Verdelingsovereenkomst voor de verdeling van een onroerend goed in aandelen in mede-eigendom

Verdelingsovereenkomst – Bij een verdelingsovereenkomst verklaren de mede-eigenaars van een onroerend goed aan het kadaster dat zij het onroerend goed dat zij bezitten in mede-eigendomsaandelen wensen te verdelen. Hierdoor ontstaat bijzondere of gedeeltelijke eigendom, die na de verdeling van het onroerend goed aan de individuele mede-eigenaars wordt toegewezen. De mede-eigendom die tot dan toe nog bestond, wordt door de splitsing in het kadaster volledig opgeheven. Het doel van het verdelingscontract is de verdeling van de mede-eigendom, de bestemming van de afzonderlijke ruimten, de bijzondere eigendom van de ruimten en de gemeenschappelijke eigendom van de gedeelten van het gebouw vast te stellen.

Overzicht van de verdelingsovereenkomst: Vestiging van condominium eigendom door de overeenkomst

2 eigenaars en één wil verkopen. De eerste vraag die iedereen zich stelt is: “Kan ik mijn deel van het huis verkopen?” of “Kan de andere mede-eigenaar zijn/haar deel van het huis of de grond verkopen? Veel voorkomende vragen zijn:

  • Wat wordt bedoeld met mede-eigendomsaandeel?
  • Wie is de eigenaar van het huis?
  • Kunt u mede-eigendom verkopen?
  • Wat wordt bedoeld met een verklaring van deling?

Dit zijn de belangrijkste dingen die u eerst moet weten over het scheidingscontract:

  • Mede-eigenaars van een onroerend goed verklaren dat zij het onroerend goed dat hen toebehoort willen verdelen in mede-eigendomsaandelen
  • De aldus ontstane bijzondere of gedeeltelijke eigendom wordt na de verdeling aan de mede-eigenaars toegewezen
  • De tot op heden bestaande mede-eigendom wordt door de splitsing opgeheven
  • Doelstellingen van de verdelingsovereenkomst: Het bepalen van de aandelen in de mede-eigendom, het bepalen van de bestemming van de ruimten en welke delen tot de individuele eigendom behoren en welke tot de gemeenschappelijke eigendom

Lees hier meer over dit onderwerp: Fractionele eigendom en gemeenschap van erfgenamen

Terug naar de Wiki: Onroerend goed