Bouwsubsidie: hoe de subsidie u helpt bij de financiering – Overheidssubsidie

Baukindergeld – Zo helpt de subsidie u met uw financiering. Het Baukindergeld is een andere overheidsmaatregel om het eigenwoningbezit te bevorderen. De desbetreffende wet is in 2018 ingevoerd en verstrijkt op 31 december 2020. Hier volgt een kort overzicht van het Baukindergeld met een uitlegvideo van KfW.

Verklarende video: Aanvraag voor kinderbijslag

Dit betekent: Alleen gezinnen die voor 31 december 2020 een bouwvergunning of koopcontract indienen, kunnen nog Baukindergeld ontvangen. Per kind is over een periode van tien jaar tot 12.000 euro beschikbaar. Of en hoeveel Baukindergeld kan worden opgenomen in de financiering hangt af van het inkomen van de eigenaar.

https://www.youtube.com/watch?v=BPcrbAaR0Fc

Dit zijn de belangrijkste punten over de bouwtoeslag voor kinderen

Het “Baukindergeld” is de overheidssubsidie voor eigenaars. De subsidie bedraagt 1.200 euro per jaar per kind tot 18 jaar voor een periode van tien jaar.

De inkomensgrenzen van 90.000 euro voor een gezin met één kind mogen niet worden overschreden. Voor elk bijkomend kind stijgt het belastingvrije bedrag met 15.000 euro.

De subsidie geldt voor woningen die tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020 zijn verworven. Voor nieuwe gebouwen is de datum van de bouwvergunning relevant.

De voor de aanvraag vereiste bewijsstukken kunnen sinds eind maart 2019 worden geüpload naar het subsidieportaal van KfW. Na een succesvolle toetsing door KfW wordt vervolgens het eerste deelbedrag uitbetaald.