Pre- en post-erfgenaam: definitie en tips

Voor- en nageslacht – Als u er absoluut zeker van wilt zijn dat uw vermogen (met inbegrip van uw onroerend goed) binnen een welbepaalde kring van erfgenamen blijft, kunt u de zogenaamde “voorerfgenamen en nageslachtgenamen” bepalen door middel van het testament. Vooral bij het erven van onroerend goed biedt deze procedure talrijke voordelen. Hier kunt u te weten komen waarmee rekening moet worden gehouden bij de aanwijzing van voor- en latere erfgenamen en welke aspecten uit deze optie voortvloeien, met name voor onroerend goed en de taken van de makelaar.

Voor- en nage nalatenschap in het testament

In principe is het onderwerp “erfenis en nalatenschap” altijd in goede handen bij een (gespecialiseerde) advocaat. De constructie van pre- en post-erfgenamen is ingewikkeld. Toch zijn er een paar gemakkelijk te begrijpen beginselen die elke eigenaar van onroerend goed zou moeten kennen en ook gemakkelijk zelf kan toepassen. Hier volgen enkele vragen die telkens weer opduiken en die wij in het hiernavolgende zullen beantwoorden.

 • Pre-erfgenaam en post-erfgenaam – waar gaat het allemaal om?
 • Mijn moeder is de vorige erfgenaam. Mag ze haar deel van het huis zo makkelijk verkopen?
 • Heeft de eigenaar (vorige erfgenaam) het recht om het huis te verkopen zonder toestemming van de volgende erfgenaam of moet deze laatste instemmen met de verkoop?
 • Ik ben troonopvolger, wat nu?
 • Huis verkopen ondanks opvolging?

Pre-heir – Post-heir. Wat betekent dat?

Wie iets wil nalaten, is vrij om de erfgenamen te bepalen en kan dus ook zijn of haar erfenis gespreid aan meerdere personen overdragen. De latere erfgenaam is dan de persoon die de erfenis pas ontvangt nadat een andere persoon – de zogenaamde eerdere erfgenaam – eerder heeft geërfd. De erflater kan bijvoorbeeld een gelegenheid of een tijdstip voor de erfopvolging kiezen, zoals het bereiken van de meerderjarigheid of het slagen voor het meestersexamen.

De vorige en de volgende erfgenamen zijn beide rechtsopvolgers van de erflater. Zij vormen echter geen gemeenschap van erfgenamen waarin zij gelijktijdig zouden erven, maar erven door toedoen van de erflater de een na de ander.

Pre- en post-erfgenamen voor gehuwden – het veiligstellen van vermogen in de familie

De erfrechtelijke regeling door middel van een voor- en een achtererfgenaam wordt vaak gebruikt door gehuwden. Op die manier kunnen zij ervoor zorgen dat het gehele gezamenlijke vermogen in hun eigen familie blijft. Daartoe benoemen de echtgenoten elk de ander tot voorerfgenaam en de gezamenlijke kinderen tot na-erfgenaam. Zelfs in geval van hertrouwen na het overlijden van een van de echtgenoten kunnen de goederen niet door de nieuwe echtgenoot worden geërfd.

Erfgenamen – taken, plichten en rechten

Voorerfgenamen worden ook wel “tijdelijke erfgenamen” genoemd. Dit komt omdat zij slechts een beperkte beschikkingsbevoegdheid hebben over de nalatenschap. Vooral in het geval van geërfd onroerend goed heeft deze situatie gevolgen voor beide partijen – d.w.z. de vorige en de volgende erfgenamen. Ten eerste is er de successierechten. In het begin moet het altijd betaald worden door de vorige erfgenaam.

 • De vorige erfgenaam moet de successierechten betalen uit de gelden van de vorige nalatenschap.
 • De voorerfgenaam is slechts erfgenaam tot de gebeurtenis van latere vererving zich voordoet
 • Als een eigendom wordt geërfd en bewoond door de vorige en volgende erfgenamen zelf, zijn er geen successierechten verschuldigd
 • Het onroerend goed moet gedurende ten minste tien jaar na de aanvaarding van de erfenis door de eigenaar worden bewoond
 • De door de eigenaar bewoonde woonruimte mag niet meer dan 200m² bedragen
 • Alleen dan is geen successierecht verschuldigd

Statistieken – Erfgoed in Duitsland

Lees hier meer feiten en cijfers: Onroerend goed statistieken. Wij hebben ook andere interessante studies, enquêtes en statistieken over het onderwerp: Nalatenschap in Duitsland.

Beschikkingsbeperking – uitzonderingen en rechten van de vorige erfgenamen bij onroerendgoedtransacties

De vorige erfgenaam kan niet vrij over de nalatenschap beschikken. Het erfrecht legt bepaalde beperkingen op aan de vervreemding van de nalatenschap door de vorige erfgenaam, omdat bij een latere vererving de goederen onverkort naar de volgende erfgenaam moeten gaan. Zo mag de vorige erfgenaam geen goederen uit de nalatenschap verkopen of weggeven zonder de toestemming van de volgende erfgenaam. De vorige erfgenaam mag andere erfstukken voor zichzelf gebruiken, maar hij is verplicht de waarde van het goed na de erfopvolging aan de opvolger te vergoeden.

De erflater kan de voorerfgenaam echter vrijstellen van veel van deze beperkingen. Dit wordt dan een vrijgestelde preheir genoemd. De “vrijgestelde nalatenschap” – die dan ook onroerende goederen kan omvatten – kan door de vrijgestelde vorige erfgenaam alleen worden verkocht, zonder dat daarvoor de toestemming van de volgende erfgenaam nodig is.

Pre-erfopvolging & post-erfopvolging – advies van een advocaat

Tip van de makelaar: kijk uit bij de aankoop van geërfd onroerend goed

Als een onroerend goed uit een nalatenschap moet worden verkocht, zijn er veel details waarmee rekening moet worden gehouden – voor de verkoper en ook voor de koper. Ten laatste hier – nadat ook een advocaat om advies is gevraagd – moet de makelaar in het spel komen. De experts van Lukinski – Lukinski – hebben de nodige expertise om te helpen bij deze complexe vraagstukken.

Vooral belangrijk: de makelaar beschikt over de nodige afstand om de waarde van een geërfd onroerend goed nauwkeurig te bepalen. Bij geërfde huizen wordt vaak onnodig geld weggegeven omdat de erfgenaam snel van het geërfde bezit af wil. Het omgekeerde is ook mogelijk: er zijn zoveel herinneringen en emoties aan het geërfde huis verbonden dat de waarde te hoog wordt vastgesteld. Het pand is dan moeilijk te verkopen.

Zoek een makelaar als erfgenaam

Een makelaar vinden als pre-erfgenaam betekent aandacht besteden aan zeer speciale diensten. De makelaar moet immers zeer goed op de hoogte zijn van de juridische bijzonderheden van de erfopvolging en van de banden tussen de vorige en de volgende erfgenamen.

Lukinski treedt voor u op als pre-heir:

 • De neutrale waardering van uw geërfd onroerend goed
 • De professionele schifting en ordening van alle documenten uit de nalatenschap die nodig zijn voor de verkoop
 • De professionele en verkoopbevorderende enscenering van uw object (foto’s/video’s)
 • Je emotionele toestand krijgt speciale aandacht
 • De juiste creatie van een aantrekkelijk verkoop exposé
 • De discrete plaatsing van uw eigendom in alle relevante media
 • De analyse van ons uitgebreide klantenbestand voor geschikte kopers
 • De discrete organisatie en uitvoering van bezichtigingsafspraken
 • Het discreet voeren van onderhandelingen met potentiële kopers (indien gewenst, zonder uw aanwezigheid)
 • De afronding van het koopcontract in samenwerking met notarissen

Wanneer wordt de makelaar betaald?

Een gerenommeerde makelaar en verkoper van onroerend goed wordt alleen betaald bij een succesvolle afronding en bespreekt zijn honorariumtarief direct aan het begin van het verkoopproces. Openheid en transparantie zijn dus fundamentele criteria waaraan de huizenverkoper de goede makelaar herkent.

Hoeveel wordt er geërfd in Duitsland?

Hier kunt u erfenissen en schenkingen in Duitsland bekijken. Het onderzoek loopt van 2008 tot 2018 en laat zien dat er elk jaar meer dan 110.000 erfenissen worden verdeeld. Grote kans op geschillen als de gemeenschap van erfgenamen het niet eens kan worden. Hier vindt u meer interessante studies, enquêtes en statistieken over het onderwerp: Nalatenschap in Duitsland.

Statistik: Anzahl der steuerpflichtigen Erbschaften und Schenkungen in Deutschland von 2008 bis 2018 | Statista

Meer statistieken vindt u op Statista

Hoeveel geld is er geërfd?

Sinds 2014 staat met name Hamburg aan de top in Duitsland. Hamburg staat momenteel aan de top met 167,80 euro. In geen andere stad wordt zoveel geërfd. Met een bevolkingsaandeel van 2,19% van totaal Duitsland (1,82 miljoen op 82,79 miljoen) wordt jaarlijks een totaal volume van 305.731.600 euro geërfd.

 • Bevolkingsaandeel Hamburg 2,19%
 • Nalatenschap in Duitsland (vergelijkingsjaar) 109.635; statistisch 2.401 nalatenschappen in Hamburg
 • Totale erfenis (Hamburg / jaar) 305.731.600 euro

Statistik: Erbschaftsteueraufkommen pro Kopf in Deutschland im Jahr 2014 nach Bundesländern | Statista

Meer statistieken vindt u op Statista