HOAI – Honorariumstructuur voor architecten en ingenieurs

De Regeling inzake de honoraria van architecten en ingenieurs vormt het kader voor de honoraria van architecten en ingenieurs voor planning op het gebied van civiele techniek, architectuur en stedenbouw. De vergoeding is samengesteld uit 4 verschillende factoren. De bouwkosten, het honorariumtarief, de moeilijkheidsgraad van het project onderverdeeld in 5 honorariumzones en de omvang van de verleende diensten, onderverdeeld in negen dienstverleningsfasen. Als u een schatting wilt maken van de kosten voor een aankomend project, kunt u gemakkelijk een online calculator gebruiken, die op veel sites te vinden is.

HOAI in een oogopslag

  • Honorariumregeling voor architecten en ingenieurs
  • Criteria: Bouwkosten, honorariumtarief, honorariumzone & omvang van de diensten

Terug naar de Wiki: Onroerend goed