Begrotingscalculator – inkomsten en uitgaven in een oogopslag

Budgetcalculator – De budgetcalculator helpt u om uw inkomsten en uitgaven beter te organiseren in het kader van uw huishouding. Dit is vooral belangrijk als u een woning wilt kopen, renoveren of bouwen.

Begrotingscalculator: Overzicht van inkomsten en uitgaven

Kopers en bouwers van onroerend goed zijn gewoonlijk afhankelijk van een lening voor onroerend goed. Het bedrag kan slechts in zeer zeldzame gevallen in contanten worden betaald. Voordat u het budget voor uw onroerend goed financiering kunt berekenen, is het belangrijk dat u een overzicht krijgt van alle inkomsten en uitgaven met de budget calculator. U zult voor de meeste zaken blijven betalen ondanks het afsluiten van het eigendomsvoorschot. Als u tot nu toe in een huurwoning hebt gewoond, is dit niet langer van toepassing wanneer u naar uw eigen woning verhuist. Het is echter een misvatting te veronderstellen dat u de huur eenvoudig kunt omzetten in een maandelijkse afbetaling. De maandelijkse afbetaling die u voor de bouwfinanciering betaalt, is min of meer gelijk aan de koude huur.

Daarnaast zijn er de bijkomende kosten die u als eigenaar van een huis moet betalen. Deze omvatten de kosten voor elektriciteit, water en verwarming. Voorts zijn afvalstoffenheffing, onroerende voorheffing en vergoedingen voor het werk van de schoorsteenveger verschuldigd. Als huiseigenaar draagt u ook zelf de kosten van alle reparaties. Daarom is het belangrijk dat u een maandelijkse reserve opbouwt. In totaal komt dit neer op enkele honderden euro’s per maand voor een vrijstaand huis van gemiddelde grootte. U moet dit in uw begroting opnemen als u de financiering van uw nieuwe woning op een veilige basis wilt zetten.

Gebruik budget calculator effectief

Een budgetcalculator helpt u om een lijst op te stellen van alle kosten die u maakt om een huishouden te runnen. In principe is het natuurlijk mogelijk om deze berekeningen op papier te maken. In de praktijk is echter gebleken dat posten vaak worden vergeten of te krap worden berekend. In de budgetcalculator worden alle mogelijke kosten in verband met het beheer van het huishouden duidelijk opgesomd.

Functies van de rekenmachine

U bepaalt welke kosten u zult maken en voert het overeenkomstige bedrag in. Laat de velden die niet op u van toepassing zijn leeg. Zorg ervoor dat u alle kosten realistisch invoert, anders zal de budgetcalculator u niet van nut zijn. U wilt immers een eerlijke prognose maken en deze niet vervalsen met verfraaide informatie. Doeltreffend gebruik vereist een realistische indicatie van de werkelijk gemaakte kosten. Als dit moeilijk voor u is omdat u er tot nu toe helemaal niet over hebt nagedacht, is het raadzaam om een maand lang een budgetboekje bij te houden. Zo kunt u zien wat u werkelijk uitgeeft. Vervolgens kunt u de waarden overbrengen naar de budgetcalculator.

Posten voor begrotingsbeheer

De afzonderlijke posten die nodig zijn voor het voeren van een huishouden verschillen sterk van persoon tot persoon. Zij zijn afhankelijk van het gezinsinkomen, maar ook van persoonlijke belangen. Basisartikelen kunnen echter in algemene termen worden gedefinieerd, aangezien zij in bijna elk huishouden voorkomen. De kosten in detail:

 • Voedsel
 • Huur/leningaflossingen voor eigen onroerend goed
 • Energiekosten (gas/verwarmingsolie/pellets, water, elektriciteit)
 • Servicekosten (huur of individuele betaling volgens factuur)
 • Telefoon en internet
 • Verzekeringen
 • Kleding
 • Cosmetica en drogisterij-artikelen
 • Boeken en tijdschriften
 • Brandstof/openbaar vervoer
 • Medicijnen/dokterskosten
 • Radio en televisie

Andere kosten en vergoedingen kunnen zeer individueel zijn. In veel huishoudens worden de volgende zaken toegevoegd:

 • Kinderdagverblijf en school
 • Sportclub
 • Cultuur (bioscoop, theater, lezingen)
 • Voortgezet onderwijs
 • Reizen
 • Aankoop voertuig
 • Hobby
 • Spaarrente
 • Aflossing van de lening

Het voordeel van een begrotingsboek is dat u ook kleine bedragen in uw berekening kunt opnemen. Dit geeft u een zeer goed overzicht en u hoeft de resultaten alleen maar over te brengen naar de budgetcalculator.

Een overzicht geven van de inkomsten en uitgaven

Als u alle kosten op een rijtje hebt gezet, vergelijkt u ze met uw inkomen in de huishoudcalculator. Aan het eind krijg je een evaluatie. U komt te weten of u in de maand een bedrag over hebt, dan wel of uw budget negatief is. Daar kun je op reageren.

Begrotingscalculator en bouwfinanciering

In het kader van de financiering van de bouw speelt de begrotingscalculator een zeer belangrijke rol. Het wordt gebruikt in de planningsfase om te bepalen welke besparingsmogelijkheden er zijn in het beheer van het huishouden. Dit wordt noodzakelijk wanneer geld uit het gezinsinkomen moet worden vrijgemaakt om de afbetaling van leningen te betalen. Een budgetcalculator is zeer doeltreffend als u hem correct gebruikt.

Rekenmachine in een oogopslag

Calculator – Exacte planning van bouwfinanciering

Calculators zijn noodzakelijk in verband met bouwfinanciering om de kosten van de aankoop of renovatie van een onroerend goed nauwkeurig te kunnen bepalen. Er wordt ook een rekenmachine gebruikt om de kosten van de lening te bepalen. De leningskosten bestaan uit de rente en het aflossingsgedeelte voor het huidige leningsbedrag. De rente speelt een belangrijke rol. Aangezien de looptijd van een lening voor onroerend goed gewoonlijk tien jaar is, wordt de rentebetaling over een lange periode gespreid. Als een aanbod van een bank maar een half procentpunt goedkoper is in rente, kunt u al enkele honderden euro’s per jaar besparen. Dit is ook te wijten aan de hoge leningsbedragen, die voor de meeste bouwfinancieringen neerkomen op een bedrag van zes cijfers. Alvorens een lening aan te gaan, is individueel advies belangrijk. Vaak bestaat de bouwfinanciering uit verschillende pijlers en niet uit slechts één lening. Een bouwspaarcontract, aandelenkapitaal en gesubsidieerde leningen komen vóór de klassieke banklening. De reden hiervoor is dat deze financieringsvormen qua kosten aanzienlijk goedkoper zijn dan een banklening. De calculator helpt u de financiering in verschillende elementen op te splitsen en zo de kosten met zekerheid te bepalen.

Rente calculator – Bouwfinanciering

Rentetarieven zijn een zeer belangrijke factor bij bouwfinanciering. Het is raadzaam de verschillende aanbiedingen en voorwaarden van tevoren te vergelijken. Op die manier komt u te weten welke hypotheek bijzonder gunstig is. Aangezien de rente een zeer groot deel van de maandelijkse aflossing van de lening uitmaakt, vooral in de eerste jaren van de vastgoedfinanciering, is het belangrijk dat u probeert kosten te besparen.

Budget rekenmachine – Eigen vermogen en inkomen

Voordat de aankoop van een huis, een uitgebreide renovatie of een nieuwbouw kan worden gepland, is het van groot belang het beschikbare budget te bepalen. De financiering van de bouw is gepland over een periode van vele jaren. Financiering tussen 10 en 25 jaar is mogelijk. Het is belangrijk dat de financiering vanaf het begin op een solide basis wordt gepland. De basis voor het budget waarover u beschikt voor het afsluiten van een bouwlening is uw inkomen.

 • Meer informatie over de budgetcalculator.

Offertevergelijkingscalculator – advies & opties

De calculator voor offertevergelijking is een belangrijk hulpmiddel bij de keuze van een partner voor het afsluiten van een bouwlening. Vele eigenaars van gebouwen zijn aangewezen op het afsluiten van een traditionele lening bij een bank of spaarkas omdat de middelen uit eigen kapitaal, een bouwspaarcontract en een gesubsidieerde lening niet toereikend zijn. Hoewel het internet het zeer gemakkelijk en transparant maakt om aanbiedingen te vergelijken, vertrouwen veel bouwers uitsluitend op de aanbiedingen van hun plaatselijke bank.

 • Meer informatie over de offertevergelijkingscalculator.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.