Scheidingsalimentatie: financiële steun, ook na de scheiding

Het gebeurt vaker dan je denkt. Na een paar jaar huwelijk beseffen echtparen dat het niet meer gaat zoals het zou moeten en komen er gedachten aan een scheiding. Het huwelijk brengt echter veel verantwoordelijkheid met zich mee en een scheiding kan ook grote juridische en financiële gevolgen hebben. Een dergelijke stap moet daarom goed doordacht en zorgvuldig gepland zijn. Goede communicatie tussen de echtgenoten is van essentieel belang. Wij leggen u uit wat u te wachten staat op het gebied van alimentatie bij scheiding en hoe u het beste met een dergelijke situatie kunt omgaan. Terug naar de gids: Echtscheiding en onroerend goed.

Alle feiten – alimentatie bij scheiding en echtscheiding

Scheidingsalimentatie is verschuldigd voor de periode tussen de scheiding en de echtscheiding. De betaling van alimentatie bij scheiding is echter onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Bovendien wordt de alimentatie niet automatisch berekend, maar moet zij afzonderlijk worden aangevraagd. Maar wanneer is er aanspraak op alimentatie bij scheiding? Hoeveel is het? En hoe zit het met alimentatie na de scheiding?

De belangrijkste in een oogopslag:

 • Om aanspraak te kunnen maken op alimentatie bij scheiding, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De echtgenoten moeten gescheiden van elkaar leven en een van de twee moet behoeftig zijn en de ander moet kunnen betalen.
 • Scheidingsalimentatie wordt berekend op basis van het gecorrigeerde netto-inkomen van de echtgenoten. Dit wordt berekend aan de hand van veel verschillende financiële factoren
 • Scheidingsalimentatie is in het algemeen verschuldigd voor de periode tussen de scheiding en de echtscheiding en is bedoeld om beide partners ook na de scheiding een vergelijkbare levensstandaard te verzekeren
 • Zelfs indien de alimentatie na de echtscheiding wordt stopgezet, eindigt de verplichting om alimentatie te betalen niet automatisch. Alimentatie na het huwelijk moet na de echtscheiding opnieuw afzonderlijk worden aangevraagd.

Wanneer is er recht op alimentatie bij scheiding?

Zolang er een huwelijk bestaat, zijn de echtgenoten ook verantwoordelijk voor elkaar, zelfs als zij gescheiden leven. Dit heeft vooral betrekking op het financiële aspect, aangezien dit voor beide partners na een scheiding aanzienlijk verandert. In het algemeen heeft degene die niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, recht op alimentatie bij scheiding, maar dit geldt alleen als de andere partner genoeg geld verdient om überhaupt alimentatie te kunnen betalen. Deze regels zijn echter aan bepaalde voorwaarden onderworpen.

Apart van elkaar leven

Een voorwaarde voor het ontvangen van scheidingsalimentatie is dat beide partners gescheiden van elkaar leven. Dit is zowel mogelijk in afzonderlijke woningen als in dezelfde woning. Doorslaggevend is dat beide partners een gescheiden huishouden voeren. Dingen als boodschappen doen of samen eten worden dus apart van elkaar gedaan. In geval van een scheiding is het ook van belang de exacte datum vast te leggen, zowel voor het bepalen van het scheidingsjaar als voor de verdere juridische gevolgen van de scheiding. Een door beide partners ondertekend document met de datum en inhoud van de scheiding is daarom nuttig voor het nemen van verdere juridische stappen.

De behoeftigheid van een partner

Volgens de wet moet de partner die scheidingsalimentatie eist behoeftig zijn. Er zijn geen vaste randvoorwaarden voor dit beginsel. Doorslaggevend is het inkomen dat beide echtgenoten tijdens het huwelijk hebben verdiend. Het doel is dat de persoon die recht heeft op alimentatie, tijdens de scheiding een levensstandaard kan hebben die vergelijkbaar is met die van vóór de scheiding. Deze regeling is met name van belang voor echtgenoten van wie een van beiden tijdens het huwelijk geen beroep heeft uitgeoefend en geen eigen inkomen heeft.

De prestaties van de partner

Wil de alimentatiegerechtigde überhaupt aanspraak kunnen maken op alimentatie, dan moet de partner in staat zijn om te betalen. Dit betekent dat de partner in staat moet zijn om alimentatie te betalen zonder zijn of haar eigen levensonderhoud in gevaar te brengen. De betalende partner moet een eigen risico hebben na aftrek van de alimentatie. Als dit minder dan 1.200 euro per maand is of als de betalende partner alleen een werkloosheidsuitkering I of II ontvangt, hoeft hij of zij meestal geen scheidingsalimentatie te betalen.

Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, heeft een van de echtgenoten recht op alimentatie bij scheiding. Dit moet echter worden aangevraagd en wordt niet automatisch uitbetaald aan de behoeftige echtgenoot.

 • Om aanspraak te kunnen maken op alimentatie bij scheiding, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan
 • De echtgenoten moeten gescheiden van elkaar leven en een van de twee moet behoeftig zijn en de ander moet kunnen betalen

Hoe wordt alimentatie bij scheiding berekend?

In het algemeen heeft iedere echtgenoot recht op de helft van het totale beschikbare inkomen, maar de werkende echtgenoot ontvangt een soort werkbonus ten bedrage van een zevende van het inkomen. De alimentatievordering bedraagt derhalve drie zevende van het volgens de tabel van Düsseldorf gecorrigeerde netto-inkomen van de echtgenoot. Deze berekening wordt echter alleen toegepast als de alimentatiegerechtigde geen eigen inkomen genereert. Indien de alimentatiegerechtigde echter een winstgevende beroepsbezigheid uitoefent, bedraagt de alimentatie drie zevende van het verschil tussen de twee gecorrigeerde netto-inkomens. Als beide partners werken, is de alimentatievordering lager.

De wet voorziet echter niet in een uniforme regel voor de berekening van het gecorrigeerde netto-inkomen waarop het bedrag van de alimentatie bij scheiding wordt gebaseerd. Bij de vaststelling van dit inkomen laten de familierechtbanken zich leiden door de richtlijnen van de bevoegde hogere regionale rechtbank. Om dit te bepalen worden gewoonlijk een groot aantal factoren samengeteld en wordt een gemiddeld maandinkomen berekend van de tijd tijdens het huwelijk. Hierbij speelt niet alleen het inkomen een rol, maar ook factoren zoals achterstallige belastingen, inkomsten uit huur of leasing en kerst- en vakantiepremies.

 • Scheidingsalimentatie wordt berekend op basis van het gecorrigeerde netto-inkomen van de echtgenoten
 • Het aangepaste nettoresultaat wordt berekend aan de hand van een groot aantal verschillende financiële factoren

Hoe lang bestaat het recht op alimentatie bij scheiding?

Scheidingsalimentatie wordt over het algemeen berekend vanaf het moment van de scheiding tot aan de echtscheiding. Hoe lang de scheiding duurt is onbelangrijk. In bepaalde gevallen kan de verplichting om alimentatie te betalen echter ook eerder eindigen. Bijvoorbeeld wanneer de alimentatiegerechtigde echtgenoot zelf genoeg geld verdient en niet langer afhankelijk is van alimentatie, wanneer de alimentatiegerechtigde echtgenoot duurzaam samenwoont met een nieuwe partner of wanneer de alimentatiegerechtigde echtgenoot een ernstig strafbaar feit jegens de ander heeft gepleegd. In deze gevallen hangt het altijd af van de individuele situatie.

 • Scheidingsalimentatie is over het algemeen verschuldigd voor de periode van scheiding tot echtscheiding
 • Scheidingsalimentatie is bedoeld om beide partners ook na de scheiding een vergelijkbare levensstandaard te bieden

Alimentatie na echtscheiding – echtelijke alimentatie en scheidingsalimentatie

Het recht op alimentatie bij scheiding vervalt met de echtscheiding, maar dit betekent niet dat de verplichting om alimentatie te betalen eindigt. Na de echtscheiding kan nog steeds alimentatie worden geëist, namelijk partneralimentatie na het huwelijk. Dit is meestal hetzelfde bedrag, tenzij de inkomenssituatie door de scheiding is veranderd. Er zij echter op gewezen dat partneralimentatie na het huwelijk ook afzonderlijk moet worden aangevraagd en niet automatisch wordt betaald, zelfs niet wanneer eerder al scheidingsalimentatie werd betaald!

 • Zelfs indien de alimentatie na de echtscheiding eindigt, eindigt de verplichting om alimentatie te betalen niet automatisch
 • Alimentatie na huwelijk moet na echtscheiding opnieuw afzonderlijk worden aangevraagd

Echtscheiding: gids, hulp en tips

Echtscheiding is ingewikkeld, dat is waar. Maar je bent niet alleen! Veel mensen gaan scheiden en de meesten vinden altijd een goede oplossing. Slechts een klein percentage eindigt met vechten. Zodat u zich goed kunt voorbereiden, vindt u hier onze kleine gidsen en tips over echtscheiding, familie, geld en onroerend goed.