Onvoorziene kosten calculator – Ontspannen woningbezit

Incidentele aankoopkosten calculator – Incidentele aankoopkosten worden vaak verwaarloosd in het kader van de bouwfinanciering. Uiterlijk bij de bespreking van de financiering en de bespreking van de financieringsoffertes worden dan de bijkomende kosten ter tafel gebracht. Veel bouwers en kopers van onroerend goed berekenen alleen de prijs voor de bouw van het huis en de bijgebouwen, alsmede het ontwerp van de tuin. Afhankelijk van de grootte, de ligging en de inrichting van het onroerend goed kunnen de bijkomende kosten echter een vrij groot percentage vormen. Vaak komt er een bedrag van vijf cijfers samen dat verschuldigd is bij het betrekken van het huis.

De meest voorkomende vragen zijn:

 • Wat zijn de kosten van het kopen van onroerend goed?
 • Hoe hoog zijn de bijkomende aankoopkosten voor een onroerend goed?
 • Wat zijn de kosten van het bezitten van een condominium?
 • Hoeveel bedraagt de overdrachtsbelasting?

Grote verschillen: overdrachtsbelasting in Duitsland

Het wordt vaak snel over het hoofd gezien: De overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis, een appartement of een stuk grond! Hoewel elke koper deze belasting slechts eenmaal betaalt – namelijk bij de aankoop – kan zij oplopen tot 6,5% van de aankoopprijs. Dit drijft de bijkomende aankoopkosten aanzienlijk op. Omdat deze belasting onder de bevoegdheid van de respectieve deelstaten valt, zijn er aanzienlijke verschillen in de belasting op de overdracht van grond in Duitsland. Beieren en Saksen zijn met 3,5% het goedkoopst. Als u bijvoorbeeld een huis wilt kopen in Hessen of Noordrijn-Westfalen, moet u het toptarief van 6,5% betalen.

De aankoopkostencalculator berekent welke extra aankoopkosten worden gemaakt bij de aankoop van een onroerend goed. Elke aankoop van onroerend goed, of het nu gaat om een condominium, een eengezinswoning of een meergezinswoning, gaat immers gepaard met bijkomende aankoopkosten, waarvan sommige niet onaanzienlijk zijn. Gezien de grote bedragen die met de aankoop van een woning zijn gemoeid, kunnen de bijkomende aankoopkosten zich bij de aankoop van een huis snel opstapelen. Daarom moet u uw bijkomende aankoopkosten vóór de aankoop van het onroerend goed berekenen.

Aanbevelingen voor calculators voor bijkomende aankoopkosten

Als u van plan bent een bouwfinanciering te verstrekken, is het raadzaam de kosten vooraf realistisch te berekenen. De bijkomende aankoopkostencalculator zal u helpen de afzonderlijke items te bepalen. Als u dit bedrag in uw bouwfinanciering opneemt, komt u na het betrekken van uw huis niet in financiële problemen en kunt u ontspannen aan uw leven in uw eigen huis beginnen.

Bereken de bijkomende aankoopkosten op een realistische manier

Met de calculator voor bijkomende aankoopkosten kunt u de bijkomende kosten uitsplitsen en in de planning van uw bouwfinanciering opnemen, zelfs zonder voorkennis. De financiering van de bouw is gebaseerd op verschillende pijlers. Naast de klassieke banklening kunt u ook een gesubsidieerde lening, een bouwspaarcontract en eigen vermogen in de financiering opnemen. Het is belangrijk te weten dat de banklening pas wordt aangevraagd wanneer alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Met een banklening kiest u voor een zeer dure vorm van financiering. Een ontwikkelingslening en een lening van de bouwvereniging zijn gunstiger wat de rentevoet betreft. Aandelenkapitaal is zeer belangrijk om de financiering rond te krijgen. Idealiter zou u 25% van het totaalbedrag moeten meebrengen.

Bouwsubsidie: zo helpt de subsidie u met de financiering

Het Baukindergeld is een andere overheidsmaatregel om het eigenwoningbezit te bevorderen. De overeenkomstige wet is in 2018 ingevoerd en verstrijkt op 31 december 2020. Dit betekent: alleen gezinnen die vóór 31 december 2020 een bouwvergunning of koopovereenkomst indienen, kunnen nog Baukindergeld krijgen. Per kind is over een periode van tien jaar tot 12.000 euro beschikbaar. Of en hoeveel Baukindergeld in de financiering kan worden opgenomen, hangt af van het inkomen van de eigenaar.

Hier volgen de belangrijkste kernpunten over het Baukindergeld:

 • Het “Baukindergeld” is de staatssubsidie voor eigenaar-bewoners. De subsidie bedraagt 1.200 euro per jaar per kind tot de leeftijd van 18 jaar voor een periode van tien jaar.
 • Inkomensgrenzen van 90.000 euro voor een gezin met één kind mogen niet worden overschreden. Voor elk bijkomend kind stijgt de belastingvrije som met 15.000 euro.
 • De subsidie geldt voor vastgoed dat tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020 is aangekocht. Voor nieuwe gebouwen is de datum van de bouwvergunning van belang.
 • De voor de aanvraag vereiste bewijsstukken kunnen vanaf eind maart 2019 worden geüpload naar het subsidieportaal van KfW. Na een succesvolle beoordeling door KfW zal het eerste deelbedrag vervolgens worden uitbetaald.

De bouwstenen van de bijkomende aankoopkosten in een oogopslag

De bijkomende aankoopkosten vormen een belangrijk deel van dit totaalbedrag. U telt deze kosten op bij het bedrag voor de aankoop van het huis en de grond. De bijkomende aankoopkosten bestaan uit verschillende posten. Deze omvatten in hoofdzaak:

 • Notariskosten
 • Makelaarskosten
 • Kosten voor de belasting op de overdracht van grond
 • Verzekeringskosten voor bouw- en renovatiewerkzaamheden
 • Kosten voor tussentijdse financiering
 • Kosten voor dubbele betaling van huur en financieringstermijnen

Bij veel bouwleningen wordt een bedrag van vijf cijfers toegevoegd aan de aankoopprijs van het onroerend goed uit hoofde van de bijkomende aankoopkosten. U kunt deze kosten zeer nauwkeurig bepalen met de bijkomende kosten calculator, omdat u de berekening kunt aanpassen aan uw individuele behoeften en een zeer realistisch resultaat krijgt.

Gebruik gewoon de bijkomende aankoopkostencalculator

In de aankoopkostencalculator worden alle mogelijke kosten en vergoedingen in verband met de aankoop van een huis duidelijk opgesomd. Vul de posten in die in uw individuele geval realistisch zijn. Informeer vooraf naar het werkelijke bedrag van de kosten, want alleen op die manier kan de calculator voor bijkomende aankoopkosten een nauwkeurige raming van de kosten maken. Laat de velden voor artikelen die u niet hoeft te betalen gewoon leeg. Aan het eind van de berekening ziet u een waarde die uw werkelijke incidentele aankoopkosten benadert. Voeg deze waarde toe aan uw bouwfinanciering en vraag de leningen aan op basis van het aldus berekende bedrag.

Aanbevolen wordt een buffer van ten minste tien procent aan te houden. In de context van calculators voor bijkomende aankoopkosten zijn velen in het bijzonder op zoek naar:

 • Huisaankoop en woningtaxatie
 • Belastingaftrek van incidentele aankoopkosten
 • Belasting op grondoverdracht

Rekenmachine in een oogopslag

Calculator – Exacte planning van bouwfinanciering

Calculators zijn noodzakelijk in verband met bouwfinanciering om de kosten van de aankoop of renovatie van een onroerend goed nauwkeurig te kunnen bepalen. Er wordt ook een rekenmachine gebruikt om de kosten van de lening te bepalen. De leningskosten bestaan uit de rente en het aflossingsgedeelte voor het huidige leningsbedrag. De rente speelt een belangrijke rol. Aangezien de looptijd van een lening voor onroerend goed gewoonlijk tien jaar is, wordt de rentebetaling over een lange periode gespreid. Als een aanbod van een bank maar een half procentpunt goedkoper is in rente, kunt u al enkele honderden euro’s per jaar besparen. Dit is ook te wijten aan de hoge leningsbedragen, die voor de meeste bouwfinancieringen neerkomen op een bedrag van zes cijfers. Alvorens een lening aan te gaan, is individueel advies belangrijk. Vaak bestaat de bouwfinanciering uit verschillende pijlers en niet uit slechts één lening. Een bouwspaarcontract, aandelenkapitaal en gesubsidieerde leningen komen vóór de klassieke banklening. De reden hiervoor is dat deze financieringsvormen aanzienlijk goedkoper zijn dan de banklening wat de kosten betreft. De calculator helpt u de financiering in verschillende elementen op te splitsen en zo de kosten met zekerheid te bepalen.

Rente calculator – Bouwfinanciering

Rentetarieven zijn een zeer belangrijke factor bij bouwfinanciering. Het is raadzaam de verschillende aanbiedingen en voorwaarden van tevoren te vergelijken. Op die manier komt u te weten welke hypotheek bijzonder gunstig is. Aangezien de rente een zeer groot deel van de maandelijkse aflossing van de lening uitmaakt, vooral in de eerste jaren van de vastgoedfinanciering, is het belangrijk dat u probeert kosten te besparen.

Budget rekenmachine – Eigen vermogen en inkomen

Voordat de aankoop van een huis, een uitgebreide renovatie of een nieuwbouw kan worden gepland, is het van groot belang het beschikbare budget te bepalen. De financiering van de bouw is gepland over een periode van vele jaren. Financiering tussen 10 en 25 jaar is mogelijk. Het is belangrijk dat de financiering vanaf het begin op een solide basis wordt gepland. De basis voor het budget waarover u beschikt voor het afsluiten van een bouwlening is uw inkomen.

Offertevergelijkingscalculator – advies & opties

De calculator voor offertevergelijking is een belangrijk hulpmiddel bij de keuze van een partner voor het afsluiten van een bouwlening. Vele eigenaars van gebouwen zijn aangewezen op het afsluiten van een traditionele lening bij een bank of spaarkas omdat de middelen uit eigen kapitaal, een bouwspaarcontract en een gesubsidieerde lening niet toereikend zijn. Hoewel het internet het zeer gemakkelijk en transparant maakt om aanbiedingen te vergelijken, vertrouwen veel bouwers uitsluitend op de aanbiedingen van hun plaatselijke bank.

 • Meer informatie over de offertevergelijkingscalculator.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.