Lawaai alleen op geregelde tijden

Lawaai – Er zijn geregelde stille tijden gedurende de dag. Dit zijn enerzijds de nachtrust van 22.00 uur tot 6.00 uur en anderzijds de middagrust van 13.00 uur tot 15.00 uur. Tijdens deze rustperiodes is alle lawaai verboden. In de geluidsrichtsnoeren van de Technische instructies voor de bescherming tegen lawaai staat dat de geluidsoverdracht in woongebieden overdag niet meer dan 35 dB en ’s nachts niet meer dan 25 dB mag bedragen.

Lawaai in een oogopslag: Voorkomen van overlast door regelgeving

  • Gereguleerde rustperiodes: Nachtrust (22.00 uur tot 6.00 uur), middagrust (13.00 uur tot 15.00 uur)
  • Lawaai is verboden tijdens rustperiodes
  • Geluidsrichtwaarden: in woongebieden overdag 35dB, ’s nachts maximaal 25dB

Terug naar de Wiki: Onroerend goed