Uitdrukkingen van verdriet: Tactvol en met medeleven condoleren + Citaten

Uitingen van rouw – In geval van een sterfgeval in de familie of onder vrienden, dienen condoleances te worden betuigd aan de nabestaanden. Het is vaak moeilijk om de juiste woorden te vinden. Ze moeten persoonlijk zijn en altijd tactvol en meelevend.

De juiste woorden voor de uiting van medeleven: toespraak tot kranslint

De juiste woorden vinden is heel moeilijk, vooral bij een sterfgeval. Of het nu gaat om een rouwkaart, de inscriptie op een kranslint of een begrafenistoespraak. De woorden moeten tactvol en zorgvuldig worden gekozen om het nodige eerbetoon aan de overledene te brengen. Als u het moeilijk vindt om de juiste woorden te kiezen, zullen wij u helpen en u een aantal voorbeelden en tips geven voor de juiste woorden om uw verdriet uit te drukken.

Let op het niveau van de relatie met de overledene

Om de juiste woorden en gebaren te vinden in de rouw, moet men eerst duidelijk zijn over de relatie die men had met de overledene. Het kan een verschil uitmaken of de basis van de rouwbetuiging een eerder zakelijke dan wel een duidelijk persoonlijke relatie was. Zo verwachten de nabestaanden geen diepzinnige gedachten in de uiting van medeleven indien de overledene en de rouwende een zuiver zakelijke relatie hadden. In dit geval kunnen de standaardzinnen (“Met grote ontsteltenis…”, “Diep bedroefd ben ik…” enz.) zonder problemen in de kaarttekst worden gebruikt.

Veeleisender en ook vergezeld van de overeenkomstige verwachtingen van de nabestaanden zijn condoleancebetuigingen die gebaseerd zijn op een voorheen zeer persoonlijke relatie met de overledene. Voor beide partijen – de naaste familie van de overledene en de condoléor – spelen herinneringen aan gedeelde ervaringen dan een grote rol en beïnvloeden de inhoud en vorm van wat er gezegd wordt.

Maar juist dan kan het voor de condolége een grote hulp zijn om bij het vinden van de juiste woorden terug te grijpen op de persoonlijke relatie met de overledene. Het begin van een gesprek met de nabestaanden, zelfs een toespraak of schriftelijke condoleancebetuiging, kan en moet gebaseerd zijn op deze persoonlijke ontmoetingen. Vaak komen hieruit de juiste woorden en gedachten voort zonder hulp van “buitenaf”.

De inleiding – begrafenis oratie en begroeting

En toch is het vaak het begin van een begrafenistoespraak dat het moeilijkst is. Een begrafenistoespraak kan goed begonnen worden met een tactvolle rouw- of condoleance toespraak. Dit soort spreuken gaat over rouw, dood, afscheid of verlies. Ze zijn altijd gevoelig en zetten aan tot nadenken en nadenken.

Het is echter ook prima om een uitvaartrede te beginnen met een belangrijke zin of gedachte van de overledene die in het geheugen van de condolerende persoon is blijven hangen. Op die manier wordt onmiddellijk een persoonlijke brug geslagen tussen de overledene, de nabestaanden en de spreker.

Naar dit gezegde kan worden verwezen in de persoonlijke woorden van medeleven die later volgen. Dan volgt een toespraak tot de nabestaanden. Als er een persoonlijke relatie met hen bestaat, moeten zij rechtstreeks bij hun voornaam worden aangesproken. Enkele formuleringen die goed geschikt zijn als aanspreekvorm zijn bijvoorbeeld Geachte rouwende familie, Geachte rouwenden, Geachte meierfamilie, …

De woorden van condoleance – Persoonlijke verhalen en woorden van medeleven

De condoleance dient direct na de aanhef te volgen. Hier kan het onderwerp van de dood rechtstreeks worden aangesneden, maar ook persoonlijke herinneringen aan de overledene kunnen worden vermeld. Samen beleefde momenten, kleine verhalen of anekdotes over het leven van de overledene of gewoon de diepe uitdrukking van rouw. Het is belangrijk om de nabestaanden te laten zien dat het verlies ook voor u heel pijnlijk was, maar dat de herinneringen, de liefde en de ervaringen veel sterker zijn dan de dood. Blijf tactvol en kies je woorden verstandig. Het helpt om van tevoren wat aantekeningen te maken over de inhoud van de toespraak.

Uitvaart spreuken voor sympathie kaarten

Blijf trouw aan jezelf

Bij het betuigen van medeleven zijn veel mensen geneigd zich droeviger, vromer en meer getroffen voor te doen dan zij in werkelijkheid zijn. De achtergrond van deze houding is vaak dat de condolerende persoon meent dat van hem een bepaalde houding van rouw wordt verwacht. Maar het omgekeerde is het geval: wie zich in zijn vroegere relatie tot de overledene en de nabestaanden niet als een bijzonder spiritueel persoon heeft voorgesteld, moet zich in zijn condoleancewoord niet plotseling “pontificaler dan de paus” voordoen.

De basisregel is authentiek te blijven, zelfs in geval van rouw en condoleance. De persoon die condoleert moet trouw blijven aan zichzelf en zijn aard. Zo kan iemand die in principe altijd met humor en lichtheid met de overledene omging, deze houding ook aannemen wanneer hij of zij zijn of haar condoleance betuigt. Op voorwaarde dat men echt serieus is over deze lichtheid. Mensen kunnen meestal heel goed aanvoelen of de ander het echt meent – zelfs in de rouw.

Condoleances eens grappig

Bildergebnis für Todesanzeige Mundart Kölsch

Rijnlanders worden beschouwd als ware meesters in het omgaan met lijden en dood, vooral de Keulenaars. Het beste voorbeeld: Telkens weer vind je in de plaatselijke pers overlijdensberichten in dialect. Begrafenisondernemingen bieden nu begrafenissen in Kölsch aan. Een onuitputtelijke bron van dialectteksten en dus ook van condoleanceteksten zijn de gedichten van Willi Ostermann:

Als ik niet meer besta, als ik mijn ogen sluit, als ik me rund vertoon, als ik heel hoog in de lucht sta, laat Peter het dan maar doen, hij kiest de mooiste plek voor me uit, hij weet dat het tijd is om te lachen, ik ben thuis uit Keulen aan de Rijn.

Rouwlint en kranslint – De juiste woordkeuze

Bij een sterfgeval is het gebruikelijk dat naaste familieleden, verwanten en goede vrienden een krans kopen ter nagedachtenis aan de overledene. Hiervoor is het niet alleen nodig de bloemen en het visuele beeld te kiezen, maar ook een inscriptie voor het lint van de krans. Dit kan een uitspraak zijn die uit het hart komt, maar ook een gevoelige laatste groet. Voorbeelden zijn woorden als “We zullen je nooit vergeten! – De uwe …” of “In stille herinnering”.

Rouw toespraak – ideeën en suggesties voor je toespraak

Opdat u er niet alleen voor staat bij het schrijven van uw begrafenisrede, hebben wij een aantal ideeën en suggesties voor uw begrafenisrede voor u op een rijtje gezet die u als leidraad kunt gebruiken. Elke grafrede moet iets persoonlijks bevatten, en daarom raden wij aan onze ideeën en suggesties aan te vullen met persoonlijke anekdotes of verhalen.

De begroeting en de begrafenis oratie

 • Beste XY familie,
 • Beste mevrouw XY,
 • Wij betuigen u ons diepste medeleven bij het overlijden van uw man ….
 • Ik ben diep bedroefd en betuig mijn oprechte deelneming aan u en uw familie bij het overlijden van uw dierbare moeder….
 • Wij hebben met u gebeden, gebeden en gehoopt. Maar nu rouwen we stilletjes met je mee.
 • We kunnen nog steeds niet geloven dat je broer ons voor altijd verlaten heeft ….
 • Het doet me veel pijn om een goede vriend te verliezen….
 • Het is zo onuitsprekelijk moeilijk om passende en troostende woorden te vinden.
 • Met het zware verlies veroorzaakt door het overlijden van uw vrouw, bied ik u mijn oprechte deelneming aan. ….
 • Het is zo pijnlijk om een geliefde zo plotseling te verliezen.
 • Wij delen met u het pijnlijke verlies dat u heeft geleden door het overlijden van… geleden…
 • We zijn allemaal erg geschokt door het tragische verlies van je geliefde broer. Onze oprechte deelneming en veel sterkte voor de moeilijke uren van rouw en afscheid.

Persoonlijke woorden en de woorden van condoleance

 • Wij zullen haar dierbaar gedenken en haar levenswerk voortzetten in haar geest ….
 • Diep ontroerd, betuig ik u mijn diepste medeleven.
 • Iedereen die haar kende was onder de indruk van haar charisma en behulpzaamheid….
 • Moge de pijn van de dood u niet verpletteren en de herinnering aan de tijd samen u genoeg kracht geven voor de toekomst.
 • Hij was mijn beste vriend, ik zal hem niet vergeten….
 • Ik wens u toe dat u, gesteund door uw kinderen en kleinkinderen, voldoende kracht zult vinden om het verdere levenspad te beheersen.
 • We hielden erg veel van haar en haar opgewekte aard was altijd een rolmodel voor ons….
 • Ik wens jullie heel veel sterkte en wederzijdse liefde toe in deze tijd.
 • Veel mensen zullen dankbaar en liefdevol aan haar terugdenken ….
 • Ik hoop dat je verdriet snel een liefdevolle herinnering wordt.

Rouw Citaten

Johann Wolfgang von Goethe

Het is een afstand die was, waar wij vandaan komen.
Het is een afstand die zal zijn, waar we naar toe gaan.

Het volgende citaat is ook van Johann Wolfgang von Goethe. Absoluut ware woorden die iedereen die ooit heeft gerouwd kan begrijpen.

Wat je diep in je hart bezit,
kan niet verloren gaan door de dood.

Franz Kafka

Je ziet de zon langzaam ondergaan en toch schrik je als het plots donker is.

Ernest Hemingway

Slechts een paar mensen leven echt en zij die het zijn, sterven nooit. Het maakt niet uit dat ze er niet meer zijn. Niemand van wie je echt houdt, is ooit dood.

Dalai Lama

Innerlijk geluk is niet afhankelijk van materiële omstandigheden. Het is geworteld in onze geest.

Confucius

Alle wereldse dingen zijn slechts een droom in de lente. Zie de dood als een thuiskomst.

Theodor Fontane

Stilte! En als de diepe vrede
kwam er nu een zacht geruis door,
Het kan zijn dat afgelegen
vloog de aardeziel omhoog.

Thomas Mann

De banden van de liefde worden niet doorgesneden met de dood.

William Shakespeare

Wij zijn gemaakt uit hetzelfde materiaal als dromen en ons korte leven is ingebed in een lange slaap.