Energiezuinig huis: energie-efficiënt bouwen, aankoop van onroerend goed en 5 renovatiemaatregelen voor duurzaam wonen

Energiezuinig huis – Het kopen van een huis of zelfs het bouwen van een huis is een belangrijke stap voor iedereen – of het nu een toekomstige eigenaar of investeerder is. Er zijn veel verschillende soorten huizen, zoals de bungalow, de villa of het vakantiehuis, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Hierna wordt het lage-energiehuis voorgesteld. Het is geen geheim meer dat de bouw van energie-efficiënte woningen tussen 2009 en 2019 meer dan verviervoudigd is, en uiteraard is deze trend niet alleen zichtbaar in multifunctionele gebouwen, maar slaat hij ook steeds meer over naar particuliere woningen. De resultaten van deze ontwikkeling zijn lage-energiewoningen, nul-energiewoningen, passiefhuizen en nog veel meer. Klik hier voor een overzicht van de voor- en nadelen van elk type woning.

Energiezuinig huis: energiezuinig bouwen en duurzaam wonen?

Sinds 2007 is er een wetsontwerp dat de energie-efficiëntie van bouwprojecten probeert te reguleren en zo het woonlandschap in steden en op het platteland duurzamer wil maken. Om een bouwvergunning te krijgen, moet aan bepaalde eisen worden voldaan.

Bovendien worden lage-energiewoningen gesteund met gesubsidieerde leningen, aangezien de belangstelling van de regering en ontwikkelingsbanken ook doorgaat. Uiteraard hoeven niet alle nieuwe gebouwen lage-energiewoningen te zijn en komen ook categorieën die onder de definitie van lage-energiewoning vallen in aanmerking voor financiering. Met duurzaam leven profiteert u echter niet alleen van het milieu, maar bespaart u ook op uw energiekosten.

U wilt een huis kopen of bouwen, maar weet niet welk huis het beste bij u past? Bekijk dan onze gids voor woningtypes van A tot Z! Hier vindt u alle soorten huizen, van bungalow tot rijtjeshuis!

Reglement: Energienormen voor oude en nieuwe gebouwen

Een interessant gegeven over het lage-energiewoning is dat de term niet aan uniforme normen is onderworpen. De reden hiervoor is dat de energievoorschriften voor gebouwen regelmatig worden vernieuwd of aangevuld. Sinds november 2020 is de Building Energy Act, kortweg GEG, van toepassing op nieuwe gebouwen. Hier worden karakteristieke waarden gedefinieerd die nieuwe gebouwen ten minste moeten bereiken.

De bij deze wet ingevoerde normen hebben betrekking op het verwarmingssysteem, de thermische isolatie en de berekening van een waarde die het huis classificeert op basis van zijn energiebalans. Op die manier kunnen tekortkomingen worden gecompenseerd door middel van bepaalde maatregelen.

Bijzonderheden bij de bouw: zonnesysteem, verwarming & co.

In naam van de duurzaamheid moeten bij de bouw van de huizen bepaalde maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld om het transmissie-warmteverlies te beperken en zo het energieverbruik te verlagen.

Deze bouwmaatregelen kunnen veelzijdig zijn. Vaak uitgevoerde renovaties zijn de volgende:

 • Zonnestelsel
 • Thermische zonne-energie
 • Ventilatiesysteem + dikke, niet-openende ramen
 • Modern verwarmingssysteem

Voor- en nadelen van een lage-energiehuis: kosten, constructie en maatregelen

Afhankelijk van de genomen maatregelen brengt de speciale bouwmethode niet te onderschatten voor- en nadelen met zich mee. Op den duur kunnen bepaalde omstandigheden als vervelend worden ervaren, dus moet u van tevoren bedenken of u met deze factoren zou kunnen omgaan.

Tegelijkertijd heeft de huisvorm ook voordelen die het leven aangenamer maken. In het algemeen moet worden opgemerkt dat energie-efficiëntie vaak wordt geassocieerd met zo weinig mogelijk verwarmen, mogelijk bevriezen of koude douches moeten doorstaan. Dit is absoluut niet het geval in moderne gebouwen, waar andere maatregelen worden genomen om in de energiebehoeften te voorzien en deze te verminderen.

Voordelen: Geen extra kosten?

Het duidelijke voordeel van lage-energiewoningen is natuurlijk de lagere energiekosten. Als bewoner zult u dit vooral merken aan uw energierekening, omdat bouwkundige maatregelen de energiebehoefte compenseren en zorgen voor een comfortabel leefklimaat.

 • 35-75 kWh/(m²a) Jaarlijkse verwarmingsbehoefte
 • Lage servicekosten
 • Eigen energieproductie

Nadelen: Gesloten ramen?

Naast het beperken van het transmissie-warmteverlies en de daaruit voortvloeiende stijging van de primaire energiekosten, kunnen lage-energiewoningen ook beperkingen met zich meebrengen die sommige mensen als storend ervaren. Dit betekent bijvoorbeeld dat de ramen niet meer kunnen worden geopend en dat de ventilatie wordt verzorgd door een ventilatiesysteem. Als dit defect is, is er al snel kans op schimmel.

 • Vensters die niet kunnen worden geopend
 • Vochtophoping
 • Risico op schimmel

Energieregels voor huurders, kopers en bouwers

Met name nieuwe gebouwen moeten aan betrekkelijk strenge eisen voldoen om een bouwvergunning te krijgen. Deze voorschriften zijn nu echter standaard in de bouwwereld. 63 % van de woongebouwen is echter vóór 1987 gebouwd. In de loop der jaren hebben deze ook renovatiemaatregelen moeten ondergaan. Veel van deze maatregelen zijn genomen om de duurzaamheid te verbeteren.

Energiebesparingsverordening en energiewet voor gebouwen

De wetstekst van de energiebesparingsverordening bepaalde vroeger de waarden waaraan een gebouw moest voldoen om een energiepas te krijgen. Deze verordening werd in 2020 vervangen door de GEG, d.w.z. de energiewet voor gebouwen. In de nieuwe wet zijn ook de Energiebesparingsverordening en de Warmtewet hernieuwbare energiebronnen opgenomen. De energie-eisen voor nieuwe gebouwen en renovaties werden echter niet aangescherpt.

Inhoud en vernieuwingen van de wet:

 • Verplichting om hernieuwbare energiebronnen te gebruiken
 • Verplichting om dicht bij gebouwen opgewekte elektriciteit te gebruiken
 • Flexibiliteitsopties om te voldoen aan de energienormen in nieuwe gebouwen
 • Regelt de primaire energiefactoren
 • Kooldioxide-emissies moeten worden vermeld in het energiecertificaat van een huis
 • In geval van verkoop of renovatie: verplicht energieadvies voor kopers of eigenaars.

Energie-efficiëntieklassen: Waarden, gegevens, prijzen

Onlangs in de GEG, en voorheen in andere wetten, zijn de energie-efficiëntieklassen vastgesteld aan de hand waarvan woningen worden beoordeeld. Onroerend goed wordt beoordeeld in 9 niveaus van A+ tot H. Nieuwe gebouwen behoren meestal tot de hogere klassen, terwijl oude gebouwen, zelfs na renovatie, een E krijgen. Nieuwe gebouwen worden gewoonlijk in de hogere klassen ingedeeld, terwijl oude gebouwen, zelfs na renovatie, in de klassen E-D worden ingedeeld. Energiezuinige woningen halen normaliter ongeveer 70 kWh/(m²a) en kunnen dit door zelfproductie terugbrengen tot ongeveer 30 kWh/(m²a).

Wij hebben de klassen voor u samengevat, samen met de referentiewaarde en de bijbehorende energiekosten per vierkante meter:

 • A+: < 30 kWh/(m²a) // < 2 €/(m²a)
 • A: < 50 kWh/(m²a) // 2 €/(m²a)
 • B: < 75 kWh/(m²a) // 3 €/(m²a)
 • C: < 100 kWh/(m²a) // 4 €/(m²a)
 • D: < 130 kWh/(m²a) // 6 €/(m²a)
 • E: < 160 kWh/(m²a) // 7 €/(m²a)
 • F: < 200 kWh/(m²a) // 9 €/(m²a)
 • G: < 250 kWh/(m²a) // 11 €/(m²a)
 • H: > 250 kWh/(m²a) // > 13 €/(m²a)

Kosten: vergelijking tussen standaard woningbouw en lage-energiewoning

Theoretisch valt het extreem energie-efficiënte huis dan in energie-efficiëntieklasse A+. Dat was te verwachten, of iets anders zou ontnuchterend zijn geweest, maar wat kost het eigenlijk om zo’n huis te bouwen? De prijs per vierkante meter voor een nieuw huis varieert van 1.396 euro tot 2.176 euro. Deze waarde is niet gecorrigeerd voor nul-energie-woningen, maar omvat deze wel. Niettemin rekenen wij in het hiernavolgende met het gemiddelde van deze twee cijfers.

De gemiddelde waarde bedraagt 1786 €/(m²a), wat we vermenigvuldigen met de oppervlakte van een vrijstaande woning bij benadering, d.w.z. 150 m².

 • Gemiddelde bouwkosten € 267.900

Bijkomende kosten voor het lage-energiehuis

Energiezuinige huizen kosten tussen 5 en 15% meer om te bouwen dan het gemiddelde huis. Wij gaan opnieuw uit van de gemiddelde waarde, d.w.z. 10 %, en tellen € 26.790 op bij onze woningprijs.

 • Kosten lage-energiehuis: € 294.690

Energiezuinige huizen: wanneer begint het te lonen?

Energiezuinige huizen hebben een energieverbruik van normaal 2 €/(m²a) per jaar. Standaardwoningen worden verondersteld een klasse C te hebben, d.w.z. 4 €/(m²a).

Wij zouden graag willen weten wanneer wij de € 26.760 voor het lage-energiewoning hebben terugverdiend, of in vergelijking met een standaardwoning, wanneer wij het hebben terugverdiend in extra energiekosten. Het is zeer nuttig voor de berekening dat beide bedragen ongeveer 2 € zijn.

150 vierkante meter woonoppervlak zorgt voor 300 € extra kosten per jaar. Dit zou betekenen dat energiezuinige huizen pas na 89 jaar gebruik zouden renderen in vergelijking met een standaard nieuwbouwhuis. Dit gaat echter voorbij aan bepaalde aspecten. Aan de ene kant, als het zonnesysteem meer elektriciteit produceert dan u nodig heeft, verkoopt u het door, wat betekent dat als u meer produceert dan u nodig heeft, u geld verdient.

Bovendien gaat het bij energiezuinige huizen niet alleen om kostenbesparing, maar vooral ook om het verkleinen van de koolstofvoetafdruk door bewust om te gaan met natuurlijke hulpbronnen. Er zij ook op gewezen dat alle gebruikte waarden benaderend zijn en niet als absoluut mogen worden beschouwd. Bovendien hebben wij in het begin geen aangepaste cijfers voor de berekening gebruikt, zodat wij er algemeen van kunnen uitgaan dat de duur aanzienlijk korter is. 20 – 30 jaar wordt vaak genoemd.

Ten slotte mag niet worden vergeten dat lage-energiewoningen veel compacter zijn dan standaardwoningen, zodat de berekening met 150 m² dienovereenkomstig nogal overdreven is. De efficiënte leefruimte van lage-energiewoningen draagt ertoe bij dat de hier berekende waarden sterk vertekend zijn.

Financiering: gesubsidieerde leningen voor woningbouw

In de vorige berekening werd ook volledig voorbijgegaan aan de mogelijkheden van gesubsidieerde leningen. Deze kunnen aanvullende leningen tot 4.000 euro vergemakkelijken. En het is ook gemakkelijker om leningen te krijgen als het huis aan bepaalde normen voldoet.

KfW verdeelt in drie efficiëntiewoningcategorieën, bijvoorbeeld. KfW Efficiency House 55, 40 en 40 Plus. Het rendement dat aan een huis wordt toegekend, wordt bepaald door de genomen efficiëntiemaatregelen, waarop wij hieronder nader zullen ingaan.

Renovatie: Omschakeling naar energiebesparing met zonne-energie & Co.

De drie-eenheid voor energiebesparing bestaat uit verwarming, ventilatie en isolatie. Bouwmaatregelen met een positieve invloed op deze drie factoren kunnen de energie-efficiëntie van een huis enorm verbeteren. Er zijn verschillende mogelijkheden, die wij hier nader zullen bekijken.

Bouwmaatregelen: Ventilatie, verwarming en isolatie

Het doel van ventilatiesystemen is de woning te voorzien van een constante toevoer van frisse lucht, zelfs wanneer de ramen gesloten zijn. Waarom is dit belangrijk in energiezuinige huizen als ventilatie extra elektriciteit verbruikt?

Om transmissieverlies van warmte te beperken, hebben moderne huizen niet alleen een betere buitenisolatie en dikkere ramen, de ramen kunnen vaak zelfs niet van binnenuit worden geopend. Om een opeenhoping van lucht en vocht te voorkomen, worden ventilatiesystemen gebruikt die voor een regelmatige luchtverversing zorgen.

Bovendien worden verwarmingssystemen steeds geavanceerder en efficiënter. Vaak kan een modern verwarmingssysteem al veel verschil maken als het gaat om besparingen op grondstoffen en bijkomende kosten.

Zonne-energie: fotovoltaïsche en thermische zonne-energie – prijzen en meer

Het oogsten van zonne-energie is allang niet meer iets buitengewoons en vindt steeds meer plaats, zowel particulier als in industriële vorm. Niet in de laatste plaats is dit ook te danken aan overheidssubsidies.

Een zonnesysteem kost tussen 5400 € en 13.300 € netto, afhankelijk van de grootte en de staat van het huis. In deze prijs zijn de kosten voor installatie en toebehoren inbegrepen. Een andere doorslaggevende factor is de grootte van de accu, die bepaalt hoeveel energie kan worden opgeslagen voor tijden dat het systeem niet produceert.

Een andere, iets goedkopere optie om elektriciteit te besparen is een zonneboilersysteem. De kosten variëren hier van 5.000 tot 10.000 euro, afhankelijk van de vraag of het thermische systeem alleen dient voor de warmwatervoorziening of ook voor de verwarming.

Hoewel zonnecollectoren zelf een hoger rendement hebben dan fotovoltaïsche energie, gaat dit rendement massaal verloren in de buizen, zodat het uiteindelijk moeilijk is te bepalen welke methode het meest lonend is.

Extra kennis: Een huis kopen en snel verkopen

In dit artikel hebben wij ons meer gericht op het bouwen van een huis en minder op het kopen van een woning. Maar als dat is wat u interesseert, hebben wij nog veel meer lectuur over dit onderwerp waar u zeker iets aan zult hebben. Wij vertellen u alles, van de stand van de vastgoedmarkt tot tips voor uw persoonlijke huisaankoop en waar u op moet letten voordat u iets koopt.

Koop luxe onroerend goed: Koop een villa, penthouse of loft – Tips & Tricks

Bent u geïnteresseerd in feiten, cijfers en gegevens over hoe de prijs van luxe onroerend goed verandert? Hier kunt u nagaan hoeveel u betaalt voor onroerend goed in verschillende steden en waar het meeste geld aan onroerend goed wordt besteed. Neem gewoon een kijkje en laat je inspireren:

Een huis verkopen: Huis te klein? Huizen verkopen aan topprijzen

Misschien is je gezin gegroeid, of heb je eindelijk het geld om een groter huis te kopen. Een beetje startkapitaal uit de verkoop van uw oude woning kan helemaal geen kwaad! Ontdek hier hoe u uw huis niet alleen snel, maar ook voor een goede prijs kunt verkopen: