Geen-persoon GmbH – erfenis, schenking, beëindiging & andere oorzaken

Kein-Personen-GmbH – Het model voor een GmbH zonder aandeelhouders! Door nieuwe aandeelhouders te benoemen of bestaande aandeelhouders te verlaten, kan het door u gekozen GmbH-model gemakkelijk veranderen. Of het nu gaat om een eenpersoonsvennootschap, een tweepersoonsvennootschap of zelfs een vennootschap die zonder aandeelhouders functioneert… In elk geval zijn er speciale kenmerken waarvan u op de hoogte moet zijn, aangezien zij afwijken van de norm van de traditionele naamloze vennootschap. Klik hier voor alle rechtsvormen en hier om terug te gaan naar het overzicht van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

No-person GmbH: de GmbH zonder aandeelhouders

De Kein-Personen-GmbH – of Kein-Mann-GmbH of Keinmann-GmbH – is een curiositeit onder de Duitse vennootschapsrechtelijke vormen, omdat zij een GmbH vertegenwoordigt die geen aandeelhouders heeft. In de Oostenrijkse versie van de GmbHG is zowel de verkrijging als de verpanding van eigen aandelen door de vennootschap uitdrukkelijk verboden in § 81 en onverbindend verklaard. In Duitsland daarentegen bestaat een dergelijke beperking niet, zodat een GmbH daar het recht heeft om als rechtspersoon onbeperkt eigen aandelen te verwerven. Aldus is ook de verwerving van 100 % van de aandelen van de onderneming mogelijk.

Oorzaken van een niemandsland GmbH: erfenis, schenking, beëindiging & Co

Maar hoe kan er een GmbH zijn zonder aandeelhouders? Er kunnen verschillende redenen zijn om alle aandelen van de GmbH in handen van de GmbH zelf te laten zijn: De GmbH kan als erfgenaam van de bedrijfsaandelen worden geregistreerd en zo in geval van vererving feitelijk zonder één aandeelhouder komen te staan – in het geval van een eenpersoonsvennootschap of een tweepersoonsholding is een dergelijk scenario gemakkelijk voorstelbaar. Een andere mogelijkheid is dat de GmbH bedrijfsaandelen krijgt van haar aandeelhouders of dat er geen aandeelhouders in de GmbH overblijven op basis van een kaducatie – d.w.z. de gedwongen uitsluiting van aandeelhouders die niet willen of kunnen betalen en die hun kapitaalinbreng overeenkomstig de statuten hebben verzuimd.

Andere redenen zijn bijvoorbeeld de verkoop van aandelen aan de GmbH; het afzien van aandelen door de aandeelhouder(s) ten gunste van een tegenprestatie, meestal de kwijtschelding of kwijting van bestaande (betalings)verplichtingen; of het uittreden van aandeelhouders door een gewone beëindiging.

Mogelijke oorzaken voor het ontstaan van een GmbH zonder personeel:

 • Erfenis
 • Donatie
 • Caducatie
 • Aankoop/verkoop van aandelen
 • Laat achter.
 • Annulering

Richt een GmbH op: Rechtsvorm en alternatieven

 1. Eenmans-GB: solo-oprichter
 2. Tweepersoons GmbH: Stichtersduo
 3. Naamloze vennootschap (GmbH)
 4. Bijzonder geval: Onroerend goed GmbH
 5. Rechtsvormen: Lijst

Eenmans-GB: solo-oprichter

Eenpersoons GmbH – Het GmbH-model voor solo-oprichters! Door nieuwe aandeelhouders te benoemen of bestaande aandeelhouders te verlaten, kan het door u gekozen GmbH-model gemakkelijk veranderen. Of het nu gaat om een eenpersoonsvennootschap, een tweepersoonsvennootschap of zelfs een vennootschap die zonder aandeelhouders functioneert… In ieder geval zijn er speciale kenmerken waarvan u op de hoogte moet zijn, aangezien zij afwijken van de norm van de conventionele vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Tweepersoons GmbH: Stichtersduo

GmbH voor twee personen – Het GmbH-model voor oprichters van duo’s! Door nieuwe aandeelhouders te benoemen of bestaande aandeelhouders te verlaten, kan het door u gekozen GmbH-model gemakkelijk veranderen. Of het nu gaat om een eenpersoonsvennootschap, een tweepersoonsvennootschap of zelfs een vennootschap die zonder aandeelhouders functioneert… In ieder geval zijn er speciale kenmerken waarvan u op de hoogte moet zijn, aangezien zij afwijken van de norm van de traditionele naamloze vennootschap.

Naamloze vennootschap (GmbH)

Naamloze vennootschap (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) – De naamloze vennootschap (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) is een Duitse rechtsvorm die door ten minste één persoon is opgericht en door ten minste één vennoot wordt bestuurd. Zoals de naam al aangeeft, wordt deze vennootschapsvorm gekenmerkt door een beperking van de aansprakelijkheid van zijn aandeelhouder(s).

Bijzonder geval: Onroerend goed GmbH

Immobilien GmbH / Vermögensverwaltende GmbH / Immobiliengesellschaft – In dit artikel leert u de grondbeginselen van onroerendgoedmaatschappijen. Wie zou er aan denken een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten bij de aankoop van een huis of een condominium? Toegegeven, dit heeft geen zin voor koopwoningen, maar wel voor huurwoningen.

Hier vindt u alle rechtsvormen die u als oprichter in Duitsland kunt kiezen en een gids met een checklist:

Rechtsvormen: Lijst

Rechtsvormen – Welke soorten vennootschappen zijn er? Als u uw eerste vennootschap wilt oprichten, is de keuze van de ideale rechtsvorm een van de eerste stappen in het proces van de oprichting van een vennootschap. Of u nu een speciaal vastgoedbedrijf of een startende onderneming wilt oprichten, ik heb hier alle soorten ondernemingen in Duitsland voor u op een rijtje gezet.