Testament om de verdeling van de goederen te bepalen

Testament – De verdeling van het vermogen van een overledene kan voor zijn overlijden worden vastgelegd in een schriftelijke verklaring, het testament. Iedereen kan een testament maken vanaf de leeftijd van 16 jaar en heeft geen notaris nodig in het geval van een handgeschreven testament, aangezien de erflater het zelf met de hand maakt. Indien men echter een notarieel testament wenst, moet dit bij een notaris worden verleden, waarbij de kosten hiervoor afhankelijk zijn van de waarde van de nalatenschap. Omwille van de duidelijkheid moet het document de vermelding “testament” of “uiterste wilsbeschikking” dragen en moeten aan het eind de handtekening van de erflater en een datum worden toegevoegd. Indien er meerdere testamenten zijn, is het testament met de meest recente datum beslissend.

Will in een oogopslag: De laatste wil en het testament van een overledene

  • De betrokkene kan vóór zijn overlijden een schriftelijke verklaring opstellen waarin de verdeling van zijn vermogen wordt vastgelegd
  • Iedereen kan een testament maken vanaf de leeftijd van 16 jaar.
  • In het geval van een handgeschreven testament schrijft de erflater zijn of haar laatste wil en testament zelf met de hand.
  • In het geval van een notarieel testament wordt het opgesteld en notarieel verleden door een notaris, waarvan de kosten afhangen van de waarde van de nalatenschap.
  • Moet ter verduidelijking de vermelding “Testament” of “Mijn laatste wil en testament” dragen en de handtekening en een datum bevatten
  • Indien er meerdere testamenten zijn, is het testament met de meest recente datum doorslaggevend

Terug naar de Wiki: Onroerend goed