Aansprakelijkheidsverzekering – basis- en aanvullende uitkeringen

Aansprakelijkheidsverzekering – Als u buiten uw schuld schade toebrengt aan derden, bent u aansprakelijk en kunt u door de benadeelde partij worden “aangesproken”. Dit geldt zowel voor schade die u toebrengt aan particulieren als aan bedrijven. Terwijl het relatief eenvoudig is om een gescheurde vaas of een beschadigde ruit te vergoeden, wordt het ingewikkeld in het geval van materiële schade of lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval. Hier kunt u al snel geconfronteerd worden met niet te overziene kosten en zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u rekenen op een levenslange vergoeding van de door u veroorzaakte schade.

Aansprakelijkheidsverzekering: voordelen, voordelen van particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen

Een goede aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren hangt in de eerste plaats af van de uitkeringen die zij bevat en de gedekte bedragen. De basisuitkeringen omvatten de overname van de kosten voor lichamelijk letsel, materiële schade, financieel verlies en schade aan gehuurde goederen. Indien de vorderingen tegen u gegrond zijn, kunt u een beroep doen op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering om de kosten te dekken en hoeft u de schade niet zelf te betalen.

Als u een nog uitgebreidere verzekeringsdekking wenst, kunt u tegen een meerprijs verschillende extra diensten boeken. Het gaat bijvoorbeeld om schade veroorzaakt door waterschade die langere tijd onontdekt blijft of door uw activiteit als dierenoppas. Evenzo kunt u uw aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met een kostendekking in geval van verloren sleutels, met een gewenste dekking voor dubieuze debiteuren en met een graduele schadevergoeding.

Het is belangrijk dat uw aansprakelijkheidsverzekering bij uw risico’s past en dat u voordelen kiest die bij uw levensstijl en risicogroep passen. Een algemene aansprakelijkheidsverzekering, die u beschermt tegen schadeclaims van bijvoorbeeld uw huisbaas, biedt u de basisvoordelen. Aanvullende voordelen moeten individueel op uw behoeften worden afgestemd en worden gekozen op basis van de risico’s die voor u relevant zijn.

Nadere informatie over verzekeringen

In de verzekeringssector wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte, noodzakelijke en aanbevolen verzekeringen. Een ziektekostenverzekering is, evenals een verzekering voor langdurige zorg, een van de contracten die elke Duitse burger wettelijk verplicht is af te sluiten. Als u een huis financiert, kunnen er aanvullende verzekeringen zijn die de bank en u dekken. Leer meer over het onderwerp verzekering.

Commerciële verzekering

Elke onderneming moet haar inventaris en schade aan derden optimaal verzekeren. Als ondernemer draagt u tal van risico’s, dus mag u in geen geval zonder commerciële verzekering. Als uw werknemers schade toebrengen aan klanten of contractuele partners, kan dit leiden tot hoge schadeclaims. Commerciële verzekeringen dekken verschillende risico’s en kunnen dus optimaal op uw behoeften worden afgestemd.

Rechtsbijstandverzekering

Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Zelfs als u denkt dat u in uw recht staat en er zeker van bent dat de wet aan uw kant staat, kan een rechtszaak zonder juridische bijstand een averechts effect hebben en bovendien tot hoge kosten voor u leiden. Met een rechtsbijstandverzekering beschermt u zich tegen financiële beperkingen en kunt u op elk moment juridisch advies inwinnen en zich door een advocaat voor de gewone rechter laten vertegenwoordigen. Als u bij een geschil financieel verzekerd bent, hoeft u zich niet “gewonnen te geven” uit kostenoverwegingen en hebt u de mogelijkheid uw rechten op te eisen.

Huiseigenaren verzekering

Als eigenaar van onroerend goed moet u tegen alle eventualiteiten verzekerd zijn. De verzekering van huiseigenaren is een van de basisdekkingen die uitkeert voor schade die bijvoorbeeld door milieufactoren is veroorzaakt. Als uw dak door een storm wordt bedekt of uw huis door brand wordt beschadigd, kan dit leiden tot verlies van bestaansmiddelen en uw financiële ondergang zonder een krachtige opstalverzekering. Als een boom op uw eigendom valt en uw huis raakt, zijn de schade en de daaruit voortvloeiende kosten vaak immens. Met een opstalverzekering hebt u het voordeel dat u gedekt bent voor alle eventualiteiten en beschermd bent tegen de materiële schade.

Risico verzekering

U heeft uw eigen huis gekocht en gekozen voor een gunstige financiering? Zelfs als de bank op basis van uw kredietwaardigheid en andere zekerheden geen risicoverzekering eist, moet u toch zorgen voor bescherming van uw gezin. Om uw gezin te beschermen tegen financiële risico’s en het verlies van uw eigendom, kunt u zich op verschillende manieren verzekeren. Een van de bekendste en meest geschikte risicoverzekeringen is de overlijdensrisicoverzekering.

Inboedelverzekering

Inbraak, diefstal en vandalisme of brandschade kunnen u van het ene op het andere moment zodanig beschadigen dat u de kosten van de aanschaf van nieuwe inboedel “zomaar” niet kunt opbrengen. Met een inboedelverzekering kunt u voorzorgsmaatregelen nemen in geval van nood en voorkomen dat vernielde of gestolen inboedel tot een financiële ondergang leidt. Niet voor niets is de inboedelverzekering een van de belangrijkste particuliere verzekeringen die u zowel als eigenaar als huurder moet afsluiten.

Autoverzekering

Iedere autobezitter moet een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen afsluiten. De wettelijk voorgeschreven motorrijtuigenverzekering is echter alleen een dekking als u schade toebrengt aan derden in het wegverkeer. Aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade aan uw eigen voertuig of de kosten als uw auto wordt gestolen. In dat geval moet u kiezen voor een volledige of gedeeltelijke omniumverzekering en uitsluiten dat u zelf hoge kosten moet betalen, wat tot financiële knelpunten kan leiden. Aangezien de premies en voordelen verschillen tussen de afzonderlijke aanbieders van autoverzekeringen, dient u een uitgebreide vergelijking te maken en de voor u meest gunstige voorwaarden te kiezen.