Inboedelverzekering – prestaties & advies

Inboedelverzekering – Inbraak, diefstal en vandalisme of brandschade kunnen u van het ene op het andere moment zodanig beschadigen dat u zich de kosten van de aanschaf van een nieuwe inboedel “zomaar” niet kunt veroorloven. Met een inboedelverzekering kunt u voorzorgsmaatregelen nemen in geval van nood en voorkomen dat vernielde of gestolen inboedel tot een financiële ondergang leidt. Niet voor niets is de inboedelverzekering een van de belangrijkste particuliere verzekeringen die u zowel als eigenaar als huurder moet afsluiten.

Inboedelverzekering: voordelen

Aangezien er op het gebied van kostendekking grote verschillen bestaan tussen de tarieven, dient u de grootste aandacht te besteden aan de verzekeringsprestaties en hun reikwijdte alvorens het contract te sluiten. Over het algemeen dekt de inboedelverzekering water- en brandschade, ontploffingen, inbraken en diefstallen. Alle courante huishoudelijke artikelen, kleding, technologie en consumptiegoederen zijn verzekerd.

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kunt u verhoogde risico’s aanvullend verzekeren, wat de moeite waard is als u bijvoorbeeld aquaria bezit of fietsen die in de kelder worden bewaard. Opzettelijk veroorzaakte schade, diefstal bij onvoldoende beveiliging of openstaande deur, schade veroorzaakt door aardbevingen en alle contractueel uitgesloten invloeden van buitenaf zijn niet verzekerd. Om in geval van schade door de inboedelverzekering vergoed te worden, mag u uw inboedel in geen geval onderverzekeren. Het is raadzaam een tarief te kiezen op basis van de vierkante meters van het huis of appartement en op die manier zekerheid te verkrijgen in geval van een verzekerde gebeurtenis en de daarmee gepaard gaande schade aan uw inboedel.

Nadere informatie over verzekeringen

In de verzekeringssector wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte, noodzakelijke en aanbevolen verzekeringen. Een ziektekostenverzekering is, evenals een verzekering voor langdurige zorg, een van de contracten die elke Duitse burger wettelijk verplicht is af te sluiten. Als u een huis financiert, kunnen er aanvullende verzekeringen zijn die de bank en u dekken. Leer meer over het onderwerp verzekering.

Commerciële verzekering

Elke onderneming moet haar inventaris en schade aan derden optimaal verzekeren. Als ondernemer draagt u tal van risico’s, dus mag u in geen geval zonder commerciële verzekering. Als uw werknemers schade toebrengen aan klanten of contractuele partners, kan dit leiden tot hoge schadeclaims. Commerciële verzekeringen dekken verschillende risico’s en kunnen dus optimaal op uw behoeften worden afgestemd.

  • Meer over opstalverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Zelfs als u denkt dat u in uw recht staat en er zeker van bent dat de wet aan uw kant staat, kan een rechtszaak zonder juridische bijstand een averechts effect hebben en bovendien tot hoge kosten voor u leiden. Met een rechtsbijstandverzekering beschermt u zich tegen financiële beperkingen en kunt u op elk moment juridisch advies inwinnen en zich door een advocaat voor de gewone rechter laten vertegenwoordigen. Als u bij een geschil financieel verzekerd bent, hoeft u zich niet “gewonnen te geven” uit kostenoverwegingen en hebt u de mogelijkheid uw rechten op te eisen.

  • Kom alles te weten over rechtsbijstandverzekeringen.

Huiseigenaren verzekering

Als eigenaar van onroerend goed moet u tegen alle eventualiteiten verzekerd zijn. De verzekering van huiseigenaren is een van de basisdekkingen die uitkeert voor schade die bijvoorbeeld door milieufactoren is veroorzaakt. Als uw dak door een storm wordt bedekt of uw huis door brand wordt beschadigd, kan dit leiden tot verlies van bestaansmiddelen en uw financiële ondergang zonder een krachtige opstalverzekering. Als een boom op uw eigendom valt en uw huis raakt, zijn de schade en de daaruit voortvloeiende kosten vaak immens. Met een opstalverzekering hebt u het voordeel dat u gedekt bent voor alle eventualiteiten en beschermd bent tegen de materiële schade.

  • Alles over huiseigenaren verzekering.

Risico verzekering

U heeft uw eigen huis gekocht en gekozen voor een gunstige financiering? Zelfs als de bank op basis van uw kredietwaardigheid en andere zekerheden geen risicoverzekering eist, moet u toch zorgen voor bescherming van uw gezin. Om uw gezin te beschermen tegen financiële risico’s en het verlies van uw eigendom, kunt u zich op verschillende manieren verzekeren. Een van de bekendste en meest geschikte risicoverzekeringen is de overlijdensrisicoverzekering.

  • Alles over termijnverzekeringen.

Autoverzekering

Iedere autobezitter moet een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen afsluiten. De wettelijk voorgeschreven motorrijtuigenverzekering is echter alleen een dekking als u schade toebrengt aan derden in het wegverkeer. Aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade aan uw eigen voertuig of de kosten als uw auto wordt gestolen. In dat geval moet u kiezen voor een volledige of gedeeltelijke omniumverzekering en uitsluiten dat u zelf hoge kosten moet betalen, wat tot financiële knelpunten kan leiden. Aangezien de premies en voordelen verschillen tussen de afzonderlijke aanbieders van autoverzekeringen, dient u een uitgebreide vergelijking te maken en de voor u meest gunstige voorwaarden te kiezen.