Architect als supervisor van het bouwproject en contactpersoon voor de eigenaar

Architect – De architect is verantwoordelijk voor het toezicht op een bouwproject, te beginnen met de planning van het nieuwe gebouw of de verbouwing en het lopende beheer van of toezicht op een onroerend goed. Gewoonlijk is de architect ook de contactpersoon voor vragen van de opdrachtgever of eigenaar. Het ereloon van een architect wordt geregeld door de ereloonstructuur voor architecten en ingenieurs (HOAI). Architecten werken gewoonlijk samen met burgerlijk ingenieurs en bouwkundig ingenieurs. In grotere architectenbureaus worden de diensten gewoonlijk geleverd door één enkele bron.

Architect in een oogopslag: De diensten

  • Houdt toezicht op een bouwproject
  • Verantwoordelijk voor de planning van het nieuwe gebouw of de verbouwing
  • Contactpersoon voor eigenaars en/of bouwers
  • Vergoedingen volgens HOAI
  • Werkt samen met bouwkundig ingenieurs en civiel ingenieurs
  • Grotere architectenbureaus bieden hun diensten aan vanuit één enkele bron

Terug naar de Wiki: Onroerend goed