Echtscheiding (met onroerend goed): Wat te doen?!

Scheiden van je partner is voor niemand gemakkelijk. Zelfs voor degenen die van hun echtgenoot zijn gescheiden, is de nieuwe levenssituatie iets volkomen vreemds. Hoe langer het partnerschap en de band bestaan, des te moeilijker is het om de eigen structuren aan de nieuwe levenssituatie aan te passen. Het is natuurlijk nog ingewikkelder met kinderen, die ook onder de scheiding te lijden hebben. Maar het wordt ook erg ingewikkeld met onroerend goed. Wat als je echtgenoot in het huis wil blijven? Hoe kan het eigendom worden verkocht? Hoe verschilt de verkoop van grond, condominium, huis en appartementsgebouw? Of is het beter om het pand in uw eigendom te houden en het te verhuren?

Tips, hulp en advies op het gebied van onroerend goed en echtscheiding.

Echtscheiding: Procedure, Grondbeginselen, Familie & Vastgoed

Echtscheiding is ingewikkeld, dat is waar. Maar je bent niet alleen! Veel mensen gaan scheiden en de meesten vinden altijd een goede oplossing. Slechts een klein percentage eindigt met vechten. Zodat u zich goed kunt voorbereiden, vindt u hier onze kleine gidsen en tips over echtscheiding, familie, geld en onroerend goed.

 1. Echtscheidingsprocedure: Aanvraag, pensioenverevening & data
 2. Wat gebeurt er met mijn eigendom?
 3. Redenen voor scheiding: Levensdoelen, ontrouw, geschillen
 4. Extract: Ruimtelijke scheiding
 5. Scheidingsjaar: Wat gebeurt er daarna?
 6. Scheiding met kinderen
 7. Huis snel verkopen

Echtscheidingsprocedure: Aanvraag, pensioenverevening & data

Echtscheidingsprocedure – De procedure voor een echtscheiding hangt in grote mate af van de vraag of het om een geschil dan wel om een minnelijke schikking gaat. Echtscheidingen met wederzijdse instemming kunnen bij de familierechtbank binnen enkele minuten definitief worden, terwijl echtscheidingen door middel van een proces vaak maanden aanslepen.

 • Echtscheidingsprocedure

Wat gebeurt er met mijn eigendom?

Wie besluit te trouwen en in het huwelijk te treden, is in de meeste gevallen van plan voor altijd met zijn echtgenoot samen te leven en alles te delen wat hem toebehoort. Wanneer men trouwt, denkt niemand eraan dat er uiteindelijk een echtscheiding zal komen en mogelijk zelfs een geschil over bezittingen. Maar in 2017 bedroeg het scheidingspercentage in Duitsland meer dan 36 procent, wat aantoont dat helaas niet alle huwelijken eeuwig stand houden. Vaak zijn vreemdgaan, het dagelijkse leven inclusief routine of zelfs financiële problemen de redenen voor een scheiding.

Als een echtscheiding leidt tot de verkoop van een huis, moet u goed geïnformeerd zijn. U bent aan het scheiden of u wilt scheiden? Hebt u de mogelijkheid om redelijk en objectief over de scheiding te praten met de partner van wie u gaat scheiden? Dan rijst nu de vraag: wie is de eigenaar van wat? Als u een gezamenlijk goed bezit, zoals een huis, moet u zich nu afvragen: wie is de eigenaar van het huis en hoe kan dit na de echtscheiding worden verdeeld?

 • Echtscheiding: Verkopen van eigendom

Redenen voor scheiding: Levensdoelen, ontrouw, geschillen

In elke relatie zijn er verschillende problemen en dus ook verschillende redenen voor een scheiding of echtscheiding. Vaak zijn er echter vergelijkbare redenen, zoals ontrouw, geweld, maar ook jaloezie of drugsmisbruik.

 • Gronden voor echtscheiding

Extract: Ruimtelijke scheiding

Een scheiding is pijnlijk en vergt geduld en uithoudingsvermogen van de betrokkenen. Terwijl de emoties hoog oplopen, is het moeilijk om helder te denken en te praten over de gescheiden wegen in de toekomst. De kwestie van het gezamenlijke huis en de ruimtelijke scheiding doet zich al snel voor. Uiterlijk nadat de echtscheidingspapieren zijn ingediend, is voor de uitvoering van een wettelijke echtscheiding een scheiding van tafel en bed gedurende het scheidingsjaar wettelijk vereist.

 • Extract: Ruimtelijke scheiding

Scheidingsjaar: Wat gebeurt er daarna?

Er zijn crisissen in elk huwelijk. Als deze echter onoverkomelijk zijn, komt het vaak tot een scheiding en ontstaat de wens tot echtscheiding. Voordat dit wettelijk bindend kan worden gemaakt, moet het echtpaar echter een scheidingsjaar doorlopen. Maar waarom is dit scheidingsjaar überhaupt nodig en hoe verloopt de scheiding na dat jaar?

Scheiding met kinderen

Een scheiding waarbij gemeenschappelijke kinderen betrokken zijn, is een uitdaging voor alle betrokkenen. De juridische en organisatorische veranderingen zijn vooral een zaak van de ouders, maar het belangrijkste is waarschijnlijk de emotionele belasting en de manier waarop de ouders met deze veranderingen omgaan. Tijdens de scheiding moet altijd rekening worden gehouden met kinderen en daarom moeten bepaalde gedragspatronen in acht worden genomen.

 • Scheiding met kinderen

Huis snel verkopen

Snel een huis verkopen – Het verkopen van een huis is een complexe aangelegenheid en omvat veel verschillende stappen. Van het opstellen van een aansprekende advertentie tot de taxatie van het onroerend goed en de daaropvolgende juridische stappen, zoals het koopcontract en de afspraken met de notaris. Tijdens al deze stappen moet met verschillende punten rekening worden gehouden om de verkoop van het onroerend goed zo winstgevend en snel mogelijk af te ronden.

 • Huis snel verkopen

Belangrijk! Hoe sneller een huis of appartement wordt verkocht, hoe groter het risico op fouten! Van onjuiste taxaties van onroerend goed tot… maar lees voor jezelf:

 • 15 Fouten bij de verkoop van onroerend goed

Laten en beheren: Ondanks de scheiding?!

Verhuur en beheer in geval van scheiding.

 1. Beheer van onroerend goed ondanks scheiding
 2. Onroerend goed verhuren

Beheer van onroerend goed ondanks scheiding

De pijn van de scheiding – tijd voor groot geluk: huwelijk, kinderen en een gezamenlijk bezit. Dit zijn de dromen van vele koppels. Maar helaas loopt het zelden zoals je had gedroomd. Het komt niet zelden voor dat het leven roet in het eten gooit. Veel mensen zijn er kapot van na een scheiding en hebben niet de kracht om de verdeling van de gezamenlijke bezittingen aan te pakken. In dergelijke gevallen is het vaak zinvol om het beheer van de gemeenschappelijke eigendom in handen te geven van een ervaren makelaar.

 • Beheer van onroerend goed ondanks scheiding

Onroerend goed verhuren

Belangrijke feiten bij het verhuren van een huis of appartement – Het verhuren van een woning kan een geweldige bijverdienste zijn, maar het kan ook uw hoofdberoep worden. Verhuurders hebben veel plichten jegens de huurder en moeten zorg dragen voor de woning. Maar als dit lukt, kan er veel winst worden gemaakt.

Hoe stel ik de huur correct in? Hoe kan ik mijn advertentie er aantrekkelijk uit laten zien? En hoe stel ik een passend en eerlijk huurcontract op? Al deze vragen worden gesteld door een toekomstige verhuurder, omdat het succesvol verhuren van een woning veel deskundigheid en ervaring vereist. Als u echter een paar eenvoudige stappen volgt, zult u de sprong kunnen maken om een succesvolle verhuurder te worden en van de verdiensten te profiteren.

Recht: Juridische aspecten van scheiding

Juridische aspecten van echtscheiding.

 1. Echtscheidingsrecht volgens BGB en FamFG
 2. Echtscheidingsovereenkomst
 3. Alimentatie, belasting klasse, kinderen
 4. Scheidingsalimentatie: juridische en financiële implicaties
 5. Echtscheiding wegens onbillijkheid: laatste redmiddel
 6. Naamsverandering na echtscheiding
 7. Aanpassing van pensioenrechten: pensioen na huwelijk
 8. Pensioenrecht: Pensioenverevening, wat is dat?

Echtscheidingsrecht volgens BGB en FamFG

Echtscheiding tussen echtgenoten wordt geregeld door het echtscheidingsrecht. Dit is geregeld in §§ 1564 ff BGB (Duits burgerlijk wetboek) en in § 111 FamFG (wet inzake procedures in familiezaken). U kunt nu van ons te weten komen welke regelingen er zijn en hoe een echtscheiding verloopt!

 • Echtscheidingsrecht

Echtscheidingsovereenkomst

Echtscheidingsconvenant – Als een echtscheiding niet meer kan worden vermeden, moet zij ten minste in der minne tussen de beide echtgenoten worden geregeld. Een minnelijke echtscheiding is voor alle betrokken partijen het eenvoudigst en het voordeligst. Een echtscheidingsconvenant helpt om een echtscheiding met wederzijdse instemming zo ongecompliceerd mogelijk te maken en regelt van tevoren alle belangrijke kwesties in verband met een echtscheiding. Meestal gaat het om alimentatievorderingen, de verdeling van de goederen en de voogdij over de gemeenschappelijke kinderen.

 • Echtscheidingsovereenkomst

Alimentatie, belasting klasse, kinderen

Echtscheiding is tegenwoordig geen uitzonderlijke situatie meer. In 2017 scheidde ongeveer 38 procent van de huwelijken. Naast de emotionele achtbaanrit die de betrokkenen doormaken, hebben juridische vragen ook de neiging mensen van hun nachtrust te beroven. Wat gebeurt er met de gemeenschappelijk verworven inboedel? Hoe zit het met onderhoudsvorderingen? Wat gebeurt er met het gemeenschappelijke huis waarin het echtpaar samenwoonde en samen oud wilde worden?

 • Alimentatie, belasting klasse, kinderen

Scheidingsalimentatie: juridische en financiële implicaties

Het gebeurt vaker dan je denkt. Na een paar jaar huwelijk beseffen echtparen dat het niet meer gaat zoals het zou moeten en komen er gedachten aan een scheiding. Het huwelijk brengt echter veel verantwoordelijkheid met zich mee en een scheiding kan ook grote juridische en financiële gevolgen hebben. Een dergelijke stap moet daarom goed doordacht en zorgvuldig gepland zijn. Goede communicatie tussen de echtgenoten is van essentieel belang. Wij zullen u laten zien wat u te wachten staat op het gebied van scheidingsalimentatie en hoe u het beste met een dergelijke situatie kunt omgaan.

 • Onderhoud van de scheiding

Echtscheiding wegens onbillijkheid: laatste redmiddel

Een scheiding wegens overmacht is het laatste redmiddel. Als er zo’n geldige reden is om onmiddellijk te scheiden zonder een scheidingsjaar in acht te nemen, is het mogelijk om bij de familierechtbank een echtscheiding met een hardheidsclausule aan te vragen. Deze echtscheidingen zijn echter slechts het allerlaatste redmiddel en vormen dus de absolute uitzondering.

 • Echtscheiding wegens onbillijkheid

Naamsverandering na echtscheiding

Naamsverandering na echtscheiding – Vaak willen echtgenoten na een echtscheiding hun achternaam veranderen om de echtscheiding te verwerken, of gewoon om hun geboortenaam weer aan te nemen. Hierbij moet echter rekening worden gehouden met een aantal zaken die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Om u een overzicht te geven van de belangrijkste feiten, lichten de experts van Lukinski het onderwerp naamswijziging na echtscheiding in detail toe.

 • Naamsverandering

Aanpassing van pensioenrechten: pensioen na huwelijk

Bij de meeste echtscheidingen moet de verevening van de pensioenen door de familierechtbank worden uitgevoerd. Het regelt de rechten en vooruitzichten op pensioenuitkeringen wegens ouderdom of verminderde verdiencapaciteit die de echtgenoten tijdens het huwelijk hebben verworven. Huwelijken tot drie jaar moeten pensioenverevening aanvragen, alle andere kunnen dit bij de notaris uitsluiten of nader structureren.

 • Aanpassing van pensioenrechten

Pensioenrecht: Pensioenverevening, wat is dat?

Pensioenrecht na echtscheiding – Wie wil scheiden, wordt met veel onbeantwoorde vragen geconfronteerd. Een daarvan is het pensioen en hoe dat bij de scheiding wordt behandeld. In dit verband worden echtgenoten geconfronteerd met het woord pensioenverevening, dat niets anders betekent dan dat de tijdens het huwelijk verworven pensioenrechten tussen de echtgenoten worden verdeeld.

 • Pensioenaanspraken