Raad van toezicht – controlerend orgaan van een naamloze vennootschap (AG)

Raad van Commissarissen – De Raad van Commissarissen is een wettelijk voorgeschreven zelfcontrolerend orgaan dat de individuele leden van de Raad van Bestuur benoemt, controleert en, in geval van twijfel, ontslaat. Voorts is het verantwoordelijk voor de schriftelijke verslaglegging van de jaarlijkse financiële staten, alsmede voor de verslagen over de activiteiten. Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en andere zaken van de vennootschap en vertegenwoordigt de naamloze vennootschap naar buiten toe. De algemene vergadering treedt op als besluitvormingsorgaan van de naamloze vennootschap. Hier vindt u alle juridische formulieren en hier kunt u terug naar het overzicht van de AG.

Raad van toezicht – Het controlerend orgaan

De raad van commissarissen is het toezichthoudend orgaan van een naamloze vennootschap en bestaat uit ten minste drie leden. De raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering benoemd voor een periode van vier jaar en is verplicht verslag uit te brengen aan de algemene vergadering.

Meer over de andere organen van een naamloze vennootschap:

Taken van de Raad van Commissarissen – Benoeming, Toezicht, Ontslag & Co

Zoals de naam al aangeeft, is de raad van commissarissen in de eerste plaats verantwoordelijk voor het toezicht op de raad van bestuur, naast het benoemen en ontslaan van de raad van bestuur. Voorts brengt zij schriftelijk verslag uit over de jaarrekeningen nadat deze door de raad van bestuur zijn opgesteld en door de accountants zijn gecontroleerd, en stelt zij jaarverslagen op. Formeel gezien doet de raad van commissarissen de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering en kan hij aan de algemene vergadering voorstellen doen over de bestemming van de behaalde winst.

Taken van de Raad van Commissarissen in een oogopslag:

 • Verslag aan de jaarlijkse algemene vergadering
 • Benoeming van de Raad van Bestuur
 • Toezicht op de Raad van Bestuur
 • Ontslag van de raad van bestuur
 • Schriftelijke rapportage
 • Voorbereiding van jaarverslagen
 • Uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering
 • Voorstel betreffende de bestemming van het resultaat

De leden van de raad van commissarissen worden persoonlijk geregistreerd bij de registratiekamer en ten minste de voorzitter van de raad van commissarissen moet ook met naam worden vermeld op de zakelijke brieven van de AG. Bij hun aantreden kunnen commissarissen niet gelijktijdig optreden als lid van de raad van bestuur van hun vennootschap, en het is hun op grond van het kruisverbod ook verboden te worden benoemd als lid van de raad van bestuur van een andere vennootschap. De bezoldiging van alle leden van de raad van toezicht wordt betaald overeenkomstig de statuten of het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

AG: stichting, rechtsvorm, bijzonder geval onroerend goed

 1. Naamloze vennootschap (AG)
 2. Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)
 3. Real Estate Ltd.

Naamloze vennootschap (AG): oprichting, aansprakelijkheid, rechtsvorm & Co.

Aktiengesellschaft (AG) – De naamloze vennootschap is een Duitse rechtsvorm die door ten minste één persoon is opgericht en door verschillende organen is georganiseerd. In plaats van een directeur wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur die uit ten minste één persoon bestaat. Zoals de naam al aangeeft, staat deze rechtsvorm van vennootschap in de eerste plaats voor de verhandeling van aandelen. Wilt u alleen of samen met anderen een vennootschap oprichten en vooraf meer te weten komen over vennootschapsrechtelijke vormen? Dan ben je hier aan het juiste adres!

Onroerendgoedaandelenvennootschap (REIT-AG)

Vastgoedvennootschap op aandelen / REIT-AG – U vindt het idee van een kapitaalvennootschap helemaal niet slecht en vraagt zich nu af hoe u uw kapitaalvennootschap kunt combineren met de vastgoedsector? Een vastgoedonderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de financiering, ontwikkeling, realisatie, verhuur of verhandeling van vastgoed – te beginnen met één onroerend goed tot en met een vastgoedportefeuille van drie of meer cijfers. Het beheer van onroerende goederen of onroerende goederen voor rekening van derden kan eveneens door een vastgoedmaatschappij worden verricht.

Immobilien GmbH & Vermögensverwaltende GmbH

Alternatief – In dit artikel leert u de basis over onroerend goed bedrijven. Kort uitgelegd: Een onroerendgoedmaatschappij is een onderneming die zich bezighoudt met het verhuren, ontwikkelen, financieren, realiseren en/of op de markt brengen. Het maakt niet uit of het om één of meerdere eigendommen gaat. Het beheer van residentieel en commercieel vastgoed – in eigen belang of als dienst aan derden – is ook een populair aandachtspunt voor vastgoedvennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die activa beheren. Kom meer te weten over de belangrijkste voor- en nadelen van het kopen van onroerend goed en de te verwachten kosten.