Inrichtingsplan van een stuk grond

Ontwikkelingsplan – Het ontwikkelingsplan regelt de manier waarop grond kan worden ontwikkeld en het gebruik van de grond dat moet worden vrijgehouden. Het is een geheel van voorschriften, dat voorzien is van tekening-, kleur- en planborden. Het ontwikkelingsplan wordt openbaar gemaakt en kan door iedereen bij de gemeente worden ingezien. Het soort gebruik van het gebouw vloeit voort uit het ontwikkelingsplan.

Ontwikkelingsplan in een oogopslag: Inzicht in het bouwproject

  • Het plan volgens hetwelk een gebied kan worden bebouwd
  • Regelt het type en de wijze van ontwikkeling en het gebruik van de vrij te houden gebieden
  • Is voorzien van tekening, kleur en plan markering
  • Wordt openbaar gemaakt en kan door iedereen worden bekeken

Terug naar de Wiki: Onroerend goed