Geschillen over erfenissen: hoe werkt een goed testament? – Onze tv-expert op NDR

Geschil over erfenis: Hoe werkt een goed testament? Gisteren was het 45 minuten durende verslag over het onderwerp. Onze deskundige Jan Rickel was te gast, als adviseur, met nuttige antwoorden en knowhow over de vraag. Omdat nalaten en erven goed gepland moet worden. Zonder dat komen veel dingen onbedoeld in opspraak. Velen vermijden het onderwerp, het gaat immers over de dood van een persoon die bijna altijd geliefd is. Wat te doen, is de vraag? In de bijdrage van de NDR geven wij de antwoorden.

Nalatenschap & vererving van onroerende goederen

Nog nooit is er in Duitsland zoveel geërfd als dit jaar, meldt de NDR. Het verslag vervolgt: “Volgens het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek (DIW) wordt elk jaar tot 400 miljard euro geërfd of weggegeven.”

U kunt het verslag vinden in de NDR-mediatheek:

Geschil in gemeenschap van erfgenamen en uitdeling verkoop

Wij hebben in de blog reeds verslag uitgebracht over het onderwerp van geschillen in de gemeenschap van erfgenamen. Indien een overledene meerdere erfgenamen nalaat en de verdeling van de nalatenschap onder de erfgenamen niet in onderlinge overeenstemming geschiedt, wordt de verdeling door de wet bepaald. Aangezien de nalatenschap een gemeenschappelijk vermogen is, kunnen de mede-erfgenamen slechts gezamenlijk over de nalatenschap beschikken.

Indien deze gemeenschappelijke beschikking geen resultaat oplevert, kan elke mede-erfgenaam te allen tijde de ontbinding van de gemeenschap van erfgenamen vorderen en deze zelfstandig nastreven. In dat geval kan de individuele mede-erfgenaam beschikken over zijn aandeel in de nalatenschap in haar geheel, maar niet over zijn aandeel in de individuele goederen.

Als de erfgenamen een geschil hebben, is er soms een verdelingsveiling, een specifieke vorm van gedwongen verkoop. Het doel van de verdelingsveiling is de activa om te zetten in een verdeelbare som geld en deze te verdelen onder de mede-eigenaars.

Een fragment van maandag 25 april 2022, 22:00 tot 22:45 uur met onze tv-deskundige Jan Rickel.

Beeldbron: 45 Min Reportage / NDR

 

Beeldbron: 45 Min Reportage / NDR

 

Beeldbron: 45 Min Reportage / NDR

 

Beeldbron: 45 Min Reportage / NDR

Lees hier meer over het onderwerp:

Testament, huis en verplicht aandeel

De verdeling van het vermogen van een overledene kan voor zijn overlijden worden vastgelegd in een schriftelijke verklaring, het testament. Iedereen kan een testament maken vanaf de leeftijd van 16 jaar en heeft geen notaris nodig in het geval van een handgeschreven testament, aangezien de erflater het zelf met de hand opstelt.

Indien men echter een notarieel testament wenst, moet dit bij een notaris worden verleden, waarbij de kosten hiervoor afhankelijk zijn van de waarde van de nalatenschap. Omwille van de duidelijkheid moet het document de vermelding “testament” of “uiterste wilsbeschikking” dragen en moeten aan het eind de handtekening van de erflater en een datum worden toegevoegd. Indien er meerdere testamenten zijn, is het testament met de meest recente datum beslissend.

Erfenis zonder testament?

Het erfrecht treedt in werking als er geen testament is. Hierin wordt geregeld wie na een overlijden het vermogen van de overledene ontvangt en hoe dat gebeurt. In het geval van meerdere erfgenamen kunnen gemeenschappen van erfgenamen worden gevormd en gaat de nalatenschap in hun bezit over.

Gemeenschappen van erfgenamen worden automatisch gevormd na het overlijden van de erflater indien er verscheidene erfgenamen zijn. Zij moeten dan de nalatenschap onder elkaar verdelen en gezamenlijk beslissingen nemen over geërfde goederen, zoals onroerend goed. Als u zelf wilt bepalen welke familieleden welke goederen erven, moet u een testament opstellen en alles nauwkeurig regelen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.