkoopprijs vast en adverteer het eigendom

Op basis van de waardebepaling bepaalt u een verkoopprijs en maakt u een zo gedetailleerd mogelijk exposé voor de marketing. Deze bevat de verkregen documenten, informatieve foto’s van het interieur en het exterieur, alsmede beschrijvende teksten over het huis en de onmiddellijke omgeving. Dit exposé dient u om reclame te maken voor het pand op alle verkoopkanalen, het moet geïnteresseerden aanzetten tot het maken van afspraken voor bezichtigingen.

Hoe werkt een huisinspectie?

Ten eerste moet u uw woning in een aantrekkelijke staat brengen en een individuele afspraak maken met elke kandidaat-koper. Dit houdt in dat alle kamers worden getoond, dat veel vragen worden beantwoord en dat tegelijkertijd wordt nagegaan hoe groot de belangstelling van de potentiële koper is. Uiteindelijk zult u een van de belangstellenden moeten selecteren en met hem of haar over de koopprijs moeten onderhandelen. Daarbij moet u uitgaan van verschillende belangen en blijk geven van onderhandelingsvaardigheden. Tegelijkertijd moet u de waarschijnlijke koper vragen hoe hij voor uw huis wil betalen en, indien financiering wordt gezocht, hen om bevestiging van hun bank vragen.

Het koopcontract opstellen en het huis overhandigen

Nadat u met de koper een aanvaardbare prijs bent overeengekomen, moet een koopcontract worden opgesteld. Een notaris is altijd vereist voor de verkoop van onroerend goed, en de koper kiest er meestal een. De eerste bijeenkomst is om het contract te bespreken en u moet de bovengenoemde documenten meebrengen. Na de vergadering zal de notaris een ontwerp opstellen dat per post aan u en aan de koper zal worden toegezonden. Beide partijen hebben gewoonlijk twee weken de tijd om de details te controleren en te bespreken met bijvoorbeeld hun belastingdeskundigen. Op de geplande datum wordt het contract door alle partijen bij de notaris ondertekend. Nadat de koopprijs en de onroerende voorheffing zijn betaald, wordt het huis overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bespaar tijd en bereik een optimale verkoopprijs

Tussen het verkrijgen van de documenten en de overhandiging van de sleutels liggen drukke en vaak stressvolle weken. Wij van Lukinski – Your House Sale, bieden u de complete afhandeling van de verkoop. Dit bespaart u veel tijd en dankzij onze professionele aanpak kunt u een prijs verwachten die past bij de huidige marktsituatie. Wij zorgen voor alle formaliteiten, evalueren uw huis, ontwerpen de reclame en vinden een solvabele koper.

Conclusie

Lukinski is de ideale contactpersoon voor u bij de verkoop van onroerend goed. Beslis nu om een telefonische afspraak te maken. Als u dat wenst, zorgen wij na een bezichtiging vakkundig en betrouwbaar voor de rest. In geval van succes, betaalt de koper onze kosten.