Vennootschap onder firma: onroerend goed, oprichting, voordelen/nadelen & belastingen

Vennootschappen onder firma voor onroerend goed – Voor wie in een onroerend goedbedrijf begint, kan een vennootschap onder firma veel voordelen hebben. Van belastingvoordelen tot een eenvoudig formatieproces, dit type zakelijk partnerschap is ideaal voor investeringen in onroerend goed. Wij geven u een gedetailleerd overzicht van hoe u een vennootschap onder firma kunt oprichten, de voor- en nadelen van vennootschap onder firma in onroerend goed en beantwoorden de belangrijkste vragen om u te helpen beslissen: Is een vennootschap onder firma een goede beslissing voor mijn vastgoedbeleggingsonderneming?

Vennootschap onder firma: oprichting, voordelen en nadelen

Veel mensen willen in zaken gaan met een partner. Dit heeft veel voordelen ten opzichte van alleen werken. Je hebt iemand om je door moeilijkheden heen te slepen en iemand om je toe te wenden voor beslissingen. Maar er is ook het feit dat je iemand hebt die zich bemoeit met de beslissingen die je zou willen nemen. Dit kan moeilijk te beheren zijn, maar het kan de moeite waard zijn. Hieronder laten wij u zien wat een vennootschap onder firma is, welke voordelen zij heeft, hoe zij moet worden opgericht en nog veel meer.

Definitie en basisbegrippen: wat betekent een vennootschap onder firma?

De officiële definitie volgens de staat Californië is “een vorm van zakelijke eenheid waarin twee of meer mede-eigenaars een bedrijf met winstoogmerk exploiteren”. In de praktijk betekent dit dat twee personen de aansprakelijkheid, de winsten en de verliezen uit beleggingen in onroerend goed delen. Belangrijk is dat deze ondernemingsvorm een personenvennootschap is, hetgeen betekent dat zij niet gescheiden is van de personen die het bedrijf uitoefenen. Het heeft ook, per definitie, meer dan één eigenaar.

 • Een bedrijfsvorm waarbij twee of meer mede-eigenaars een bedrijf met winstoogmerk exploiteren

Oprichting van een vennootschap onder firma: firmanaam, vergunningen, contracten, enz.

Bij de oprichting van een vennootschap onder firma is de eerste stap de keuze van een vennootschapsnaam voor de vennootschap. Dit is belangrijk omdat u ervoor moet zorgen dat de naam niet wordt overgenomen door een andere onderneming of vennootschap. Onderzoek daartoe het register van uw gemeente, het bureau van de staatssecretaris en, om er zeker van te zijn dat het geen inbreuk maakt op een handelsmerk of dienstmerk, het United States Patent and Trademark Office en het Register of Trademarks and Service Marks. Stel vervolgens een goedgeschreven partnerschapsovereenkomst op en onderteken deze.

Vervolgens gaat u terug naar de staatssecretaris waar u een verklaring van vennootschap onder firma indient. Veel mensen slaan dit over omdat het niet verplicht is en u de $70 indieningskosten en de $15 vergoeding kunt vermijden. In dezelfde stap registreert u de naam van het partnerschap plaatselijk door een fictieve handelsnaam aan te vragen. Vervolgens moet u een aparte bankrekening openen voor uw partnerschap. U moet proberen uw persoonlijke financiën gescheiden te houden van de bedrijfsfinanciën. Tenslotte, verkrijg lokale bedrijfsvergunningen en speciale onroerend goed vergunningen (deze verschillen van staat tot staat).

Proces samengevat:

 1. Kies een naam
 2. Opstellen van statuten
 3. Indiening partnerschapsverklaring en naamsregistratie
 4. Een partnerschapsrekening openen
 5. Verkrijgen van vergunningen en licenties

Documenten:

 • Partnerschapsovereenkomst
 • Verklaring inzake vennootschap onder firma

Voordelen: Dossierkosten, stress en flexibiliteit

Het eerste voordeel is niet het belangrijkste, maar misschien belangrijk voor partnerschappen met beperkte tijd en financiën (wij raden dit niet aan). Een vennootschap onder firma is niet zo juridisch bindend als andere bedrijfsvormen en hoeft daarom niet op staatsniveau te worden geregistreerd. Zo kunt u zich de indieningskosten en de rompslomp van het contact met het staatssecretariaat besparen. Het is over het algemeen ook een minder stresserende vorm van zakendoen, omdat er minder bureaucratie is en het minder wettelijk beschermd is. Ten slotte is het grootste voordeel van een vennootschap onder firma dat zij zeer gemakkelijk kan worden omgezet in een LLC. Dit maakt het een geweldige opstap voor degenen die nog niet klaar zijn voor de totale verbintenis van een LLC.

 • Geen inschrijvingskosten
 • Minder stressvol
 • Flexibele uitvoering

Nadelen: structuur, aansprakelijkheid en inconsistenties

De belangrijkste reden waarom de meeste mensen een vennootschap oprichten, is om aansprakelijkheid te vermijden. Helaas is dit niet het geval bij vennootschappen onder firma, omdat zij geen bescherming tegen aansprakelijkheid genieten omdat zij niet van hun eigenaars gescheiden zijn. Een bijkomend probleem vloeit voort uit het feit dat vennootschappen onder firma vaak worden opgericht tussen twee personen die elkaar reeds kennen. Zelfs als dit niet het geval is, is een veel voorkomend probleem dat de eigenaren het niet eens worden omdat er slechts twee personen in de maatschap zitten. Dit kan leiden tot conflicten en verreikende problemen. Het gebrek aan structuur is een ander en het laatste nadeel van de vennootschap onder firma

 • Geen aansprakelijkheidsbescherming
 • Eigenaars kunnen het oneens zijn
 • Gebrek aan structuur

Immobilien-AG: Advies, tips voor vastgoedpartnerschappen

In tegenstelling tot andere vennootschapsvormen zoals C-vennootschappen of S-vennootschappen, wordt de vennootschap onder firma beschouwd als de oorspronkelijke vennootschap en is zij ook de minst ingewikkelde. Toch zijn er een paar details om rekening mee te houden. Deze omvatten onder meer de structuur van een vastgoedvennootschap (commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma) en het belang van een partnerschapsovereenkomst. Ten slotte geven wij ook een antwoord op de vaak gestelde vraag of algemene vennoten een noodzakelijk onderdeel van een personenvennootschap zijn.

 1. Structurering van een vastgoedpartnerschap
 2. Partnerschapsovereenkomst
 3. Heeft elke vennootschap een beherend vennoot nodig?

Structurering van een vastgoedpartnerschap

De structuur van een vastgoedvennootschap kan een ingewikkelde zaak zijn. Het is belangrijk de tijd te nemen om te plannen en elke stap zo perfect mogelijk te maken. Om fouten te vermijden, kunt u in de volgende video zien hoe u uw partnerschap moet structureren.

Vennootschapsovereenkomst – het belangrijkste onderdeel van een vennootschap onder firma

Wanneer investeerders in een vennootschap onder firma een onroerend goed kopen, heeft elke beherend vennoot een gelijk recht om deel te nemen aan het beheer van en de zeggenschap over het onroerend goed. Uit praktisch oogpunt betekent dit dat het van het grootste belang is te bepalen hoe moet worden omgegaan met meningsverschillen die in het kader van de normale bedrijfsuitoefening ontstaan. Het staat de maatschap vrij een andere wijze van besluitvorming vast te stellen en dit schriftelijk vast te leggen in de maatschapsovereenkomst en/of in een addendum bij de maatschapsovereenkomst. In de partnerschapsovereenkomst legt u in detail vast hoe de beslissingen zullen worden genomen, hoe de stemming zal verlopen en of u bijvoorbeeld een meerderheid of eenparigheid van stemmen nodig hebt.

Het partnerschapscontract is de alfa en omega!

Heeft elk partnerschap een partner nodig?

Ja. Elke vennootschap, met inbegrip van commanditaire vennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid(niet te verwarren met vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid), heeft ten minste één beherend vennoot nodig. Dit is de persoon die de dagelijkse beslissingen neemt en die de grootste verantwoordelijkheid draagt. Hij neemt ook alle juridisch bindende beslissingen, want hij is degene die aansprakelijk is voor alle juridische gevolgen.

 • Ja, elk partnerschap heeft ten minste één algemene partner nodig die de dagelijkse beslissingen neemt

Belastingen: pass-through structuur

Er zijn enkele belastingvoordelen in de wereld van de vennootschappen onder firma. Ten eerste betalen vennootschappen onder firma geen inkomstenbelasting, in tegenstelling tot vennootschappen. We gaan hieronder in op de details die u moet weten.

 1. Zijn partnerschappen vrijgesteld van belasting?
 2. Betalen alle vennoten evenveel belasting?

Zijn partnerschappen vrijgesteld van belasting? Fiscale structuur van vennootschappen onder firma

Ja. Vennootschappen onder firma zijn vrijgesteld van belasting. De vennootschap zelf betaalt geen inkomstenbelastingen. In plaats daarvan betalen de beherende vennoten inkomstenbelasting. Met andere woorden, winsten, verliezen, enz. gaan rechtstreeks naar de vennoten.

 • Nee, alle winsten en verliezen gaan rechtstreeks naar de vennoten en worden belast als hun inkomstenbelasting

Verdeling – Betalen alle vennoten hetzelfde bedrag aan belastingen?

Dit kan door de partners worden besloten. Zo niet, dan belast de fiscus elke partner gelijkelijk. Dit kan voordelig zijn, bv. als u een bestaande partner bent en er komt een nieuwe partner bij, dan wordt het belastingbedrag verminderd. Als u echter vennoot wordt, wordt u eigenaar van het vermogen van de maatschap en dus belastingplichtig.

 • De partners beslissen of ieder hetzelfde bedrag betaalt

Vennootschap onder firma – de oorspronkelijke vennootschap

De vennootschap onder firma is de klassieke, de oorspronkelijke vorm van vennootschap. Het is vooral aantrekkelijk voor beginners of voor degenen die nog niet zeker weten of zij een LLC willen oprichten of in welke richting hun bedrijf moet gaan. Het heeft echter vele voordelen en is een goede keuze voor velen die ervoor kiezen.

Vergelijking: Wat is het verschil tussen een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap?

Het verschil tussen een vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap is dat een vennootschap onder firma alleen uit beherende vennoten bestaat die allen aansprakelijk zijn. De commanditaire vennootschap heeft bijkomende vennoten die niet aansprakelijk zijn (zogenaamde commanditaire vennoten). Vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen worden vaak verkeerd begrepen omdat er een belangrijk verschil is tussen een vennoot en een vennootschap. Een commanditaire vennootschap heeft ook beherende vennoten.

 • Commanditaire vennootschappen zijn vennootschappen onder firma met bijkomende vennoten die niet aansprakelijk zijn (commanditaire vennoten).
 • Vennootschappen onder firma bestaan uitsluitend uit beherende vennoten

Zie Commanditaire Vennootschappen – Onroerend Goed