Gedeeltelijke handelingsbevoegdheid (WEG) van de vereniging van eigenaars van het condominium

Gedeeltelijke handelingsbekwaamheid (WEG) – Gedeeltelijke handelingsbekwaamheid is het vermogen om drager te zijn van rechten en verplichtingen, om als rechtssubject actief deel te nemen aan het rechtsverkeer en om in rechte op te treden en in rechte te worden aangesproken. Gedeeltelijke handelingsbekwaamheid betekent ook dat een vereniging van eigenaars van een condominium niet alle rechten heeft die een handelingsbekwame persoon of instelling wel heeft. Deze hoedanigheid is wettelijk verankerd in de wet op de eigenaars van een condominium (Wohnungseigentümergesetz, WEG), en bepaalt dat de gemeenschap eigenaar is van de verworven rechten en plichten, zij oefent deze rechten van de eigenaars uit en vervult hun plichten.

Gesplitste rechtsbevoegdheid (WEG) in een oogopslag: Gedeelde rechtsbevoegdheid van de vereniging van eigenaars van het condominium

  • Vereniging van eigenaars van een condominium als drager van rechten en verplichtingen
  • Mogelijkheid voor de vereniging van eigenaars van het condominium om actief deel te nemen aan juridische transacties
  • De vereniging van eigenaars van een condominium heeft niet alle rechten van een rechtspersoon of een instelling
  • Oefent de rechten uit en vervult de plichten van de eigenaars

Terug naar de Wiki: Onroerend goed

Handelingsbekwaamheid – definitie en verklaring volgens het BGB