Inschrijving in het kadaster en verwerking van de betaling: procedure, duur en kosten

Inschrijving in het kadaster en verwerking van de betaling – Met de inschrijving in het kadaster en de overmaking van de koopprijs wordt de geplande verkoop van onroerend goed een succesvolle verkoop. Na succesvolle afronding wordt de volledige aankoopprijs op uw rekening bijgeschreven en kunt u het geld nu gebruiken voor nieuwe investeringen. Meer informatie over de procedure en de duur van de kadastrale inschrijving vindt u hier. Ook de vraag: Betaling in termijnen of eenmalige betaling? Terug naar: Een woning verkopen.

Inschrijving in het kadaster: Procedure en duur

Zodra het koopcontract is ondertekend, wordt de inschrijving in het kadaster gemaakt. Het kadaster is een voor het publiek toegankelijk register dat elke gemeente heeft. Elk stuk grond heeft zijn eigen pagina met alle belangrijke informatie. Dit omvat ook de eigenaar van het eigendom. Dus het is een kwestie van u uit het kadaster te schrappen en de koper te registreren. Pas dan behoort het eigendom toe aan de nieuwe eigenaar.

Het staat in het kadaster:

  • Eigenaar
  • Beperkingen
  • Pandrecht op onroerend goed
  • Bezwaringen en rechten van derden

Afspraak met de notaris: prioritaire kennisgeving van overdracht

De inschrijving in het kadaster behoort ook tot de taken van de notaris. Hij waarmerkt het koopcontract en de ondertekening ervan en zorgt er vervolgens voor dat een prioritaire kennisgeving van overdracht in het kadaster wordt ingeschreven. Een prioritaire kennisgeving van overdracht betekent dat de verkoper niet langer de mogelijkheid heeft om het huis of appartement elders te verkopen. Als het eigendom volledig is afbetaald met een lening, wordt de bank hier ook vermeld. De bank moet er immers zeker van zijn dat zij uiteindelijk haar geld terugkrijgt. Als de koopprijs volledig kan worden betaald zonder financiering van de bank, dan is de koper de enige eigenaar en wordt geen grondrente in rekening gebracht.

Samengevat:

  • Koper is genoteerd als de nieuwe eigenaar
  • De verkoper kan het eigendom niet meer verkopen
  • Voor lening / krediet: grondkosten worden genoteerd

Toepassing en duur van de kadastrale inschrijving

Het kan even duren voordat de nieuwe eigenaar volledig geregistreerd is. Meestal duurt het maar een paar weken. Neem ook hier voldoende tijd voor. Als de bevoegde plaatselijke rechtbank het op dat moment druk heeft, kan het een maand of twee duren voordat het proces is afgerond. De kosten voor de notaris en de inschrijving in het kadaster worden beschouwd als incidentele kosten en komen bovenop de koopprijs. Meer details hierover in de volgende stap.

Verwerking van de betaling: betaling in termijnen of eenmalige betaling?

Wij raden u altijd aan de koopprijs in één keer aan u te betalen. U hebt ook de mogelijkheid om in termijnen te betalen, maar dan rijst de vraag wanneer het eigendom officieel eigendom wordt van de koper. Om hier moeilijkheden en complicaties te vermijden, kunt u dus beter afzien van betaling in termijnen. U kunt ook beslissen of u de koopprijs rechtstreeks op uw rekening wilt laten overmaken of dat het bedrag eerst op de rekening van de notaris moet worden overgemaakt.

Deze punten moeten tijdens de betalingsprocedure worden verduidelijkt:

  • Eenmalige betaling of betaling in termijnen?
  • Rechtstreekse betaling of betaling via de notaris?

Nadat de koper de koopprijs van het onroerend goed heeft overgemaakt, bereidt u de overdracht van het onroerend goed voor.

Ga verder met stap 16: Overdracht van de eigendom

Een van de laatste stappen is de overdracht van het eigendom. Hiertoe stelt u een overdrachtsprotocol op en overhandigt u ook de sleutels. Lees hier meer over wat in het overdrachtsprotocol moet worden opgenomen en welke sleutels u moet overhandigen:

Obere Stockwerke eines Hauses mit gelber Fassade, grauem Dach und Erker vor blauem Himmel

Terug naar Stap 14: Notaris afspraak

Voordat u uw eigendom overdraagt, maken u en de koper een afspraak bij de notaris om de verkoop van het eigendom te bevestigen. Lees meer over de procedure en de duur in onze gids: