Zelfonthulling uitgelegd: Financiering bij de bank voor huis en flat

Self-disclosure voor de bank – U wilt een onroerend goed kopen en het moet gefinancierd worden door een Duitse bank? Of het nu gaat om een spaarbank, Volksbank, private bank, Postbank, Deutsche Bank of Commerzbank, banken willen kredietwaardigheid (risicominimalisatie) en het bewijs daarvan. Dit bewijs wordt een zelfonthulling genoemd. Hier presenteert u uw vermogen en uw maandelijkse inkomsten. U verstrekt de bank ook informatie over het onroerend goed en de financieringsstructuur.

Wat betekent zelfonthulling?

De zelfonthulling is een bewijs van uw kredietwaardigheid. Het omvat uw maandelijkse inkomsten, uitgaven, activa en passiva. De eigen verklaring wordt ingevuld door u, als enige aanvrager, of met een tweede kredietnemer, uw medeaanvrager.

Download: Gratis sjabloon

Er is geen officiële zelfonthulling, bijvoorbeeld van de belastingdienst. De vorm en de inhoud zijn vrij te kiezen.

Hier vindt u gratis de self-disclosure, als een goed en volledig PDF- en Word-sjabloon:

Structuur van de zelfonthulling

Voor u de afzonderlijke stappen leert kennen, volgt hier een overzicht van de structuur van de (of deze) zelfonthulling.

 1. Persoonsgegevens en activiteit
 2. Maandelijkse inkomsten en uitgaven
 3. Activa en passiva
 4. Te financieren object en financieringsstructuur (aflossing)
 5. Toestemming Schufa informatie
 6. Aanhangsel: Bewijs van inkomen

Alle informatie die u hier geeft, komt van uzelf. Vandaar de naam van de zelfonthulling. Het is belangrijk, en u moet dit altijd voor ogen houden, dat alle informatie verifieerbaar moet zijn.

Financiering in het kort: kadergegevens ‘ Stap 1

In het begin geeft u een samenvatting van de kadergegevens van de gewenste financiering. Echt, in extreem korte vorm!

 • Financiering van projecten
 • Type eigendom
 • Gebruik van de woning
 • Enige aanvrager of medeaanvrager

Persoonlijke gegevens (kredietnemer) – Stap 2

In het tweede blok verstrekt u informatie over uw persoonsgegevens. Hetzij als de enige kredietnemer, hetzij samen met uw medeaanvrager.

 • Persoonlijke gegevens
 • Activiteitsgegevens

Kredietwaardigheid: Inkomen – stap 3

Op basis van de persoonlijke gegevens en de activiteit komt u in stap 3 tot de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Hier vergelijk je beide blokken en bereken je de som. Uw resultaat moet een overschot zijn en dit overschot is uw financiële marge.

Maandelijks inkomen

Het maandinkomen omvat inkomsten uit lonen en salarissen, maar ook andere variabele, regelmatige bronnen van inkomsten.

 • Loon/salaris (netto)
 • Terugkerende maandelijkse variabele inkomsten
 • Inkomsten uit zelfstandige bedrijfsuitoefening
 • Pensioenen
 • Huuropbrengsten (koud)
 • Kinderbijslag
 • Onderhoud
 • Overige inkomsten

Maandelijkse uitgaven

De maandelijkse uitgaven omvatten onder meer de warme huur, of de lening, of het bedrag van de maandelijkse aflossing.

 • Huisvestingskosten; huur of lening
 • Zullen er in de toekomst geen huisvestingskosten meer zijn: ja / neen?
 • Ziektekostenverzekering
 • Andere verzekeringen (pensioenen, bouwkassen, levensverzekeringen, enz.)
 • Kosten van levensonderhoud
 • Leningen
 • Leasing
 • Passiva
 • Onderhoudsverplichtingen
 • Overige uitgaven

Vermogenssituatie (activa/passiva) – stap 4

Na een lijst van uw regelmatige, terugkerende inkomsten en uitgaven, volgt nu een lijst van uw activa en passiva.

Nogmaals, laten we eens snel kijken naar een voorbeeld van wat in de lijst thuishoort. Laten we beginnen met de activa:

Bereken krediet

Vermeld in de rubriek activa en tegoeden de volgende activa:

 • Bank- en spaardeposito’s
 • Effecten (marktwaarde)
 • Verzekering (afkoopwaarde)
 • Onroerende activa
 • Opbouw van een spaarsaldo
 • Overige activa

Bereken passiva

Aan de passiefzijde zijn er dan:

 • Bank-, afbetalings- en leaseleningen
 • Garanties
 • Overige passiva

Onroerend goed en financiering: gebruik van krediet – stap 5

In de voorlaatste, vijfde stap geeft u uw bankier een overzicht van het onroerend goed en de financieringsstructuur (aflossing).

Eigendom

Geef uw bank eerst inzicht in het te financieren onroerend goed. Aankoopprijs, soort eigendom, soort gebruik, hier is alle belangrijke informatie voor uw bankiers.

 • Exact adres (straat, huisnummer, postcode en plaats)
 • Type gebruik
 • Jaar van vervaardiging
 • Type onroerend goed
 • Woonoppervlak (m²)
 • Perceel (m²)
 • Commercieel (m²)
 • Verhuurd (m²)
 • Onbebouwde oppervlakte (m²)
 • Bouw
 • Staat
 • Laatste modernisering (jaar)
 • Plaatsen
 • Kamer (voor flat)
 • Wooneenheid (nr. volgens verklaring van splitsing)
 • Plaats in de woning (voor flat)
 • Speciale kenmerken

Financieringsstructuur en leningbedrag

Nadat u uw financieringswens hebt omschreven, komt het aan op het bedrag en de aflossing van de financiering.

 • Aankoopprijs
 • Land
 • Verbouwing / Modernisering
 • Bouwkosten (huis)
 • Buitenfaciliteiten
 • Bijkomende bouwkosten
 • Belasting op de overdracht van onroerend goed
 • Eigen bijdrage
 • Buitenfaciliteiten
 • Notaris en kadaster
 • Onroerend goed makelaar
 • Inventaris
 • Financieringskosten

Op het gebied van leningen:

 • Bedrag
 • Streefrente
 • Terugbetaling
 • Tarief
 • Mogelijkheid tot niet-geplande aflossing

Schufa-informatie en gegevensbescherming – stap 6

Last but not least, gaat u akkoord met een Schufa-vraag en het privacybeleid in uw zelfverklaring.

Tip! Eén keer per jaar krijg je deze zelfbevlekking gratis:

Bewijsstukken (inkomstenbelastingaangifte) – stap 7

Bereid nu het aanhangsel voor, uw bewijs van inkomen. Hiervoor hebt u de volgende documenten nodig, als werknemer of als zelfstandige.

Documenten voor werknemers:

 • Laatste 3 loonstroken
 • Loonstaat van december, vorig jaar
 • Laatste belastingaanslag
 • Indien onroerend goed, ook aangifte inkomstenbelasting
 • Kopie van identiteitskaart
 • Schufa zelfonthulling

Documenten voor zelfstandigen:

 • Laatste 3 belastingaanslagen
 • Laatste 3 belastingaangiften / balansen
 • Lopende BWA (analyse van het bedrijfsbeheer)
 • Kopie van identiteitskaart
 • Schufa zelfonthulling

Conclusie en 3 tips voor kopers

Gefeliciteerd! Je hebt je eerste zelfonthulling gemaakt.

Download: Gratis sjabloon

Hier vindt u het zelfonthullingsformulier opnieuw, gratis, als PDF en Word-sjabloon:

Hier zijn nog een paar belangrijke tips.

Tip 1: Bankgegevens en goede relaties

Elke eigen verklaring moet een bankrekening of de naam van de bank bevatten. Kies een bank of een bankrekening van een bank waarmee u een goede relatie hebt.

Tip 2: Stap 5 met financieel adviseur

In de zesde stap geeft u uw bankier informatie over het onroerend goed van uw keuze, evenals de financieringsstructuur. Dit deel kunt u het beste bespreken met een financieel adviseur.

Tip 3: Nauwkeurige indiening van documenten

Zorg er echt voor dat alles nauwkeurig wordt ingediend, met alle belangrijke documenten. Als hier een fout wordt gemaakt, vermindert dat onmiddellijk uw kansen om vastgoedfinanciering van uw bank te krijgen.