Coalitieakkoord 2021 voor huiseigenaren & woningbouw – nieuwbouw, verwarming, zonne-energie, …

Regeerakkoord – Wat betekent het regeerakkoord voor vastgoedeigenaars? Na 16 jaar met bondskanselier Angela Merkel treedt nu een nieuwe federale regering aan, met nieuwe concepten en nieuwe ideeën. Gisteravond is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd en ik wil even kort ingaan op de belangrijkste aspecten, met name voor eigenaars van onroerend goed. Wat betekent het nieuwe regeerakkoord (2021) voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en vergroting van onroerend goed? Want hoe hoger de kosten, hoe lager het te behalen huurrendement voor beleggers.

Wat is er nieuw? Klimaat, nieuwbouw en renovatie

Het klimaatbeleid heeft natuurlijk een zeer grote stempel gedrukt op het akkoord tussen de SPD, de Groenen en de FDP. Er is nu overeenstemming bereikt over 177 bladzijden van het regeerakkoord. Een zoekopdracht naar de term “klimaat” levert 198 hits op. Meer dan 40 bladzijden gaan over de veranderingen voor meer klimaatbescherming. Het grote doel is klimaatneutraliteit.

Zo moeten verwarmingssystemen vanaf 2025 voor ten minste 65% op hernieuwbare energie werken, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een flatgebouw of een appartementencomplex. De woningbouw zal massaal worden gestimuleerd, van de huidige 306.000 appartementen die elk jaar worden gebouwd tot een totaal van 400.000 nieuwe appartementen. Een stijging van 30,5 % in de woningbouw. Dit (en andere instrumenten zoals de huurrem) is op zijn beurt bedoeld om “wonen betaalbaar te maken”.

De belangrijkste feiten in een oogopslag: 2022…

Veranderingen in een oogopslag:

 • Nieuwbouw van 400.000 appartementen per jaar, waarvan 100.000 openbare
 • Eigen Ministerie van Bouw
 • Bevordering van eigendom
 • Regionale huurgrens
 • Bouwnijverheid en klimaatbescherming
 • Zonnepanelen op alle dakoppervlakken
 • Klimaatneutrale warmtevoorziening: Verwarmingssystemen
 • Laadstations (e-auto) Uitbreiding

Bron: Coalitieakkoord voor onroerend goed – Immobilien-Erfahrung.de

Nieuwbouw en bouwhausse: +100.000 appartementen per jaar

De nieuwe federale regering wil een bouwhausse bevorderen. Daartoe moeten elk jaar 400.000 nieuwe flats worden gebouwd, zoals in het begin is beschreven. Momenteel worden jaarlijks iets meer dan 306.000 flats opgeleverd. Bijgevolg moet de hoeveelheid met 30,5 % worden verhoogd.

Minister van Opbouw en Ministerie van Bouw

Met name het Federaal Agentschap voor Onroerend Goed zal hiervoor de verantwoordelijkheid op zich nemen, met overheidsinvesteringen voor 100.000 flats. Maar volgens het regeerakkoord wil de nieuwe federale regering nog meer, er moet zelfs een apart bouwministerie met een eigen bouwminister worden opgericht.

Een ander groot probleem in Duitsland dat de federale regering wil oplossen, zijn de zeer lange procedures voor bouwvergunningen. Deze moeten worden vereenvoudigd, zodat er sneller kan/mag worden gebouwd, van nieuwe flats tot windturbines.

Nieuwbouw en Ministerie van Bouw in een oogopslag

De belangrijkste feiten in een oogopslag:

 • Ministerie van bouw en minister van bouw
 • Federaal Agentschap voor Vastgoedtaken (BImA)
 • Investeringen in de bouw: + 30,5 % of ~94.000 woningen/jaar
 • Bouwvergunning: Snelheid in aanbouw

Huurrem: Regionale beperking

Een van de belangrijkste onderwerpen in het nieuwe regeerakkoord is “huisvesting en bouw”. Stijgende huurprijzen in Duitse binnensteden domineren de krantenkoppen, online, op tv of in de krant. Vooral in grote steden als Berlijn, München en Hamburg wordt betaalbare huisvesting een reëel probleem, vooral voor jonge gezinnen.

Er zijn geen tekenen die wijzen op een ommekeer in de tendens. Zelfs als we kijken naar de huurstijgingen van de afgelopen jaren en decennia, is er geen verlichting in zicht. Zelfs de Europese Centrale Bank eist nu dat Duitsland maatregelen neemt om de algemene prijsstijgingen in Duitsland tegen te gaan, zoals Deutschlandfunk vanochtend meldde.

Ontwikkeling van het huurprijsindexcijfer voor Duitsland

Ontwikkeling van de huurprijsindex voor Duitsland in de jaren van 1995 tot 2020 (2015 = index 100):

Statistik: Entwicklung des Mietpreisindex für Deutschland in den Jahren von 1995 bis 2020 (2015 = Index 100) | Statista

Meer statistieken vindt u op Statista

Zoals beschreven moeten er jaarlijks 400.000 woningen voor dit doel worden gebouwd, waarvan 100.000 door de overheid worden gefinancierd.

Feiten over de regionale huurrem

U kent waarschijnlijk al de Mietpreisbremse uit Berlijn. Het experiment mislukte, maar de huurlimiet niet. Volgens het regeerakkoord komt er een regionale huurrem, beperkt tot maximaal 3 jaar. De huurprijzen in deze regio mogen dan met maximaal 11% stijgen, tot nu toe was dat 15%.

Huurrem in het regeerakkoord:

 1. Huurlimiet voor afzonderlijke regio’s
 2. Beperkt tot een maximum van +11
 3. Beperkt tot een maximum van 3 jaar / regio

Bevordering van eigendom: verhoging van het eigendomspercentage

In het algemeen moet eigendom sterker worden bevorderd. Wij hebben reeds uitvoerig gesproken over het thema eigen woningbezit, met name in verband met onroerend goed als kapitaalbelegging (huren). Het bewonen van een eigen huis is de duurste vorm van huisvesting, maar op lange termijn is het voor particulieren welvaartscheppend. Daarom zouden meer Duitse burgers huiseigenaar moeten worden. In de eerste plaats natuurlijk in flats, want de afdichting van landoppervlakten neemt immers steeds meer toe. Alleen al in Duitsland wordt elke dag vijf hectare grond afgedicht, bijvoorbeeld voor parkeerterreinen, maar ook voor nieuwbouw.

Dit is wat er in het regeerakkoord staat:

“Wij willen meer mensen in Duitsland in staat stellen om in een koopwoning te wonen”

46,5% Eigendomspercentage in Duitsland

Hoe zit het met het percentage huizenbezitters in Duitsland?

 • 2018 – 46,5%
 • 2014 – 45,5%
 • 2010 – 45,7%
 • 2006 – 41,6%
 • 2002 – 42,6%
 • 1998 – 40,9%

Bron: Federaal Bureau voor de Statistiek

Zonne-energiesysteem: gebruik van dakoppervlakken

Zonne-energiesystemen zijn weer een groot onderwerp, al vele jaren worden er door de staat veel subsidies voor verstrekt. Nu moeten zonne-installaties verplicht worden voor een groot deel van de bouwsector.

Om precies te zijn, alles tot aan het regeerakkoord:

“Alle geschikte dakoppervlakken moeten in de toekomst worden gebruikt voor zonne-energie.”

De doelstellingen zijn zeer ambitieus: tegen 2030 moet 90% van de elektriciteit afkomstig zijn van zonne-energie alleen. Hiervoor zijn vele terreinen beschikbaar, denk maar aan supermarkten van één verdieping met hun platte daken of enorme logistieke centra.

“Voor nieuwe commerciële gebouwen zou dit verplicht moeten zijn; voor nieuwe particuliere gebouwen zou het de regel moeten worden.”

Momenteel heeft Duitsland een netto hoeveelheid geproduceerde elektriciteit van 220 gigawatt nodig. Verwacht wordt dat zonne-energie in de komende jaren goed zal zijn voor 200 gigawatt.

Doel: 200 gigawatt / jaar door elektriciteit uit de zon

Installatie, of het nu een eengezinswoning of flatgebouw is:

Klimaatneutrale warmtevoorziening: Verwarmingssystemen

De volgende wijzigingen zullen worden aangebracht in de energiewet voor gebouwen (GEG): Verwarmingssystemen die na 2025 worden geïnstalleerd, moeten voor 65% op hernieuwbare energie werken. Dit zal een grote uitdaging zijn, en bij de huidige stand van de techniek zullen hybride systemen met thermische zonne-energie moeten worden geïnstalleerd.

Tip! Lees hier meer over de “Toekomst”:

Daarnaast zijn er enkele gedetailleerde wijzigingen, met name voor conversies, uitbreidingen onder lijnen.

Isolatie, steeds belangrijker in nieuwbouw:

Laadstations: Openbare uitbreiding & in het huis

De omschakeling naar elektrische mobiliteit, waarover ik hier op de blog al vaak heb geschreven, zal ook zeer interessant zijn.

De kop is groot:

15 miljoen elektrische auto’s + 1 miljoen oplaadstations

15 miljoen elektrische auto’s zullen het elektriciteitsnet voor grote uitdagingen stellen. Om al deze auto’s van stroom te voorzien, moet het Duitse oplaadnetwerk worden uitgebreid tot 1 miljoen oplaadpunten.

Natuurlijk zullen niet alle oplaadstations openbaar zijn; een groot deel zal worden geïnstalleerd in huizen en garages, carports en ondergrondse garages. In steeds meer ondergrondse garages worden nu al snellaadstations geïnstalleerd. Volgens de huidige stand van de techniek kunnen elektrische auto’s in ongeveer 30 minuten worden opgeladen.

Het interessante is dat elektrische auto’s in de toekomst deel kunnen uitmaken van het elektriciteitsnet. Als gedecentraliseerde elektriciteitsopslag. Als we steeds meer overgaan op zonne-energie, energie uit windenergie en waterkracht, dan is energie niet altijd in dezelfde hoeveelheid beschikbaar. We kunnen ook geen krachtcentrale opstarten. De accu’s van de elektrische auto’s zouden in de toekomst kunnen dienen voor gedecentraliseerde opslag in onze steden.

Geen belastingverhogingen: Het hoogste belastingtarief blijft hetzelfde

Tot slot nog iets goeds: voor alle eigenaars van onroerend goed die ook verhuren, werd het hoogste belastingtarief ongemoeid gelaten. Er waren ook geen andere belastingverhogingen.