Insolventie van een persoon: kans en een nieuwe start?

Insolventie – Insolventie wijst op de insolventie of dreigende insolventie van een persoon. Men spreekt van insolventie als de schuldenaar niet binnen 4 weken 90% van zijn verplichtingen kan nakomen. Indien dit het geval is, wordt een insolventieprocedure geopend. In deze procedures worden de activa van de schuldenaar te gelde gemaakt door een curator en wordt de opbrengst verdeeld onder de schuldeisers.

Insolventie in een oogopslag: Kans op een nieuwe start

  • Toont de insolventie van een persoon aan
  • De schuldenaar kan niet binnen 4 weken aan 90% van zijn verplichtingen voldoen
  • Bij een insolventieprocedure worden de goederen van de schuldenaar te gelde gemaakt en de opbrengst onder de schuldeisers verdeeld

Terug naar de Wiki: Onroerend goed