Overdracht onroerend goed aan familiestichting: overdrachtsovereenkomst (flats naar appartementencomplex)

Vermogensbescherming door onroerend goed over te dragen aan een stichting – Onroerend goed overdragen aan een stichting biedt ook een effectief mechanisme voor vermogensbescherming. Door je onroerend goed onder te brengen in een stichting, wordt het juridisch gescheiden van je persoonlijke bezittingen. Dit beschermt het tegen potentiële schuldeisers of andere financiële risico’s. Een familiestichting kan dus een waardevolle veiligheidsmaatregel zijn om je onroerend goed te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen en de financiële stabiliteit van je familie op lange termijn te waarborgen.

Onroerend goed overdragen: voorbeeld inclusief stichting

De overdracht van onroerend goed aan een familiestichting in Duitsland kan een ingewikkeld proces zijn met juridische en fiscale aspecten. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een ervaren advocaat of belastingadviseur om er zeker van te zijn dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan.

Houd er rekening mee dat dit slechts een algemeen overzicht is en dat de exacte stappen en vereisten kunnen variëren afhankelijk van de individuele situatie en de toepasselijke wetgeving in Duitsland. Daarom is het belangrijk om advies in te winnen bij stichtingsdeskundigen om een soepele en juridisch correcte overdracht te garanderen.

Hoe draag ik een eigendom over aan een stichting?

In principe zijn er verschillende stappen waarmee rekening moet worden gehouden bij het overdragen van een eigendom aan een familiestichting:

De juiste opstelling voor je fundering: voorbereiding

Als je nog geen familiestichting hebt, moet je die eerst goed opzetten.

Oprichting van de familiestichting

Eerst moet er een familiestichting worden opgericht. Hiervoor moet een stichtingsakte worden opgesteld, waarin de doelen van de stichting, de begunstigden en andere relevante details worden vastgelegd.

Selectie van de woning

Het onroerend goed dat wordt overgedragen aan de familiestichting moet worden geselecteerd. Zorg ervoor dat de overdracht verenigbaar is met de doelstellingen van de stichting. Een familiestichting streeft er vaak naar om activa generaties lang te behouden. Daarom moet het gekozen onroerend goed stabiliteit op lange termijn bieden. Factoren zoals de locatie, de duurzaamheid van de vastgoedmarkt en de potentiële prestaties zijn belangrijk om het waardebehoud van de activa op de lange termijn te garanderen.

Taxatie van het onroerend goed

Het onroerend goed moet worden getaxeerd door een onafhankelijke taxateur om de huidige marktwaarde vast te stellen. Dit is belangrijk voor belastingdoeleinden en om ervoor te zorgen dat de overdracht onder redelijke voorwaarden plaatsvindt.

Overdrachtsovereenkomst – stap 1

Er moet een overdrachtscontract worden opgesteld tussen de vorige eigenaar en de familiestichting. Dit contract regelt de overdracht van het onroerend goed en alle bijbehorende voorwaarden. Qua structuur doet het zeker denken aan een typisch koopcontract van een woning.

Structuur van de overdrachtsovereenkomst: Voorbeeld

Het contract moet beginnen met een inleiding waarin de partijen bij het contract worden genoemd. Hier worden de vorige eigenaar (overdrager) en de familiestichting (verkrijger) genoemd.

  1. Beschrijving van het pand
  2. Aankoopprijs of overdrachtsvoorwaarden
  3. Overdracht en eigendomsoverdracht
  4. Garanties en aansprakelijkheid, andere voorwaarden
  5. Toestemmingen en goedkeuringen
  6. Bevoegdheid en arbitrageovereenkomst

Beschrijving van het pand

Beschrijf het pand nauwkeurig om misverstanden te voorkomen. Dit omvat gegevens zoals adres, kadasternummer en een exacte beschrijving van het pand.

Aankoopprijs of overdrachtsvoorwaarden

Het contract moet de aankoopprijs of de voorwaarden voor de overdracht van het eigendom specificeren. Dit kan bijvoorbeeld een vaste aankoopprijs, een symbolisch bedrag of een andere overeengekomen tegenprestatie zijn.

Overdracht en eigendomsoverdracht

Het tijdstip en de manier van overdracht van het eigendom moeten in het contract worden gespecificeerd. Dit omvat de eigendomsoverdracht, de overhandiging van de sleutels en alle relevante documenten.

Garanties en aansprakelijkheid

De overeenkomst kan bepalingen bevatten over garanties en aansprakelijkheid. De verkoper kan bijvoorbeeld garanties geven over de staat van de woning of bepaalde gebreken uitsluiten. Er kunnen ook beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid worden overeengekomen.

Andere voorwaarden

Het contract kan verdere voorwaarden en bepalingen bevatten die de rechten en verplichtingen van beide partijen regelen. Dit kunnen bijvoorbeeld regels zijn over bijkomende kosten, onderhoud, gebruiksrechten en dergelijke.

Toestemmingen en goedkeuringen

Als er bepaalde toestemmingen of goedkeuringen nodig zijn voor de overdracht (bijv. toestemming van mede-eigenaars, toestemming van banken), moeten deze in het contract worden opgenomen. Het contract kan bepalingen bevatten voor beëindiging, bijvoorbeeld in geval van niet-naleving van de voorwaarden van het contract of andere overeengekomen omstandigheden.

Bevoegdheid en arbitrageovereenkomst

Het contract kan een forumkeuze- of arbitrageovereenkomst bevatten om te bepalen welke rechtbank of arbitragecommissie bevoegd is in geval van geschillen.

Het contract moet door beide partijen worden ondertekend om de geldigheid ervan te garanderen. Het kan ook nodig zijn dat getuigen of notarissen de handtekeningen waarmerken.

Registratie in het kadaster – stap 2

De overdracht van het eigendom moet worden geregistreerd in het lokale kadaster om de eigendomsoverdracht wettelijk te documenteren.

Controleer fiscale en juridische aspecten – Stap 3

De overdracht van onroerend goed aan een familiestichting kan fiscale gevolgen hebben. Een belastingexpert/stichtingsexpert kan je helpen de beste belastingstrategieën te ontwikkelen en de benodigde belastingaangiften in te dienen.

Een advocaat moet toezicht houden op het hele overdrachtsproces om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan en dat er geen juridische risico’s zijn.

Met mijn experts kun je je bedrijf veilig en met alle belastingvoordelen opzetten.