Jaarlijkse algemene vergadering – besluitvormend orgaan van een naamloze vennootschap (AG)

Jaarlijkse algemene vergadering – Een naamloze vennootschap bestaat uit verschillende organen. Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en andere zaken van de vennootschap en vertegenwoordigt de naamloze vennootschap naar buiten toe. De raad van toezicht is een wettelijk voorgeschreven zelfcontrolerend orgaan dat de individuele leden van de raad van bestuur benoemt en controleert, en hen in geval van twijfel ook ontslaat. Voorts is het verantwoordelijk voor de schriftelijke verslaglegging van de jaarlijkse financiële staten en voor de bedrijfsrapporten. De algemene vergadering treedt op als besluitvormingsorgaan van de naamloze vennootschap. Hier vindt u alle juridische formulieren en hier kunt u terug naar het overzicht van de AG.

Jaarlijkse algemene vergadering – Het besluitvormingsorgaan

De algemene vergadering fungeert als besluitvormingsorgaan van een naamloze vennootschap. Het vertegenwoordigt het wetgevend orgaan van de vennootschap en is bedoeld om de leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur van hun taken te ontheffen. De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders van een AG en wordt gewoonlijk eenmaal per jaar bijeengeroepen.

Meer over de andere organen van een naamloze vennootschap:

Taken van de algemene vergadering – accountant, bestemming van de winst & Co.

Hij beslist welke aandeelhouders in de raad van commissarissen worden benoemd en kiest ook de accountant(s) voor de jaarrekening. De algemene vergadering is het enige orgaan van een AG dat kan beslissen over de bestemming van de balanswinst en kan worden beïnvloed door voorstellen van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Een andere belangrijke taak van de algemene vergadering: zij neemt besluiten over essentiële kwesties – bijvoorbeeld kapitaalverhogingen of -verlagingen, eventuele fusies of ontbindingen, verkopen, overnames of overnames…. -voor zover deze leiden tot een wijziging van de statuten.

Overzicht van de taken van de algemene vergadering:

  • Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
  • Verkiezing van de leden van de Raad van Commissarissen die de aandeelhouders vertegenwoordigen
  • Verkiezing van de accountant
  • Besluit over de bestemming van de winst
  • Besluit over aangelegenheden tot wijziging van de statuten

De leden van de algemene vergadering worden automatisch betrokken bij het oprichtingsproces van de naamloze vennootschap. In tegenstelling tot de raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn zij niet gebonden aan vaste ambtstermijnen, maar kunnen zij hun functie met beslissingsbevoegdheid blijven uitoefenen totdat zij de vennootschap verlaten. Elke aandeelhouder krijgt een stem in verhouding tot zijn winstaandeel. De aandeelhouder krijgt één stem per aandeel.

AG: stichting, rechtsvorm, bijzonder geval onroerend goed

  1. Naamloze vennootschap (AG)
  2. Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)
  3. Real Estate Ltd.

Naamloze vennootschap (AG): oprichting, aansprakelijkheid, rechtsvorm & Co.

Aktiengesellschaft (AG) – De naamloze vennootschap is een Duitse rechtsvorm die door ten minste één persoon is opgericht en door verschillende organen is georganiseerd. In plaats van een directeur wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste één persoon bestaat. Zoals de naam al aangeeft, staat deze rechtsvorm van vennootschap in de eerste plaats voor de verhandeling van aandelen. Wilt u alleen of samen met anderen een vennootschap oprichten en vooraf meer te weten komen over vennootschapsrechtelijke vormen? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)

Vastgoedvennootschap op aandelen / REIT-AG – U vindt het idee van een kapitaalvennootschap helemaal niet slecht en vraagt zich nu af hoe u uw kapitaalvennootschap kunt combineren met de vastgoedsector? Een vastgoedonderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de financiering, ontwikkeling, realisatie, verhuur of verhandeling van vastgoed – te beginnen met één onroerend goed tot en met een vastgoedportefeuille van drie of meer cijfers. Het beheer van onroerende goederen of onroerende goederen voor rekening van derden kan eveneens door een vastgoedmaatschappij worden verricht.

Immobilien GmbH & Vermögensverwaltende GmbH

Alternatief – In dit artikel leert u de basis over onroerend goed bedrijven. Kort uitgelegd: Een onroerendgoedmaatschappij is een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren, ontwikkelen, financieren, realiseren en/of op de markt brengen. Het maakt niet uit of het om één of meerdere eigendommen gaat. Het beheer van residentieel en commercieel vastgoed – in eigen belang of als dienst aan derden – is ook een populair aandachtspunt voor vastgoedvennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die activa beheren. Kom meer te weten over de belangrijkste voor- en nadelen van het kopen van onroerend goed en de te verwachten kosten.