Documenten voor verkoop: Documenten voor huis & flat – Wat heb je nodig?

Documenten – Wat moet u aan de koper voorleggen, welke documenten heeft u nodig bij de verkoop van een woning? De meeste eigenaars beantwoorden deze vraag met een vrij belangrijk document – het kadastraal uittreksel. Maar dit is slechts een klein deel van de documenten die u moet verkrijgen voordat u een huis verkoopt en die u aan de koper moet overhandigen nadat het contract is ondertekend. Het kost veel tijd om alle documenten te verkrijgen, en u moet ervan uitgaan dat u voor elk verzoek om documenten een vergoeding zult moeten betalen. Ontbreken er documenten, dan heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van de verkoop van het huis en voor uw aanzien als verkoper.

Checklist: Documenten en bescheiden voor de verkoop

Documenten en dossiers bij de verkoop van onroerend goed – Elke verkoop van onroerend goed is net zo individueel als het onroerend goed zelf! Dat is waarom geen twee huizen of flats hetzelfde zijn. De lijst van documenten is echter voor (bijna) alle verkopers dezelfde. Een uittreksel uit het kadaster, een plattegrond, een exacte berekening van de woonoppervlakte, een grondbelastingaanslag en een energiecertificaat zijn slechts enkele van de documenten en papieren die u nodig zult hebben voor de verkoop.

Sommige documenten hebt u in het begin nodig, bijvoorbeeld de exacte berekening van de woonoppervlakte voor de eerste taxatie van uw woning. Alle documenten moeten later ook aan de notaris worden voorgelegd.

Wie levert de documenten?

Weinigen verkopen particulier, de meesten via een makelaar. Natuurlijk, makelaars doen het meeste werk voor je. Als eigenaar moet u echter een aantal documenten voorleggen.

Documenten te koop ([jaar])

Documenten voor de verkoop van uw huis

 • Huidig uittreksel uit het kadaster
 • Plattegrond (kan ook door uw makelaar worden opgevraagd)
 • Nauwkeurige berekening van de leefruimte
 • Energiecertificaat
 • Gegevens en kwitanties over bijkomende kosten (water, gas, grondbelasting, vuilnis, schoorsteenveger, dijkrechten, enz.)
 • Aanslagbiljet onroerendgoedbelasting / aanslagbiljet standaardwaarde
 • Opstalverzekering
 • Plattegrond en kelderplattegronden
 • Uitzicht en doorsnede van het huis
 • Gebouw bezwaringen register (indien dit niet beschikbaar is, kan uw makelaar het verkrijgen met de volmacht).
 • Beschrijving van het gebouw (plattegrond)
 • Indien van toepassing: bewijs van uitgevoerde renovaties

Het verkrijgen van documenten is kostbaar en tijdrovend!

De verkrijging van documenten wordt onderverdeeld in documenten die u vóór de aankoop moet verkrijgen en documenten die na de sluiting van het contract aan de koper moeten worden overhandigd. Nog vóór de verkoop hebt u de volledig gedimensioneerde plattegronden en kamerindelingen, het locatie- en ontwikkelingsplan, het advies van een deskundige, uittreksels uit het kadaster en het energiecertificaat nodig.

Het is voordelig indien u reeds beschikt over de documenten betreffende de grondrente en een bewijs van gebruiks- en verblijfsrechten kunt voorleggen (in het geval van gehuurde eigendommen).

Ook niet te onderschatten zijn de aantoonbare maatregelen op het gebied van opknapbeurten en renovaties, van onderhoud en van de aanschafperiode van installaties, bijvoorbeeld het verwarmingssysteem.

De kadastrale kaart en het bouwdossier, eventuele informatie over de erfpacht, bewijs van bescherming van monumenten en vele andere documenten moeten ook worden verzameld en aan de koper worden getoond.

Uitgebreide documentatie betekent gemakkelijke verkoop

Hoe uitgebreider uw verzameling documenten is, des te gemakkelijker zal het zijn om uw eigendom uiteindelijk te verkopen. Zoals u kunt zien aan de grote hoeveelheid belangrijke documenten, moet u echter rekening houden met hoge kosten en een nog hogere tijdsbesteding voor de aanschaf ervan.

Zelfs indien u deze hindernis hebt overwonnen en de verkoop van het onroerend goed bij notariële akte hebt voltooid, zullen er nog andere documenten bijkomen, die idealiter op dit ogenblik reeds beschikbaar zouden moeten zijn. Gebruiksaanwijzingen voor elektrische apparatuur, garantie- en onderhoudscertificaten, inspectierapporten van schoorstenen en verwarmingssystemen, alsmede facturen voor alle belangrijke reparaties en verzekeringscertificaten worden bij de verkoop eigendom van de nieuwe eigenaar en moeten door u worden overhandigd.

U wilt [jaar] verkopen? Hier is hoe

Huis verkopen [jaar] – U wilt uw huis verkopen?

Voor een succesvolle en winstgevende verkoop van een onroerend goed is een gefundeerde en realistische waardebepaling altijd de eerste stap. Dit bepaalt uiteindelijk de verkoopprijs die moet worden vastgesteld. In de volgende stap brengen makelaars uw eigendom naar solvabele geïnteresseerden. Hierbij gaat het niet alleen om vastgoedportalen en marketing, maar ook de taxatie, kredietcontrole van potentiële kopers, bezichtigingsafspraken en onderhandelingen zijn de taak van de makelaar, tot en met het koopcontract, de notarisafspraak en belastingzaken.

Maak kennis met het onderwerp van de verkoop van onroerend goed hier in de gids. Eenvoudig uitgelegd, stap voor stap!

Locatie, locatie, locatie! Hier is nog een speciale blik op een selectie van grote steden: