Verdelingsbeschikking in de nalatenschap van een erflater

Verdelingsbevel – Door middel van een verdelingsbevel kan de erflater de wettelijke erfopvolging in zijn nalatenschap wijzigen en bepalen wie van zijn erfgenamen welke goederen moet krijgen. Op die manier kan hij de verdeling van de nalatenschap regelen. Het is belangrijk om een verdelingsbevel concreet en ondubbelzinnig te formuleren, zodat de verkoop van een goed wordt vermeden en bijvoorbeeld de veroordeelde echtgenoot het goed erft.

Divisie volgorde in een oogopslag: De mogelijkheid om de erfelijke rangorde te wijzigen

  • De erflater kan de beschikking tot afwikkeling van zijn nalatenschap geven
  • Kan de wettelijke erfopvolging wijzigen en bepalen welke erfgenaam welke goederen moet krijgen
  • Moet concreet en ondubbelzinnig worden geformuleerd

Terug naar de Wiki: Onroerend goed