Beperkte persoonlijke erfdienstbaarheid van een persoon

Beperkte persoonlijke erfdienstbaarheid – Wanneer een beperkte persoonlijke erfdienstbaarheid in het kadaster is ingeschreven, kan de persoon ten gunste van wie de erfdienstbaarheid is ingeschreven, het eigendom op een bepaalde manier gebruiken. De inhoud van de erfdienstbaarheid moet zo concreet mogelijk worden overeengekomen om dubbelzinnigheden te vermijden en de kans op geschillen zo klein mogelijk te maken. Het gebruiksrecht van de beperkte persoonlijke erfdienstbaarheid is beperkt tot de met naam in het kadaster ingeschreven persoon en is niet overdraagbaar.

Beperkte persoonlijke erfdienstbaarheid in een oogopslag: Het recht om een stuk grond te gebruiken

  • Is ingeschreven in het kadaster
  • De persoon in staat stellen het eigendom op een bepaalde manier te gebruiken
  • Zo concreet mogelijke afspraken maken om onduidelijkheden en mogelijke geschillen te voorkomen
  • Geldt alleen voor de persoon die bij naam in het kadaster is ingeschreven en is dus niet overdraagbaar

Terug naar de Wiki: Onroerend goed