Geschillen in gemeenschap van erfgenamen: nalatenschap, rechten, verplichtingen en verkoop van het huis

Verdeling van de nalatenschap – Indien een overledene meerdere erfgenamen nalaat en de verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen niet in onderling overleg geschiedt, wordt de verdeling door de wet bepaald. Aangezien de nalatenschap een gemeenschappelijk vermogen is, kunnen de mede-erfgenamen slechts gezamenlijk over de nalatenschap beschikken. Indien deze gemeenschappelijke beschikking geen resultaat oplevert, kan elke mede-erfgenaam te allen tijde de verdeling van de gemeenschap van erfgenamen vorderen en deze zelfstandig nastreven. In dat geval kan de individuele mede-erfgenaam beschikken over zijn aandeel in de nalatenschap in haar geheel, maar niet over zijn aandeel in de individuele goederen.

Overzicht van geschillen tussen mede-erfgenamen: Onenigheid tussen de mede-erfgenamen

  • Als er meerdere erfgenamen worden nagelaten, is er sprake van een gemeenschap van erfgenamen.
  • Treedt in werking indien de verdeling van de nalatenschap niet in onderlinge overeenstemming geschiedt
  • De individuele mede-erfgenaam kan slechts in zijn geheel over zijn aandeel beschikken
  • Individuele mede-erfgenaam kan niet beschikken over zijn aandeel in het individuele vermogen

Terug naar de Wiki: Onroerend goed