Calculator – Exacte planning van bouwfinanciering

Calculator -Calculators zijn noodzakelijk in verband met bouwfinanciering om de exacte kosten te kunnen bepalen voor de aankoop of renovatie van een onroerend goed. Er wordt ook een rekenmachine gebruikt om de kosten van de lening te bepalen. De leningskosten bestaan uit de rente en het aflossingsgedeelte voor het huidige leningsbedrag. De rente speelt een belangrijke rol. Aangezien de looptijd van een lening voor onroerend goed gewoonlijk tien jaar is, wordt de rentebetaling over een lange periode gespreid. Als een aanbod van een bank maar een half procentpunt goedkoper is in rente, kunt u al enkele honderden euro’s per jaar besparen. Dit is ook te wijten aan de hoge leningsbedragen, die voor de meeste bouwfinancieringen neerkomen op een bedrag van zes cijfers. Alvorens een lening aan te gaan, is individueel advies belangrijk. Vaak bestaat de bouwfinanciering uit verschillende pijlers en niet uit slechts één lening. Een bouwspaarcontract, aandelenkapitaal en gesubsidieerde leningen komen vóór de klassieke banklening. De reden hiervoor is dat deze financieringsvormen qua kosten aanzienlijk goedkoper zijn dan een banklening. De calculator helpt u de financiering in verschillende elementen op te splitsen en zo de kosten met zekerheid te bepalen.

Verschillende rekenmachines voor individuele behoeften

Er worden verschillende instrumenten gebruikt om een bouwlening te berekenen. Het hangt er altijd van af welke waarden je wilt bepalen. De bouwfinanciering alleen is niet voldoende in termen van berekeningen. Voordat u het pand overneemt, is het belangrijk dat u weet wat de onderhoudskosten zijn. In tegenstelling tot een huurder, bent u als huiseigenaar als enige verantwoordelijk voor het betalen van de servicekosten. Dit gebeurt niet in de vorm van een betaling op rekening, maar u betaalt de rekeningen afzonderlijk aan de energieleverancier, de stad of gemeente en de schoorsteenveger. Verdere kosten vloeien voort uit heffingen op afvalreiniging, winterdiensten en straatreiniging.

Kosten en vergoedingen

In detail kunnen de kosten en vergoedingen die u als huiseigenaar moet betalen, sterk variëren. Er zijn steden en gemeenten waar de individuele huiseigenaar geen kosten hoeft te betalen voor het schoonmaken van de straten en wegen of voor de winterdienst. In de regel is dit alleen het geval voor particuliere wegen. Zoek van tevoren uit hoe hoog de maandelijkse servicekosten zullen zijn. Neem in uw berekening ook de kosten op die niet maandelijks, maar jaarlijks, halfjaarlijks of per kwartaal worden berekend. Samen met de lening vormen de bijkomende kosten het totale bedrag voor de exploitatie van het huis. Dit kan dan worden gelijkgesteld met de warme huur voor een flat of een huis dat geen eigendom is. Rentecalculators en aflossingscalculators, maar ook huishoudcalculators en budgetcalculators helpen u om een zeer goed en realistisch overzicht van uw financiën te houden, nog voordat u uw eigen huis betrekt.

Lees ook:

  • Rekenmachine voor het vergelijken van aanbiedingen
  • Budget rekenmachine
  • Budget rekenmachine
  • Incidentele aankoopkostencalculator
  • Huurprijs calculator
  • Terugbetaling rekenmachine
  • Rente calculator

Verwaarloos de incidentele aankoopkosten niet

Met de koopprijs van het huis hebt u nog geen eigendom verworven. Elke aankoop van onroerend goed brengt extra kosten met zich mee waarvan u zich bewust moet zijn en die u in uw bouwfinanciering moet verdisconteren. Deze bijkomende kosten omvatten de honoraria van de makelaar, de grondoverdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris. Verdere kosten kunnen ontstaan indien u tussentijdse financiering nodig heeft en de leningskosten tegelijk met uw huur moet betalen. Bovendien bent u als bouwondernemer verplicht een verzekering af te sluiten. Neem ook de basisafwerking van de tuin op in uw bouwfinanciering. Dit omvat de aanleg van paden, een terras en een gazon. Het tuinperceel moet van tevoren worden geëgaliseerd. Veel bouwers verwaarlozen deze kosten en hebben aanvankelijk geen geld om het tuinproject af te ronden nadat de bouw is voltooid. Dit leidt reeds bij het betrekken van het huis tot ergernissen en tot een verminderde levenskwaliteit.

Hetzelfde geldt voor de aankoop van keukenmeubelen, de inrichting van de badkamer en de isolatie van het huis. Telkens weer valt op dat bouwers die te krap hebben gerekend, aanvankelijk afzien van buitenisolatie. In het geval van huizen die volgens de methode van de massieve bouw zijn gebouwd, wordt de isolatie pas aangebracht nadat de buitenwerkzaamheden zijn voltooid. U mag deze maatregel nooit overslaan, want het gebouw kan blijvende schade oplopen door vocht. Daarnaast zijn er voorschriften voor nieuwe gebouwen met betrekking tot energie-efficiëntie. U moet zich aan deze voorschriften houden. Anders kan u bij de bouwinspectie de goedkeuring voor het huis worden geweigerd, en krijgt u misschien geen subsidies.

Juiste prioriteiten stellen

Keuken en badkamer zijn kamers die je elke dag nodig hebt. Zie er niet van af ze af te maken wegens geldgebrek, want dat betekent ook een gebrek aan levenskwaliteit. Reken liever wat gunstiger en gebruik de calculator om uw besparingspotentieel te bepalen.
Als u de totale kosten voor de bouw van tevoren realistisch hebt berekend en de bouwfinanciering op een solide basis is geplaatst, zult u geen problemen hebben met het dragen van de financiering. Bovendien kunt u de bouw afronden voordat u er intrekt, omdat de afzonderlijke werken goed zijn berekend en financieel zijn verzekerd. Dit is de juiste manier om een goede start te maken in het leven als eigenaar van onroerend goed.

Alle rekenmachines in een oogopslag

Hieronder bieden wij u een lijst van rekenmachines die u kunnen helpen de kosten van de bouwfinanciering en de lopende kosten van het onderhoud van het huis te berekenen. Gebruik de opties om alle kosten en vergoedingen vooraf te berekenen. Dit is een belangrijke basis voor een solide bouwfinanciering die u jaren of decennia kunt dragen:

Rekenmachine voor het vergelijken van aanbiedingen

Gebruik een offertevergelijkingscalculator om te bepalen welke financiering voor u het gunstigst is. De calculator vermeldt het geleende bedrag, de rente en de gemaakte kosten en presenteert het totaalbedrag. Bovendien kunt u te weten komen welke maandelijkse termijnen afhankelijk van de looptijd verschuldigd zijn. Meer informatie over de offertevergelijkingscalculator.

Budget rekenmachine

Een budget calculator moet worden gebruikt door de bouwer-eigenaar aan het begin van elke woningfinanciering. Het berekent het budget dat u beschikbaar hebt voor de bouwfinanciering. De basis voor de berekening is uw inkomen, het eigen vermogen dat u meebrengt en de persoonlijke bijdrage die u van plan bent te leveren. Aan het eind van de berekening is er een maandelijkse afbetaling die u zich veilig kunt veroorloven. Op basis van dit percentage bepaalt u vervolgens de prijs die u voor de aankoop van een onroerend goed kunt betalen. Alles over de budget calculator.

Budget rekenmachine

De budgetcalculator is een belangrijk element dat niet alleen wordt gebruikt in het kader van de aankoop van een onroerend goed. U hebt de mogelijkheid om alle inkomsten en uitgaven te vergelijken. Op die manier kunt u nagaan of u de lening kunt betalen uit uw inkomen, naast de lopende kosten. Kom alles te weten over de budget calculator.

Incidentele aankoopkostencalculator

Incidentele aankoopkosten zijn een belangrijke factor bij bouwfinanciering. Ze worden snel onderschat door bouwvakkers. Aangezien deze kosten kunnen oplopen tot een bedrag van vijf cijfers, afhankelijk van de ligging en de grootte van het onroerend goed, moeten zij zeker van meet af aan worden meegerekend. De bijkomende kosten calculator helpt u om de kosten exact te berekenen. Meer informatie over de bijkomende kostencalculator.

Huurprijs calculator

U gebruikt een huurcalculator als u een woning die u bezit geheel of gedeeltelijk kunt verhuren. Gebruik de plaatselijke huurprijs om uit te vinden welk bedrag u van uw huurder kunt eisen. De huurcalculator kan ook worden gebruikt om het aandeel van de servicekosten te bepalen. Alles over de huur calculator.

Terugbetaling rekenmachine

Als u een traditionele banklening of een gesubsidieerde lening heeft afgesloten in het kader van uw bouwfinanciering, betaalt u maandelijks aflossingen. Deze bestaan uit de rente en de aflossing van de lening. U kunt de aflossingscalculator gebruiken om het bedrag te bepalen dat u per jaar aflost. De verhouding tussen rente en aflossing verschuift in de loop der jaren, omdat de rente altijd wordt berekend over het uitstaande bedrag. Aan het begin van de termijn is het aandeel van de rente zeer hoog. Dit keert maand na maand om ten gunste van de aflossing. De termijn die u aan de bank betaalt, blijft echter altijd dezelfde. Leer alles over de aflossingscalculator.

Rente calculator

Gebruik de rente calculator om de kosten van de bouwfinanciering te bepalen. Het helpt u om een goedkope financiering te kiezen. Zelfs een klein verschil in de rentevoet van enkele procentpunten achter de komma kan gedurende de looptijd van de lening tot honderden euro’s per jaar oplopen. U kunt deze besparen als u de kosten met een rentecalculator hebt berekend en tot een gunstige offerte besluit. Meer informatie op de interest calculator.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.