Kinderen (burenrecht), wat te overwegen

Kinderen (burenrecht) – Kinderen maken lawaai, hetgeen een natuurlijke en normale uitingsvorm is van hun drang om te bewegen, te communiceren en te spelen. Dienovereenkomstig genieten kinderen ook bepaalde vrijheden in het nabuurschapsrecht. Als buren klagen over lawaai, valt de beslissing in de meeste gevallen in het voordeel van de kinderen uit, omdat hun gedrag niet met dezelfde maatstaven kan worden gemeten als dat van volwassenen. De tolerantiegrens eindigt echter waar het lawaai niet langer als kindvriendelijk gedrag wordt beschouwd.

Kinderen (burenrecht) in een oogopslag: Tolerantie voor lawaai veroorzaakt door kinderen

  • Geluidsoverlast van kinderen is een normale uiting van de natuurlijke driften van die
  • Klachten over lawaai worden meestal in het voordeel van de kinderen beslist
  • Het gedrag van kinderen kan niet worden afgemeten aan dezelfde maatstaven als dat van volwassenen
  • Tolerantie eindigt wanneer het door kinderen veroorzaakte lawaai niet langer als kindvriendelijk gedrag wordt beschouwd

Terug naar de Wiki: Onroerend goed