Officieel plan van het terrein met de structurele voorwaarden

Officieel bouwplan – Het officiële bouwplan beschrijft het bouwperceel met eventuele bestaande bouwbelemmeringen en geeft de contouren van het bouwproject weer. Als bouwer hebt u niet alleen een bouwvergunning en een kadastrale kaart nodig, maar ook het officiële bouwplan. De voorbereiding van de structurele voorwaarden wordt uitgevoerd door een door de overheid aangestelde landmeter.

Officieel bouwplan in een oogopslag: Belangrijk document voor de uitvoering van het bouwproject

  • Bestaat uit een schriftelijk en een tekengedeelte
  • Schriftelijk gedeelte beschrijft het bouwperceel
  • Tekeningdeel geeft de contouren van het bouwproject weer
  • Is vereist voor het bouwproject
  • Voorbereiding door een door de overheid aangestelde landmeter ter plaatse

Terug naar de Wiki: Onroerend goed