Raad van bestuur – bestuursorgaan van een naamloze vennootschap (AG)

Raad van bestuur – De raad van bestuur van een naamloze vennootschap houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en andere zaken van de vennootschap en vertegenwoordigt de naamloze vennootschap naar buiten toe. De raad van toezicht is een wettelijk voorgeschreven zelfcontrolerend orgaan dat de individuele leden van de raad van bestuur benoemt en controleert, en hen in geval van twijfel ook ontslaat. Voorts is het verantwoordelijk voor de schriftelijke verslaglegging van de jaarlijkse financiële staten, alsmede voor de verslagen over de activiteiten. De algemene vergadering treedt op als besluitvormingsorgaan van de naamloze vennootschap. Klik hier voor alle juridische formulieren en hier om terug te keren naar het overzicht van de AG.

Raad van Bestuur – Het bestuursorgaan

In plaats van directeuren heeft een naamloze vennootschap een raad van bestuur die uit ten minste één directeur bestaat. Als bestuursorgaan vormt de raad van bestuur het metaforische hoofd van de onderneming en heeft hij dus beheersbevoegdheid in de interne relatie en vertegenwoordigingsbevoegdheid in de externe relatie. De raad van bestuur wordt door de raad van toezicht benoemd voor een periode van vijf jaar en is verplicht verslag uit te brengen aan de raad van toezicht.

Meer over de andere organen van een naamloze vennootschap:

 • Raad van commissarissen van een AG
 • Jaarlijkse algemene vergadering van een AG

Taken van de raad van bestuur – directie, jaarbalans, directieverslag & Co.

De hoofdtaak van de raad van bestuur van een AG is het besturen van de onderneming op eigen verantwoordelijkheid. Hij stelt de jaarlijkse balans op, bereidt de winst- en verliesrekening (W&V) voor en stelt een directieverslag op dat de situatie van de onderneming – de huidige en de toekomstige – weergeeft in een realistische verhouding tot mogelijke kansen en risico’s. Formeel gezien doet de raad van bestuur de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering en kan hij voorstellen doen aan de jaarlijkse algemene vergadering over de bestemming van de winst. Het is ook het enige orgaan dat, in het slechtste geval, een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure kan indienen.

Taken van de Raad van Bestuur in een oogopslag:

 • Onafhankelijk beheer
 • Rapportering aan de Raad van Commissarissen
 • Goedkeuring van de jaarbalans
 • Staat van winst- en verliesrekening
 • Opstelling van een beheersverslag
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene vergadering
 • Voorstel betreffende de bestemming van het resultaat
 • Indiening van een verzoek tot opening van een insolventieprocedure

De individuele leden van de raad van bestuur worden ingeschreven in het handelsregister en moeten ook met naam worden vermeld op de zakelijke brieven van de AG. Bij hun aantreden mogen zij niet gelijktijdig optreden als lid van de raad van commissarissen van hun vennootschap, en het is hun op grond van het kruisverbod ook verboden te worden benoemd tot lid van de raad van commissarissen van een andere vennootschap. Als bezoldiging ontvangt elk lid van de raad van bestuur een vast salaris en daarnaast een zogenaamde bonus, d.w.z. een aandeel in de jaarlijkse winst.

AG: stichting, rechtsvorm, bijzonder geval onroerend goed

 1. Naamloze vennootschap (AG)
 2. Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)
 3. Real Estate Ltd.

Naamloze vennootschap (AG): oprichting, aansprakelijkheid, rechtsvorm & Co.

Aktiengesellschaft (AG) – De naamloze vennootschap is een Duitse rechtsvorm die door ten minste één persoon is opgericht en door verschillende organen is georganiseerd. In plaats van een directeur wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste één persoon bestaat. Zoals de naam al aangeeft, staat deze rechtsvorm van vennootschap in de eerste plaats voor de verhandeling van aandelen. Wilt u alleen of samen met anderen een vennootschap oprichten en vooraf meer te weten komen over vennootschapsrechtelijke vormen? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)

Vastgoedvennootschap op aandelen / REIT-AG – U vindt het idee van een kapitaalvennootschap helemaal niet slecht en vraagt zich nu af hoe u uw kapitaalvennootschap kunt combineren met de vastgoedsector? Een vastgoedonderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de financiering, ontwikkeling, realisatie, verhuur of verhandeling van vastgoed – te beginnen met één onroerend goed tot en met een vastgoedportefeuille van drie of meer cijfers. Het beheer van onroerende goederen of onroerende goederen voor rekening van derden kan eveneens door een vastgoedmaatschappij worden verricht.

Immobilien GmbH & Vermögensverwaltende GmbH

Alternatief – In dit artikel leert u de basis over onroerend goed bedrijven. Kort uitgelegd: Een onroerendgoedmaatschappij is een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren, ontwikkelen, financieren, realiseren en/of op de markt brengen. Het maakt niet uit of het om één of meerdere eigendommen gaat. Het beheer van residentieel en commercieel vastgoed – in eigen belang of als dienst aan derden – is ook een populair aandachtspunt voor vastgoedvennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die activa beheren. Kom meer te weten over de belangrijkste voor- en nadelen van het kopen van onroerend goed en de te verwachten kosten.