Veiling van een eigendom: alle belangrijke informatie

Veiling – Er is een verplichte veiling van een onroerend goed enerzijds en een verdelingsveiling anderzijds. Een verplichte veiling vindt plaats wanneer de eigenaar de schulden in verband met het eigendom niet meer kan betalen. Een veiling bij verdeling vindt plaats wanneer de eigendom van een onroerend goed over verschillende personen is verdeeld en zij het niet eens kunnen worden over wat er met het onroerend goed moet gebeuren. De veiling van een eigendom wordt geleid door een Rechtspfleger (gerechtsdeurwaarder) in de arrondissementsrechtbank in wiens kadastraal district het eigendom is geregistreerd. Een goed wordt altijd geveild met al zijn toebehoren, d.w.z. alle roerende en onroerende goederen van een woning worden eveneens verworven. De data van de veilingen worden openbaar bekendgemaakt.

Veiling in een oogopslag: Het laatste redmiddel

Onze tip! U wilt een goedkope woning kopen bij een gedwongen verkoop? Hier vindt u online portalen voor kopers, de districtsrechtbanklijst en tips: Het kopen van onroerend goed op een gedwongen veiling.

  • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte veilingen en verdelingsveilingen van een eigendom
  • Verplichte veiling vindt plaats als de eigenaar de schulden in verband met het eigendom niet meer kan betalen.
  • Verdelingsveiling vindt plaats wanneer de eigendom van een onroerend goed tussen verschillende personen wordt verdeeld en zij het niet eens kunnen worden over wat ermee moet gebeuren
  • De veiling van een onroerend goed wordt uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder bij de arrondissementsrechtbank in wiens kadastrale arrondissement het onroerend goed is geregistreerd.
  • Te veilen goederen met alle roerende en onroerende zaken
  • De data van de veilingen zullen publiekelijk worden aangekondigd

Terug naar de Wiki: Onroerend goed