Het verhuren van een flat of huis: Wat moet je overwegen? Eigendom, belasting en gids

Het verhuren van een woning kan een geweldige bijverdienste zijn, maar het kan ook uw hoofdberoep worden. Verhuurders hebben veel plichten jegens de huurder en moeten zorg dragen voor de woning. Maar als dit lukt, kan er veel winst worden gemaakt. Wij leggen uit hoe u uw woning het beste kunt verhuren en hoe u de juiste huurder voor u kunt vinden.

Een flat of huis verhuren – de juiste huurders, een geschikte huurovereenkomst en

Hoe stel ik de huur correct in? Hoe kan ik mijn advertentie er aantrekkelijk uit laten zien? En hoe stel ik een passend en eerlijk huurcontract op? Al deze vragen worden gesteld door een toekomstige verhuurder, omdat het succesvol verhuren van een woning veel deskundigheid en ervaring vereist. Als u echter een paar eenvoudige stappen volgt, zult u de sprong kunnen maken om een succesvolle verhuurder te worden en van de verdiensten te profiteren.

De belangrijkste in een oogopslag:

 • Verhuurders hebben veel plichten en taken, bijvoorbeeld het organiseren van een huurderswissel of het jaarlijks opstellen van een servicekostenoverzicht voor de huurder.
 • De huurprijs kan worden vastgesteld met behulp van de plaatselijke huurindex, maar er moet altijd rekening mee worden gehouden of de betrokken regio al dan niet huurcontrole kent.
 • De huurovereenkomst moet eerlijk zijn voor huurder en verhuurder en alle belangrijke punten regelen
 • Bij de keuze van de juiste huurder is niet alleen het sympathie-effect van belang, maar ook andere belangrijke factoren, zoals kredietwaardigheid
 • Het exposé moet alle belangrijke feiten over de woning bevatten en overtuigen met professionele foto’s.
 • De bezichtiging is zowel open als gesloten mogelijk en is vooral afhankelijk van het aantal belangstellenden
 • Het appartement wordt pas overgedragen na betaling van de huurwaarborg en de eerste maand huur. Er wordt een protocol opgesteld waarin de meterstanden en de bestaande schade worden gedocumenteerd.

De dagelijkse routine van het verhuren – dit zijn de taken van de verhuurder van een woning

Wie verhuurder wil zijn, moet beseffen dat een eigendom zichzelf niet onderhoudt. De verhuurder heeft ook taken en plichten om de huur te handhaven. Deze taken omvatten bijvoorbeeld de jaarlijkse opstelling van een staat van de servicekosten voor de huurder, de jaarlijkse presentatie van de rentabiliteit voor de belastingdienst, de organisatie van een huurderswissel, renovaties of herstellingen van het onroerend goed en, uiteraard, de deelname aan de vergadering van eigenaars. Afhankelijk van de uitgangssituatie kan een groot deel van de taken worden overgenomen door een vastgoedbeheerder, maar een verhuurder zijn vergt altijd veel tijd. Als u dit zo laag mogelijk wilt houden, moet u streven naar een vaste huurovereenkomst om een verbintenis op lange termijn aan te gaan.

 • Huisbazen hebben veel plichten en taken
 • Deze omvatten bijvoorbeeld de organisatie van een verandering van huurder of de jaarlijkse opstelling van een servicekostenoverzicht voor de huurder.

De juiste huur – oriëntatie op de huurindex

De juiste huurprijs is niet alleen doorslaggevend voor succes, maar ook enorm belangrijk voor de verhuur. Bij het bepalen van een geschikte huurprijs moet u zich altijd laten leiden door de plaatselijke huurindex van de betrokken stad. Deze biedt criteria zoals ligging, grootte, bouwjaar of inrichting van de flat, aan de hand waarvan uw eigen woning kan worden gecategoriseerd. Zodra dit met succes is gedaan, kan de zogenaamde “plaatselijke vergelijkende huur” worden afgelezen. Dit biedt een oriëntatiewaarde voor verhuurders. Indien er in de betrokken regio een huurrem is, mag de huurprijs voor het onroerend goed 10% hoger liggen dan de “plaatselijke vergelijkbare huurprijs”. Als die er niet is, mag de huur 20% hoger zijn dan de “plaatselijke vergelijkende huurprijs”.

Uitzonderingen worden alleen gemaakt indien kan worden aangetoond dat anders verliezen zouden worden geleden. Als de huur echter meer dan 50% bedraagt, gaat de wet uit van “woekerrente”, dus ook hier zijn er grenzen. De huurprijs moet altijd in het individuele geval worden vastgesteld. Afhankelijk van de regio en het onroerend goed is het zinvol de “plaatselijke vergelijkende huurprijs” in acht te nemen of deze tot een redelijk percentage te overschrijden.

 • De huurprijs kan worden vastgesteld met behulp van de plaatselijke huurindex
 • Er moet altijd rekening mee worden gehouden of de betrokken regio een huurrem heeft of niet

Het huurcontract – eerlijk voor beide partijen

Het opstellen van de huurovereenkomst is zeer belangrijk en het is meestal niet mogelijk om gewoon te vertrouwen op het eerste beschikbare formulier van het internet. Afhankelijk van de regelgeving is het contract ofwel verhuurder- ofwel huurder-vriendelijk. Idealiter zou het beide moeten zijn en alle belangrijke punten moeten bestrijken. Het gaat bijvoorbeeld om regels voor het houden van huisdieren, de schoonmaakverplichtingen van de huurder, renovatiewerkzaamheden bij verhuizing, onderhuurmogelijkheden of de hoogte van voorschotten voor servicekosten. Vermijd onduidelijke voorschriften of voorschriften die duidelijk nadelig zijn voor de huurder.

In het beste geval is de huurovereenkomst eerlijk voor beide partijen en laat zij geen ruimte voor interpretatie. Voorgefabriceerde huurcontracten van de huurders- of verhuurdersorganisatie zijn gewoonlijk zeer gedetailleerd en geschikt, maar moeten altijd in het individuele geval worden gecontroleerd. In geval van open vragen of problemen kan een professionele makelaar helpen en de situatie verhelpen.

 • De huurovereenkomst moet zowel voor de huurder als de verhuurder eerlijk zijn
 • Een huurovereenkomst moet alle belangrijke punten regelen

De juiste huurder vinden – sympathie en belangrijke sleutelgegevens

Het kiezen van de juiste huurder is niet altijd gemakkelijk en kan veel problemen en kosten veroorzaken als de verkeerde beslissing wordt genomen. Bij de keuze van een huurder moet u niet alleen rekening houden met het sympathie-effect, maar moet u ook belangrijke sleutelgegevens verzamelen. Dit omvat een kredietcontrole en het verkrijgen van bewijs van recente inkomsten, een zelfevaluatie van de huurder en het verkrijgen van een huurschuld-vrij certificaat. Als al deze kerngegevens naar tevredenheid zijn, is de persoonlijke indruk van de potentiële huurder belangrijk. Een persoonlijke kennismaking tijdens de bezichtigingsafspraak kan veel vragen ophelderen en helpen bij de beslissing. Het sympathie-effect mag niet onopgemerkt blijven, want een goede relatie tussen huurder en verhuurder helpt toekomstige problemen en geschillen te voorkomen en een langdurige huurovereenkomst tot stand te brengen.

 • Bij het kiezen van de juiste huurder, is het niet alleen het sympathie effect dat telt
 • Vele andere factoren zijn van belang, zoals kredietwaardigheid

Het exposé en de bezichtigingsafspraak – de weg naar de ideale huurder

Het exposé is de alfa en omega bij het zoeken naar een huurder. Het is het eerste wat de potentiële huurder van de flat ziet en moet dus een goede eerste indruk maken. Naast de belangrijkste kerngegevens, zoals grootte, inrichting, huurprijs, bijkomende kosten en ligging, zijn verhuurders verplicht de belangrijkste kerncijfers van het energiecertificaat in de woningadvertentie te publiceren. Bovendien moeten bijzondere kenmerken van het pand hier worden belicht. Een dakterras, stucwerk of een door de verhuurder verstrekte inbouwkeuken zijn bijvoorbeeld kenmerken die de waarde van het pand verhogen en een hogere huurprijs rechtvaardigen, en ook de aandacht trekken van toekomstige huurders. Zorg ervoor dat het aantal vierkante meter correct in het exposé wordt vermeld. Aangezien de huurprijs op dit cijfer is gebaseerd, moet het correct zijn, anders kunnen huurders nog steeds aanspraak maken op te veel betaalde huur. Bij de berekening van de huurprijs moet bijzondere aandacht worden besteed aan schuine daken, lage plafonds en de juiste berekening van terrassen of balkons.

De bezichtigingsafspraak kan op verschillende manieren plaatsvinden. Voor veel kandidaat-huurders is een open bezichtiging mogelijk, waarbij alle potentiële huurders de flat onafhankelijk van elkaar bezichtigen en vervolgens een kleine aanvraag met een eigen verklaring, een begeleidende brief en andere documenten bij u indienen. Op basis daarvan kunt u dan een huurder kiezen. Maar gesloten bezichtigingen zijn ook mogelijk, waarbij u het appartement aan de toekomstige huurders kunt laten zien en zo nogmaals de voordelen kunt verduidelijken en de mensen beter kunt leren kennen. Aan welk type u de voorkeur geeft, hangt af van uw persoonlijke smaak.

 • Het exposé moet alle belangrijke feiten over de woning bevatten en overtuigen met professionele foto’s.
 • Het bezoek is zowel mogelijk als open als gesloten afspraak

De correcte overhandiging van het appartement – overhandigingsprotocol en de borg

Voordat het appartement wordt overgedragen, moet de huurder de huurwaarborg en de eerste maand huur al hebben betaald. Indien dit niet het geval is, doet dit feit reeds twijfel rijzen over de betalingsmoraal van de huurder en is het gewoonlijk geen goed teken. Als de handover plaatsvindt zoals gepland, wordt een handoverprotocol bijgehouden. Dit documenteert alle bestaande voorstellen in elke kamer van de flat, de kelder, de garage en de zolder. Bovendien worden de meterstanden voor elektriciteit, water en gas gedocumenteerd. Bij de overdracht van een appartement is het raadzaam dat elke partij een zo neutraal mogelijke tweede persoon meeneemt als getuige en om het bestaan van het protocol te garanderen in geval van geschillen voor de rechtbank. In ieder geval moet het protocol na het verlaten van de woning door beide partijen worden ondertekend en bij de documenten worden bewaard.

 • Het appartement wordt pas overgedragen na betaling van de huurwaarborg en de eerste maand huur.
 • Bij de overdracht wordt een protocol opgesteld met de meterstanden en de bestaande schade

De belangrijkste vragen over het verhuren van een huis of appartement

Vooral voor onervaren of beginnende huurders roept het onderwerp van het verhuren van onroerend goed veel vragen op. Wie is de juiste huurder? Hoe stel ik een eerlijke huurovereenkomst op? Wat zijn mijn verplichtingen als verhuurder? De steun van een ervaren makelaar helpt bij deze vragen, maar deze optie houdt altijd geldverlies in. Om ervoor te zorgen dat alle vragen voor u beantwoord worden en u een succesvolle start maakt als verhuurder, beantwoorden de experts van Lukinski de belangrijkste vragen over het verhuren van een huis of appartement.

Wat is de belangrijkste inhoud van een advertentie?

De advertentie moet alle belangrijke informatie over het pand bevatten, zoals grootte, ligging, inrichting, energiecertificaat, plattegrond, huurprijs en bijkomende kosten. Vooral belangrijk zijn echter de foto’s, die de eerste indruk van het onroerend goed geven aan belangstellenden.

Moet de huurovereenkomst door een notaris worden gecontroleerd?

De huurovereenkomst hoeft niet door een notaris te worden gecontroleerd. De notaris kan hooguit nagaan of alle bestaande regelingen wettelijk zijn toegestaan, maar het document hoeft niet door hem notarieel te worden bekrachtigd.

Is het flat handover protocol verplicht?

Het protocol voor de platte overdracht is niet bij wet voorgeschreven, maar het wordt toch meestal gedaan. Het beschermt zowel de huurder als de verhuurder en is voor beide partijen alleen maar gunstig.

Moet de huurprijs worden bepaald via de huurindex?

De huurprijs moet worden bepaald via de huurindex. Dit helpt om de prijzen binnen een bepaalde marge te houden en billijkheid voor de huurders te waarborgen.