Maak een koopcontract voor onroerend goed: Stamgegevens, koopprijs, betalingstermijn & huurder – checklist

Een koopcontract voor onroerend goed opstellen – U hebt dus een huis, een appartement of een meergezinswoning gevonden, het technisch en commercieel gecontroleerd, zowel gebreken als ouderdom in de waardebepaling van het onroerend goed opgenomen en nu wilt u het koopcontract opstellen? Ontdek hier welke gegevens en documenten u nodig hebt voor uw laatste afspraak met de notaris, van de huurderslijst tot de kadastrale documenten.

Stel het koopcontract op: Belangrijke gegevens, bijlagen & Co.

Om ervoor te zorgen dat uw koopcontract klaar is voor notariële akte, moet u van tevoren alle belangrijke gegevens, documenten en verbintenissen verzamelen. Laten we de belangrijkste punten hier chronologisch doornemen.

Stamgegevens: Koper en verkoper

De stamgegevens van koper en verkoper moeten aan het begin van het contract worden vermeld.

De stamgegevens omvatten:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum

Stamgegevens: Huis, flat & appartementsgebouw

Hetzelfde geldt voor het eigendom. De stamgegevens van uw onroerend goed omvatten het exacte adres van het onroerend goed en, in het geval van condominiums, de wooneenheid. Ook de plaats en het kadasternummer moeten hier worden vermeld.

Hier samengevat:

 • Adres van de woning
 • Wooneenheid, indien van toepassing
 • Locatie
 • Kadastraal bladnummer

Aankoopprijs en betalingstermijn inclusief bijkomende kosten

De uiteindelijke aankoopprijs wordt dan hier weergegeven. Belangrijk: Dit is niet alleen de aankoopprijs van het onroerend goed zelf, maar de uiteindelijke prijs inclusief bijkomende kosten zoals de notaris, makelaar, kadastrale inschrijving enzovoort. Ook de betalingstermijn moet hier worden vermeld.

Leestip: Berekening van de aankoopprijs inclusief bijkomende aankoopkosten

 • Aankoopprijs
 • Uiterste betalingsdatum

Huurdersgegevens en lijst: Aanhangsel

Belangrijk voor huurwoningen: de huurderslijst en -gegevens. Deze zijn als bijlage bij het koopcontract gevoegd. Ten slotte moet alle informatie betreffende de huur en de respectieve borg worden vermeld. Ook huurachterstanden en achterstallig huisgeld moeten hier worden vermeld. Als er geen achterstallige betalingen zijn, moet dit worden bevestigd.

 • Huurdersgegevens / Huurderslijst
 • Huidige status van de huurcontracten
 • Betaalde waarborgsommen huurders
 • Bevestiging: Geen huurachterstand
 • Bevestiging: Geen achterstallig huisgeld

Verbintenissen van de verkoper in het koopcontract

Ook belangrijk: alle beloften van de verkoper moeten in het koopcontract worden geschreven. Als er bijvoorbeeld nog renovatie- of opknapwerkzaamheden moeten worden verricht, moet dat hier worden gedocumenteerd. Dit voorkomt later misverstanden.

Kadastrale documenten van uw bank

Ten slotte hebt u de grondrente-documenten van uw financierende bank nodig. Als u die nog niet heeft voor uw afspraak met de notaris, neem dan in plaats daarvan de volmacht voor de afspraak over de grondrente op in het koopcontract.

Economische overgang: afwikkeling en kosten

Indien de eigendom op de koper overgaat, brengt dit ook een economische overdracht met zich mee. De economische overdracht omvat zowel de vereffening van de huurdersrekeningen als de bewonersbijdragen. Belangrijk: Als u het onroerend goed vóór het midden van het jaar koopt, moet de verkoper voor de afwikkeling zorgen. Als je het pand in de tweede helft van het jaar koopt, moet je er zorg voor dragen.

U hebt ook de volgende documenten nodig voor de economische overgang:

 • Documenten voor de verklaring van de huurder
 • Vorderingen uit hoofde van bijdragen van plaatselijke overheden
 • Overdracht van vorderingen op ambachtslieden

Checklist: Hoe het verkoopcontract op te stellen

Hier volgt een overzicht van alle belangrijke gegevens en bijlagen voor het koopcontract:

 1. Stamgegevens koper en verkoper
 2. Stamgegevens van het eigendom
 3. Aankoopprijs en betalingstermijn
 4. Gegevens en lijst van huurders
 5. Verbintenissen van de zijde van de verkoper
 6. Kadastrale documenten
 7. Documenten voor de verklaring van de huurder
 8. Vorderingen uit hoofde van bijdragen van plaatselijke overheden
 9. Overdracht van vorderingen op ambachtslieden

U wilt een flat kopen en hebt nog vragen? Dan kunt u hier van A tot Z alles te weten komen: koop of huur, financiering van een condominium, flat zoeken, vastgoedportalen, makelaars, taxatie, koopprijzen, onderhandelingen en belastingen. Kennis en ervaring van experts, in één gids.

✓ Een gids
✓ Alle feiten
Tips van insiders
✓ Aankoop checklists

Leer stap voor stap het proces van het kopen van een flat en veel insider tips!