C-vennootschap: onroerend goed, oprichting, voordelen/nadelen & belastingen

C Corporation- Onder de soorten van onroerend goed bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, de C Corporation is een van de meest populaire voor vastgoedbeleggingen en investeerders. Het biedt beperkte aansprakelijkheid en, in tegenstelling tot de S Corporation, de mogelijkheid voor een verscheidenheid van investeerders. Dit betekent dat het vaak wordt uitgelegd als een grotere vastgoedbeleggingsonderneming. Wij leggen uit hoe u een C-vennootschap opricht, wat de documenten voor een C-vennootschap zijn, en wat de voor- en nadelen zijn. Met een C-vennootschap is het mogelijk dubbele belasting te vermijden, en wij leggen een stap-voor-stap gids uit over hoe belastingen te besparen en winst te maken met een C-vennootschap voor onroerend goed.

C-Corporation/ C Corporation: oprichting, voordelen & nadelen

Een C Corporation, ook wel een C Corp genoemd, is een echte corporatie, in tegenstelling tot de vergelijkbare S Corp. Dit betekent dat sommige belastingvoordelen wegvallen, terwijl andere voordelen in het spel komen. Hieronder leest u waarom en in welke gevallen de C Corp voor u de juiste beslissing kan zijn.

Definitie en grondbeginselen: de C-Corp als een echte vennootschap

Een C-Corp is een belastingplichtige entiteit die werkt als een vennootschap. Alle onroerende goederen die zij bezit, staan ook op naam van de vennootschap en elke waardestijging, zoals waardestijging, wordt belast als vennootschap.

 • C Corporation = Belastbare entiteit

Oprichting van een C-Corp: richtlijnen, stappen, documenten

Om een C-vennootschap op te richten, moet u eerst kiezen waar u uw dossier indient. Er zijn drie belangrijke dingen om te overwegen: Indieningskosten (Nevada is het duurst, Hawaii, Colorado en Arkansas het goedkoopst), de wetten en statuten, en of uw naam al bezet is. Vervolgens moet u uw raad van bestuur samenstellen, met wie u vervolgens de statuten bij de staat indient. Maar pas op. Dit betekent niet dat uw bedrijf wordt opgericht, maar dat u de staat ervan in kennis stelt dat u van plan bent een bedrijf op te richten. Vervolgens zult u met de raad van bestuur beslissen hoe de zaken zullen werken, wie wat zal doen en wat wel en niet mag (d.w.z. de statuten formaliseren en een exploitatieovereenkomst opstellen). Nadat dit is gebeurd, zal het op schrift worden gesteld en aan de staat worden toegezonden.

Proces samengevat:

 1. Kies een locatie (bijv. Hawaï of Colorado)
 2. Zoek een raad
 3. Certificaat van oprichting indienen
 4. Vennootschapsovereenkomst
 5. Definitieve certificering

Documenten:

 • Vennootschapsovereenkomst
 • Verklaring inzake ondernemingsvorm/bestuursstructuur

Voordelen: Werving van kapitaal en aansprakelijkheid

Een C-vennootschap is een goede manier om veel van de problemen van S-vennootschappen op te lossen. In de eerste plaats hebt u meer mogelijkheden om kapitaal aan te trekken, aangezien de structuur het aantrekken van investeerders veel gemakkelijker en handiger maakt. Anderzijds is er, zoals bij alle vormen van vastgoedvennootschappen, een aansprakelijkheidsbescherming, hetgeen betekent dat het bedrijf aansprakelijk is en niet de persoon erachter. Ten slotte is een groot voordeel dat C-Corps in zekere zin zichzelf in stand houden. De meeste ondernemingsstructuren houden op te bestaan zodra eigenaars of investeerders vertrekken. Dit is echter niet het geval met C-Corps, zij blijven bestaan, zelfs als de eigenaar het bedrijf verlaat.

 • Gemakkelijker aanschaf van kapitaal
 • Aansprakelijkheidsbescherming
 • Zelfdragend

Nadelen: Dubbele belasting, regelgeving en vergoedingen

Welnu, ondanks alle voordelen zijn er ook belangrijke nadelen. Dit heeft ertoe geleid dat veel mensen hebben verkondigd dat niemand ooit zijn onroerend goed in een C-Corp zou moeten houden, maar dit is natuurlijk niet waar. Het grootste nadeel is natuurlijk de dubbele belastingheffing. Veel mensen kiezen voor een vastgoedvennootschap om juist deze dubbele belasting te vermijden. Bij een commanditaire vennootschap bijvoorbeeld hoeven investeerders slechts eenmaal belasting te betalen over hun winst, wat niet het geval is bij een C-Corporatie. Ook C-Corps hebben veel regels waar ze aan moeten voldoen. Dit betekent een hoop papierwerk voor accountants of eigenaars. Tenslotte kunnen C-Corps hoge kosten met zich meebrengen, zowel voor de oprichting als voor het onderhoud.

 • Dubbele belasting
 • Veel regelgeving = veel papierwerk
 • Hoge kosten voor fundering en onderhoud

U investeert in onroerend goed en wilt belasting besparen?

Vermindering van onroerende voorheffing

Onroerend goed C-Corporatie: Grote beleggingen

Om op grote schaal in onroerend goed te investeren, zijn C-vennootschappen precies wat u zoekt. Nu is het belangrijk te weten wat er achter de eigenlijke C-vennootschappen en S-vennootschappen schuilgaat en wat zij betekenen.

Wat is het verschil tussen een S Corp en een C Corp?

In werkelijkheid is er geen echt verschil. S-Corps zijn ook C-Corps, behalve dat zij een ander IRS-formulier hebben ingediend. Een S-vennootschap wordt ook een Sub-S genoemd en is een C-vennootschap die formulier 2553 heeft ingediend en ervoor heeft gekozen te worden behandeld als beschreven in Subchapter S van de Code. Natuurlijk kunt u er altijd voor kiezen om meer dan één vastgoedvennootschap te hebben, een meervoudige entiteit, die u de voordelen van elke bedrijfsvorm biedt.

S-vennootschappen = C-vennootschappen met sub-S-status

Verwarring van termen en juridische aspecten – investeringen verkeerd begrepen

Er zij op gewezen dat, wat er ook gebeurt, elke vennootschap die wordt opgericht een C-vennootschap is. Daar kun je niet omheen. Dit betekent dat u standaard een C-vennootschap zult oprichten. Het is alleen mogelijk om een S-Corp verkiezing achteraf aan te vragen. Hierdoor komt de corporatie in een sub-S status.

Hoe kunnen C-vennootschappen dubbele belasting vermijden? Onroerendgoedbelasting besparen

Iedereen wil minder onroerendgoedbelasting betalen. Vooral als u belasting betaalt over inkomsten die al belast zijn, wat vaak het geval is bij investeringen in onroerend goed. Dus hoe kan het grootste nadeel van C-Corps, dubbele belastingheffing, worden vermeden? Laten we het uitleggen. Eerst wordt besproken waarom dit een nadeel is, vervolgens worden de juridische aspecten van de omzetting in een S-Corp besproken, hoe de omzetting in een S-Corp in zijn werk gaat en hoe lang dit proces duurt. En tenslotte, om een overzicht te krijgen van hoeveel u betaalt, de volledige belastingtarieven in de VS-staten voor C-vennootschappen.

 1. Waarom is dubbele belasting een nadeel voor vennootschappen?
 2. Kan ik mijn C-Corp omzetten in een S-Corp?
 3. Hoe zet je een C-Corp om in een S-Corp
 4. Hoe lang duurt het om een S Corp te worden?
 5. Wat zijn de belastingen voor een C Corp?

Waarom is dubbele belasting een nadeel voor vennootschappen?

Op zich is de juridische structuur die dubbele belasting mogelijk maakt geen probleem. Als u winst wilt maken met uw investering in onroerend goed, is dat een probleem. In feite heeft een vennootschap, die geen pass-through entity is zoals LLC’s of S Corps, vele voordelen. Om deze redenen kiest men voor de C-Corp. Dubbele belasting is alleen een nadeel als een investeerder, eigenaar of lid, geld wil ontvangen van de corporatie. In het geval van een S-Corp wordt dit eenmaal aangegeven als persoonlijk inkomen. In het geval van een C-Corp wordt het eenmaal belast in de vennootschap en eenmaal in de eigen zak van de eigenaar.

 • Slechts één probleem bij het opnemen van geld

Dubbele belasting vermijden: kan ik mijn C-Corp omzetten in een S-Corp?

De belastingen bij de aankoop van onroerend goed zijn al verwarrend en soms kostbaar. Zoals eerder gezegd, betekent het gebruik van een C-Corp dat u waarschijnlijk dubbel zult worden belast. Het is echter mogelijk om uw C-Corps om te zetten in een S-Corps en dit probleem te vermijden. Sommige aandeelhouders van C-corporaties hebben nooit gebruik gemaakt van de omzettingsoptie en blijven derhalve onderworpen aan dubbele belasting. Sinds de belastingwet van 1986 zijn de persoonlijke belastingtarieven verlaagd, waardoor het mogelijk is geworden C-vennootschappen om te zetten in S-vennootschappen. Aangezien S-Corps een gunstiger belastingstructuur hebben, zou dit het probleem van dubbele belastingheffing vermijden.

 • Ja, sinds 1986 kunt u C-vennootschappen omzetten in S-vennootschappen

Hoe zet je een C Corp om in een S Corp – Vastgoedbeleggingen

Een mogelijke oplossing om dubbele belastingheffing op de liquidatie van eigendom in een C-vennootschap te vermijden, is de omzetting van de C-vennootschap in een S-vennootschap. Om een S-vennootschap te worden, moet een C-vennootschap IRS-formulier 2553 bij de IRS indienen. Dit formulier moet door alle aandeelhouders worden ondertekend, wat betekent dat elke aandeelhouder vetorecht heeft over de omzetting van een C-bedrijf in een S-bedrijf. De goedkeuring van formulier 2553 door de IRS is routine (niet discretionair), zolang de vennootschap voldoet aan de formele vereisten voor conversie.

 • Gebruik IRS-formulier 2553
 • Goedkeuring verkrijgen van alle aandeelhouders

Hoe lang duurt het om een S Corp te worden?

Dit hangt af van de vraag of u een bestaande of een nieuwe vennootschap bent. Nieuwe vennootschappen moeten binnen 2,5 maand na de oprichting een S-Corp verkiezing aanvragen. Voor bestaande vennootschappen is dit 2,5 maand vóór het begin van het respectieve belastingjaar. Het duurt echter in totaal vier tot zes weken voordat de autoriteiten een nieuwe corporatie goedkeuren.

 • 2,5 maand of 2 maand en 15 dagen
 • Vier tot zes weken na indiening

Belastingtarieven voor C Corps – Wat zijn de belastingtarieven voor een C Corp?

Met het oog op dubbele belasting is het ook belangrijk te kijken naar de algemene belastingtarieven voor de C-Corp. Deze hebben een belangrijke invloed op het salaris dat investeerders of eigenaars zullen ontvangen. Deze zijn sinds een IRS-hervorming in 2010 op hetzelfde tarief vastgesteld. Kijk naar de volgende tabel en vergelijk het inkomen in USD met het belastingtarief voor de belegger.

 • $0 – $50.000: 15%
 • $50.000 – $75.000: $7.500 + 25%
 • $75.000 – $100.000: $13.750 + 34%
 • $100.000 – $335.000: $22.250 + 39%
 • $335.000 – $10.000.000: $113.900 + 34%
 • $10.000.000 – $15.000.000: $3.400.000 + 35%
 • $15.000.000 – $18.333.333: $5.150.000 + 38%
 • $18.333.333: 35%

C Corp. samenvatting: Voor grote investeringen

De C-Corp is misschien zoiets als de volgende stap voor veel corporaties. Het is voor meer investeerders, en met grotere kansen. Maar dat behoedt hen niet voor hun eigen nadelen, zoals blijkt uit de dubbele belastingheffing.

Vergelijking: S-CV of C-CV?

Dat is de vraag. Lees ons uitvoerige artikel over S-Corporates om daar meer over te weten te komen. Daarin leert u alles wat u moet weten over de vraag of u een S- dan wel een C-vennootschap moet kiezen om de aansprakelijkheid voor uw vastgoedbedrijf te beperken.

Zie Onroerend goed S Corporation