“Miljardengeschenk voor Springer baas: aandelen grotendeels belastingvrij”? Mag ik dat ook doen?

“Miljardengeschenk voor Döpfner – grotendeels belastingvrij?” – deze kop is niet van mij, maar van de Morgenpost. Daarom onmiddellijk een nieuw artikel over het begrip van belastingoptimalisering en de vraag: Hoe werkt het? Matthias Döpfner heeft de uitgeverij inderdaad als baas omgebogen. Terwijl eigenaar Friede Springer zelfverzekerd achter zijn beslissingen staat. Gedrukte aandelen werden verkocht, nieuwe online media zoals Business Insider, Idealo, Immowelt of zelfs StepStone werden overgenomen. Döpfner kreeg al in 2012 een dik aandelenpakket van meer dan 70 miljoen euro, nu gaat het om een “miljardengeschenk” voor de Axel Springer-baas, aldus Manager Magazin. De 57-jarige mediamanager verhoogt zijn eerdere belang in Axel Springer SE van een kleine drie procent tot in totaal ongeveer 22 procent. In echt goede fiscale coachingsessies door experts leert men hoe fiscale optimalisatie of fiscale structurering werkt, maar een “schenking van miljarden […] grotendeels belastingvrij”… Mag ik dat ook doen?

Aandelen Gift and Company, PS: Fiscale optimalisatie is legaal

Tip! Hoe werkt het dat je een blok aandelen bijna belastingvrij kunt krijgen? Ik leg de methodologie en de wet erachter iets verderop in het artikel uit.

Eerst een kort overzicht: Mathias Döpfner, hoofd van de uitgeverij Springer, krijgt een groot blok aandelen cadeau. Het pakket dat hem is gegeven, van ongeveer 15 procent van Axel Springer SE, heeft een geschatte waarde van ruim een miljard euro. Volgens de huidige berichten zal hij er nauwelijks belasting over hoeven te betalen. Een “miljardengeschenk voor Döpfner”, volgens de Morgenpost. De Tagesschau vat het het beste samen:

“Springer-baas Döpfner klimt op tot grootaandeelhouder van Berlijns mediahuis. De weduwe van de uitgever, Friede Springer, verkoopt haar vertrouweling ongeveer 4,1 procent van het aandelenkapitaal en geeft hem nog eens ongeveer 15 procent”

Alvorens te bekijken hoe een dergelijke schenking zodanig kan worden gestructureerd dat er geen of nauwelijks belasting wordt geheven, volgt hier eerst een ruwe blik op de uitgeverij Axel Springer SE en haar ontwikkeling onder Döpfner.

Hier is een snelle leestip: Vandaag flikkerde het over de nieuws-tickers van de wereld. De Amerikaanse president Trump betaalt slechts 750 euro inkomstenbelasting, aldus de New York Times. Het wordt nog beter, Trump betaalde geen inkomstenbelasting in 10 van de 15 jaar vanaf 2000, volgens de New York Times. Hoe doet hij het?

Axel Springer SE: Ontwikkeling onder Döpfner

Zoals reeds in de inleiding beschreven, was hij aan verandering toe en Friede Springer ziet hem duidelijk als haar opvolger.

Door de sterk groeiende online activiteiten is de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie in de eerste zes maanden gestegen tot 309 miljoen euro. Dit is het hoogste bedrijfsresultaat in de geschiedenis van de groep. De digitale handel is goed voor ongeveer een derde van de winst – en de tendens is stijgend, aldus het Handelsblatt.

Hoe ontwikkelen de inkomsten zich in de tijd? Het Bundesamt für Statistik meldt: “In 2019 bedroegen de inkomsten van Axel Springer SE meer dan 3,1 miljard euro […]. Sinds 2007 is er een stijgende tendens in de inkomsten, maar met iets minder dan 3,3 miljard euro werden de hoogste inkomsten in 2015 gegenereerd.”

Axel Springer SE in een oogopslag:

 • De CEO is Mathias Döpfner sinds Jan. 2002
 • De grootste eigenaar is Kohlberg Kravis Roberts & Co. (43.54%)
 • De omzet bedroeg 3,1 miljard euro in 2019
 • Er waren 16.120 werknemers in 2019
 • Hoofdkwartier is Berlijn
 • De oprichter van de uitgeverij was Axel Springer

Dochteronderneming van Axel Springer

Terwijl de aandelen in de drukkerijsector werden verkocht, investeerden Döpfer en Springer vooral in digitale bedrijfsmodellen. Axel Springer SE omvat, onder andere:

 • AWin (affiliate platform)
 • Idealo
 • Immowelt Holding AG
 • StepStone

Natuurlijk behoren de gedrukte produkten nog steeds tot de uitgeverij, evenals de BILD en TV-zenders zoals WELT.

 • Bild Group (Bild , Bild am Sonntag, bild.de)
 • Bild-magazines (zoals Computer Bild, Sport Bild, Auto Bild, Audio Video Foto Bild)
 • Welt Group (Welt, Welt Kompakt, Welt am Sonntag, welt.de)
 • Wereld TV (Welt, N24 Doku)

Axel Springer SE: Aandelenkoers (real time)

Tot slot, een blik op de koers van vandaag met een terugblik op het jaar:

 • WKN: 550135
 • ISIN: DE0005501357
 • Symbool: SPR

73 miljoen: Eerste transmissie reeds in 2012

Reeds in 2012 berichtte de Süddeutsche over de eerste aandelenpakketoverdracht van Friede Springer aan CEO Mathias Döpfner ter waarde van ongeveer 73 miljoen euro.

Het pershuis zei:

De vrijgevigheid heeft een “zuiver particuliere achtergrond”.

Om al te nieuwsgierige journalisten af te weren, heeft Springer ingestemd met deze taalregeling. Het heeft ook invloed op hoeveel belasting Döpfner moet betalen over de schenking, vervolgt de Süddeutsche.

“Indien de belastingdienst tot de conclusie komt dat de reden voor de aandelenoverdracht ligt in de dienstbetrekking van Döpfner, zou hij inkomstenbelasting over de miljoenen moeten betalen. Inclusief de solidariteitstoeslag zou ongeveer 36 miljoen euro aan belastingen verschuldigd zijn. Indien Döpfner er daarentegen in slaagt de autoriteiten ervan te overtuigen dat Friede Springer hem de aandelen uit pure genegenheid heeft gegeven, zou hij veel geld kunnen besparen. Hij hoeft misschien zelfs maar zo’n 2,5 miljoen euro aan de belastingdienst te betalen.”

Waarom grotendeels belastingvrij? Uitleg

Ten eerste is er een vergoeding voor alle geschenken. De voorschriften zijn vastgelegd in de Successiewet en de Wet op de schenkingsrechten.

Toelage voor schenkingen (kapitaal): Buiten de familie

In het algemeen gelden de volgende tarieven van de wet op successie- en schenkingsrechten (ErbStG) § 16 aftrekposten voor erfenissen en schenkingen

(1) In gevallen van onbeperkte belastingplicht (§ 2, lid 1, punt 1) blijft de verkrijging vrijgesteld van belasting:

 1. Van de echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner ten bedrage van 500.000 euro;
 2. De kinderen in de zin van belastingklasse I nr. 2 en de kinderen van overleden kinderen in de zin van belastingklasse I nr. 2 ten bedrage van 400.000 euro;
 3. De kinderen van de kinderen in de zin van belastingklasse I nr. 2 ten bedrage van 200.000 euro;
 4. De overige personen in belastingklasse I ten bedrage van 100.000 euro;
 5. De personen van belastingklasse II ten bedrage van 20.000 euro;
 6. (weggelaten)
 7. De overige personen in belastingklasse III ten bedrage van 20.000 euro.

Zo meldt ook de Morgenpost:

“Eigenlijk zou het geschenk van de weduwe van de uitgever aan haar topmanager niet zo gul zijn. Schenkingsrecht van 50 procent is verschuldigd over schenkingen buiten de familie boven het belastingvrije bedrag van 20.000 euro. In dit geval, bijna een half miljard euro. Maar er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bedrijfsactiva.

Toelage voor geschenken: binnen de familie (excursie)

Binnen de familie, heb je een hogere toelage:

 • Echtgenoten en geregistreerde partners: 500.000 euro
 • Gift aan kinderen: 400.000 euro
 • Gift aan kleinkinderen: 200.000 euro

Indien de graad van verwantschap lager of onbestaande is, bedraagt de belastingvrije som, zoals beschreven, slechts 20.000 euro.

Aandelenpakket bijna belastingvrij: Methode uitgelegd

Waarom is een groot deel van het aandelenpakket nu grotendeels belastingvrij?

Het pakket heeft een volume van 15%. Bij de overdracht werd gebruik gemaakt van een wet die de mogelijke insolventie van ondernemingen moet voorkomen. Door het hoge volume zou Axel Springer SE in financiële moeilijkheden kunnen komen. Ter herinnering: de schenkingsrechten buiten de naaste familie bedragen 50%, het belastingvrije bedrag is slechts 20.000 euro.

Schenkingsrecht: 50%

Toelage: 20.000 euro

Belastingvrij: mogelijke financiële bedreiging voor Axel Springer SE

De mogelijke financiële bedreiging voor Axel Springer SE is dus het juridische knelpunt, en daarom wordt een groot deel van de belasting (volgens de huidige berichten [03.10.2020]) kwijtgescholden.

Schenkingen, vermogenswinsten, onroerend goed – bijna belastingvrij?

Wij hebben de vraag uit de kop beantwoord: “Grotendeels belastingvrij? Nu komen we bij het tweede deel: “Kan ik dat ook doen?”. Kort antwoord: ja. De manier: coaching van een professional, leren, begrijpen, actief toepassen. Het belangrijkste is dat belastingen een zaak voor de baas zijn.

Wil je belasting besparen zoals de profs?

Wil je belasting besparen zoals de profs? Lees hier meer over de fiscale coaching die ik bijwoonde. Ik schrijf geen namen omdat ik geen grote reclame wil maken.

Ik volg al heel lang verschillende selfmade vastgoedinvesteerders. Iedereen die met legale methoden van nul tot miljonair is gekomen, kan voor mij alleen maar een goed rolmodel zijn.

Het beste van belasting optimalisatie, het is absoluut legaal

Amerikaanse president betaalt slechts 750 euro inkomstenbelasting

Zoals ik hier meldde in het artikel over belastingen: de president van de VS betaalt slechts 750 euro, is belastingoptimalisering aan de orde van de dag. Wie bijvoorbeeld een belastingaangifte indient en reiskosten aftrekt, is actief bezig de belastingen te minimaliseren.

Financiële optimalisatie heeft vooral te maken met inzicht en kennis: Kennis die uw belastingadviseur niet heeft en nooit zal hebben. Als hij of zij het had, zou hij of zij een investeerder zijn.

Dit betekent: als u de wettelijke methoden en manieren kent om uw belastingen te optimaliseren, kunt u uw belastingadviseur opdracht geven de juiste dingen te doen. De belastingadviseur moet dan voor het operationele werk zorgen. Je moet alles strategisch en methodisch onder de knie krijgen.

Fiscale optimalisatie, financiën: Voor mij een zaak voor de baas

Om een lang verhaal kort te maken: als u een hoge performer bent en een relevant inkomen hebt, of een belastingdruk die te hoog voor u is, moet u een fiscale coachingsessie bijwonen – maar belangrijk: alleen van echte experts die zich hebben opgewerkt en alles onder de knie hebben. Ik zeg, van de bedrijfswagen, waarvoor ik als eigenaar geen logboek meer hoef bij te houden, tot het vastleggen van verschillende soorten onroerend goed.

Als je mijn getuigenis van de online cursus wilt lezen, lees dan hier meer: