Wanbetalingsreserve (WEG) in geval van insolventie

Wanbetalingsreserve (WEG) – De wanbetalingsreserve treedt in werking in geval van insolventie van een eigenaar van een flatgebouw indien het risico bestaat dat deze niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Om niet de hele gemeenschap in gevaar te brengen door insolventie, kan deze reserve voor wanbetaling worden aangelegd, waaruit dan de nodige betalingen worden gedaan. De Condominiumwet (Wohnungseigentumsgesetz, WEG) bepaalt dat elke eigenaar van een condominium verplicht is bij te dragen in de lasten en kosten van de woongemeenschap.

Default reserve (WEG) in een oogopslag: Bijzondere verdeling in geval van insolventie van eigenaars van appartementen

  • Is een indekking voor het geval van insolvabiliteit van een eigenaar van een condominium
  • Ter bescherming tegen het gevaar voor de hele woongemeenschap
  • In geval van insolventie worden hieruit de nodige betalingen verricht
  • Elke eigenaar van een condominium is verplicht bij te dragen in de lasten en kosten van de woongemeenschap.

Terug naar de Wiki: Onroerend goed