Scheiding met kinderen: de taken van de ouders en de beste manier om met de situatie om te gaan

Scheiding met kinderen – Een scheiding met gemeenschappelijke kinderen is een uitdaging voor alle betrokkenen. De juridische en organisatorische veranderingen zijn vooral een zaak van de ouders, maar het belangrijkste is waarschijnlijk de emotionele belasting en de manier waarop de ouders met deze veranderingen omgaan. Bij een scheiding moet altijd rekening worden gehouden met kinderen, en daarom moeten bepaalde gedragsregels in acht worden genomen. Terug naar de gids: Echtscheiding en onroerend goed.

Kinderen tijdens de scheiding – Emotionele stress en de juiste manier voor ouders om daarmee om te gaan

In het geval van scheiding of echtscheiding maken de kinderen en de ouders een verandering door die hen zal vormen. Of deze inprenting positief of negatief is, hangt voornamelijk af van het gedrag van de ouders. Om de scheiding zo aangenaam mogelijk te maken en de kinderen zo min mogelijk met deze problemen te belasten, hebben wij, de experts van Lukinski, belangrijke tips voor u op een rijtje gezet.

De belangrijkste in een oogopslag

 • Het gedrag van de ouders is van elementair belang om de kinderen goed op de scheiding voor te bereiden. Open communicatie binnen het gezin helpt dubbelzinnigheden uit de weg te ruimen.
 • Een loyaliteitsconflict voor het kind moet ten koste van alles worden vermeden!
 • Na een scheiding verandert het gezinsleven en moet het worden gereorganiseerd. De kinderen moeten actief bij deze beslissingen worden betrokken, zodat een gezinsleven mogelijk blijft.
 • Net als hun ouders maken kinderen tijdens een scheiding een verandering door die hen vormt voor de toekomst. Vooral voor jonge kinderen is het belangrijk dat de eenheid van het gezin ook na de scheiding wordt erkend en dat dit vaste punt niet verloren gaat.

De taak van de ouders – dit is hoe je goed te gedragen

Als een relatie eenmaal is stukgelopen, moet dit feit vroeg of laat worden toegegeven. Het besluit om te scheiden gaat echter vaak gepaard met veel onaangename gevoelens, onenigheid en geschillen. Bovendien is deze stap slechts het begin van een reeks omwentelingen en veranderingen. Aangezien de situatie voor de ouders al niet gemakkelijk is, vinden zij het vaak moeilijk om de gemeenschappelijke kinderen buiten geschillen te laten. Bij een scheiding met kinderen moet echter met een aantal zaken rekening worden gehouden om de kinderen en het gezin te beschermen.

Afbakening tussen partner en ouder

Bij een scheiding is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de rol als partner en de rol als ouder. U moet niet vergeten dat zelfs als u wrok of negatieve gevoelens ten opzichte van de ex-partner koestert, u nog steeds een ouder blijft. Deze rol mag tijdens de scheiding niet worden vergeten of benadeeld. Dergelijke gevoelens moeten in het bijzijn van de gemeenschappelijke kinderen worden onderdrukt en de kinderen moeten zoveel mogelijk buiten geschillen worden gehouden. Gedraag u als een ouder met uw ex-partner in het bijzijn van de kinderen en regel geschillen onder vier ogen als partners.

Communicatie is de alfa en omega

De scheiding moet door de ouders openlijk aan de kinderen worden meegedeeld. Dit kan het best gebeuren in een open gesprek vóór de scheiding, waarbij de kinderen de gelegenheid krijgen vragen te stellen en voldoende tijd hebben om zich aan de situatie aan te passen. Kinderen voor een voldongen feit stellen leidt alleen maar tot blijvende verwarring en veel onbeantwoorde vragen. Een dergelijk gesprek is ook nodig voor kinderen die al oud genoeg zijn om door vroeger gedrag een scheiding te vermoeden, anders blijven er onbeantwoorde vragen en kunnen er loyaliteitsconflicten ontstaan. Openheid is in deze situatie van groot belang om geschillen en onduidelijkheden te voorkomen.

Vermijden van een loyaliteitsconflict

Hoezeer de ouders ook ruziën of hoe groot de wrok jegens de ex-partner ook is, de kinderen mogen niet aan deze ruzies worden blootgesteld. Als de kinderen in de ruzie worden meegesleurd, leidt dat vaak tot een loyaliteitsconflict voor het kind. Er zijn echter veel dingen die ouders onbewust doen tijdens een scheiding die kunnen leiden tot dergelijke conflicten voor kinderen. Geheimzinnigheid over wat te doen, aandringen op beslissingen of de ander belasteren in zijn afwezigheid kan desastreuze gevolgen hebben voor het emotionele welzijn van het kind. Beide ouders moeten daarom neutraal blijven ten opzichte van het kind en verklaringen tegen de andere partner in elk geval vermijden.

Het kind blijft een kind

Vooral bij jonge kinderen uit het verwerken van de scheiding zich vaak in onenigheid. Het maakt niet uit of het nukkigheid, prikkelbaarheid of algemeen slecht gedrag is. Deze gedragsveranderingen zijn een uiting van het verdriet en de woede van het kind. U moet dergelijke gevoelens de ruimte geven, zodat ook het kind de scheiding kan verwerken. Toch is opvoeding nog steeds erg belangrijk, anders verliest het kind zijn gevoel voor goed en kwaad. Tijdens de scheiding mogen de ouders niet vergeten dat het kind niettemin een kind blijft en ook als zodanig moet worden behandeld.

 • Het gedrag van de ouders is van elementair belang om de kinderen goed voor te bereiden op de scheiding
 • Open communicatie binnen het gezin helpt dubbelzinnigheden uit de weg te ruimen
 • Een loyaliteitsconflict voor het kind moet ten koste van alles worden vermeden!

De toekomstige situatie – verblijfplaats, bezoekrecht en familiefeesten

Het traditionele model van moeder, vader, kind is tegenwoordig eerder uitzondering dan regel. Er zijn allerlei soorten gezinnen, van alleenstaande ouders tot grote lappendekens. Scheiding is voor veel kinderen een probleem, en de meesten van hen kunnen goed met de situatie omgaan omdat de ouders de situatie goed hebben beheerd. Het vinden van een stabiel evenwicht tussen beide ouders na de scheiding is belangrijk en intussen ook heel goed mogelijk.

Na de scheiding moeten de ouders beslissen hoe het verder moet. Waar moet het kind wonen, hoe vaak moet de ander het kind zien, hoe moet de opvoeding eruit zien, waar moeten familiefeesten worden gehouden, enzovoort. Als deze punten eenmaal zijn opgehelderd, staat niets een verder gescheiden gezinsleven meer in de weg. Er zijn nu veel kinderen met twee tehuizen die verschillende dingen kunnen bieden. Vrede en veiligheid met de moeder, actie en plezier met de vader. Het is belangrijk dat de kinderen een vast punt hebben, een thuis waartoe zij zich kunnen verhouden en dat voor hen een plaats blijft waar zij zich kunnen terugtrekken. Het is belangrijk de kinderen niet het gevoel te geven alleen te zijn, maar het familiegevoel te behouden.

Het kan problematisch worden voor gezinnen wanneer wordt geprobeerd een ouder te vervangen. Vooral bij scheidingen met jonge kinderen is het zeer waarschijnlijk dat op een bepaald moment een nieuwe partner in het leven van een ouder komt. Een stiefvader of stiefmoeder kan het leven in een lappendeken verrijken, maar geen nieuwe ouder kan de biologische ouder vervangen. Zelfs in dergelijke vormen van gezinsleven is het belangrijk contact te houden met de natuurlijke ouder. Ook hier is een goede samenwerking tussen de ouders vereist, want ook de ex-partner moet zich neerleggen bij het idee van een nieuwe partner in het leven van de ex-partner. Goede communicatie en begrip van alle kanten helpt om de situatie voor het kind te verlichten.

 • Na een scheiding verandert het gezinsleven en moet het gereorganiseerd worden
 • De kinderen moeten actief bij deze beslissingen worden betrokken om een ononderbroken gezinsleven te waarborgen.

De impact op het kind – vooral moeilijk voor jonge kinderen

Ook nu nog worden kinderen van echtscheiding of kinderen met gescheiden ouders automatisch gezien als probleemkinderen en worden zij door de maatschappij vaak nog als afkeurenswaardig beschouwd, hoewel dit allang niet meer de geest van de tijd is. Het valt echter niet te ontkennen dat kinderen ook een verandering doormaken wanneer hun ouders scheiden of uit elkaar gaan, die hen ook vormt voor de toekomst. De juiste omgang met jonge kinderen in het bijzonder is daarom van elementair belang tijdens een scheiding. Jonge kinderen voelen de band met hun ouders vaak als een eenheid, en daarom wordt kennis van de scheiding van deze eenheid vaak als een verraad ervaren. Het is daarom van groot belang het kind voorzichtig op de veranderingen voor te bereiden en het gevoel over te brengen dat deze eenheid blijft bestaan, alleen in een andere vorm. Het kind heeft de steun en het vertrouwen van beide ouders nodig en moet het gezinskader kunnen blijven herkennen. Het uiteindelijke effect van de echtscheiding op het kind hangt in hoge mate af van het gedrag en de interactie van de ouders.

 • Kinderen maken, net als hun ouders, tijdens een scheiding een verandering door die hen vormt voor de toekomst.
 • Vooral voor jonge kinderen is het belangrijk dat de eenheid van het gezin ook na de scheiding wordt erkend en dat dit vaste punt niet verloren gaat.

Echtscheiding: gids, hulp en tips

Echtscheiding is ingewikkeld, dat is waar. Maar je bent niet alleen! Veel mensen gaan scheiden en de meesten vinden altijd een goede oplossing. Slechts een klein percentage eindigt met vechten. Zodat u zich goed kunt voorbereiden, vindt u hier onze kleine gidsen en tips over echtscheiding, familie, geld en onroerend goed.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.