Verwarming: Zonne-energie, olie, gas, warmtepomp, pellets – vergelijking, kosten & overheidssubsidies

Verwarming & Types – Het onderwerp verwarming is niet alleen interessant voor bouwers, maar ook voor eigenaars van onroerend goed. Verwarming is niet alleen noodzakelijk in een woning, maar ook wettelijk verplicht. Welke soorten verwarming zijn er, hoe moeten deze worden onderhouden en zijn er wettelijke subsidies voor de aanleg van bepaalde soorten verwarming of moeten de kosten volledig door de eigenaar worden gedragen? Vooral bij de bouw van een huis of bij renovatie en modernisering speelt het verwarmingssysteem een doorslaggevende rol, omdat een groot deel van de latere bedrijfskosten ervan afhangt, voor u of voor uw huurders.

Zonnesystemen, olie- en gasverwarming of warmtepomp?!

Bij de keuze van een verwarmingssysteem moet met een aantal zaken rekening worden gehouden, want er zijn grote verschillen. Afhankelijk van het object moet een individuele beslissing worden genomen over welk systeem het meest geschikt is om het hele pand efficiënt te verwarmen. De systemen verschillen niet alleen in milieuvriendelijkheid, maar ook in efficiëntie en prijs.

Thermische zonne-energie: Zonne-energie

Thermische zonne-energie is het proces waarbij zonne-energie wordt omgezet in bruikbare warmte. In woningen wordt de geproduceerde warmte gewoonlijk gebruikt om water te verwarmen of voor verwarming. Afhankelijk van de ligging en de omstandigheden van het pand kan dit systeem het tot dan toe gebruikte verwarmingssysteem volledig vervangen.

Overheidssubsidie van 2.000 euro

Hernieuwbare energie verlaagt de bedrijfskosten

De zonnecellen kunnen tot 50 à 65 procent van het warm water vervangen en daarmee ook het grootste deel van de jaarlijkse vraag naar warm water dekken.

Zonnecellen kunnen 50 tot 65 procent van warm water vervangen

Hoe werken zonnecellen?

De zonnecellen op het dak hebben een speciale werkingsmodus. Zogenaamde absorbers vangen de warmte van de zon op en geven die door aan leidingen waarin een warmteoverdrachtsvloeistof loopt. Deze vloeistof warmt op en loopt naar een warmwateropslagtank in het gebouw, waar de warmte van de warmteoverdrachtvloeistof via een warmtewisselingsproces wordt overgedragen aan het water in de opslagtank. Het warme water uit de voorraadtank kan nu rechtstreeks in huis worden gebruikt, zowel voor verwarming als voor warm water. De warmteoverdrachtvloeistof stroomt terug naar de zonnecellen om opnieuw te worden verwarmd. Het water in de opslagtank kan dankzij deze technologie ook zonder direct zonlicht worden gebruikt.

Zonnesysteem, fotovoltaïca, wat is het verschil?

Een fotovoltaïsch systeem is geschikt als aanvulling op een zonne-installatie. Hierbij wordt ook zonne-energie gebruikt, maar de energie wordt niet omgezet in warmte maar in bruikbare elektriciteit. Beide systemen samen bevrijden de eigenaar van de afhankelijkheid van grote energiebedrijven, omdat hij nu zowel warmte als elektriciteit in zijn eigen huis kan produceren. Als het huis goed gelegen is, hoeft de eigenaar helemaal geen beroep meer te doen op extern geproduceerde warmte of elektriciteit. Meer informatie over het onderwerp:

Zonnesysteem (eengezinswoning):

Optimaal gebruik van de ruimte voor energieopwekking:

Vestiging en stedelijke ontwikkeling, gunstige energiekosten voor de huurders:

Close-up van het dak met hoeveelheden zonnepanelen om energie op te wekken voor de bewoners.

Overheidssteun voor thermische zonne-energie

Subsidies voor thermische zonne-energie zijn beschikbaar in verschillende gebieden. Het eerste aanspreekpunt voor toekomstige eigenaars van thermische zonne-energie moet het BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) zijn. De financieringsvoorwaarden zijn hier als volgt:

 1. Op het gebied van vrijstaande en halfvrijstaande woningen kan een forfaitair bedrag van 2.000 euro worden toegepast voor de aanleg van een zonnesysteem dat zowel voor de bereiding van warm water als voor verwarmingsondersteuning wordt gebruikt. Dit forfaitaire bedrag geldt voor zonnesystemen tot 14 vierkante meter. Voor een oppervlakte van 15 tot 40 vierkante meter wordt 140 euro per vierkante meter bruto collectoroppervlak toegekend.
 2. Een uitbreiding van reeds bestaande systemen wordt gesubsidieerd met 50 euro per vierkante meter bruto collectoroppervlak.
 3. Zonnesystemen die uitsluitend voor waterverwarming worden gebruikt, kunnen worden gesubsidieerd met 50 euro per vierkante meter bruto collectoroppervlak, zolang het oppervlak tussen 3 en 40 vierkante meter ligt. De maximale subsidie per systeem bedraagt 500 euro.
 4. Bovendien worden bepaalde bonussen aangeboden, zoals een subsidie voor de vervanging van defecte onderdelen of extra installaties, zoals een warmtepomp of iets dergelijks.

Verdere subsidies voor thermische zonne-energie

De subsidies op het gebied van thermische zonne-energie gaan echter nog verder en verschillende banken bieden ook speciale voorwaarden bij het aangaan van leningen voor de bouw van thermische zonne-energiesystemen. Afhankelijk van het individuele geval is het van belang rechtstreeks informatie in te winnen bij de aanbieder en individuele aanbiedingen te verkrijgen.

Voorraad verwarming: veel verbruik, weinig rendement

56% vindt zijn verwarmingssysteem “niet efficiënt genoeg”. Mijn tip, vertrouw op een luchtbevochtiger voordat je permanent de verwarming op vol zet. Dit geeft u hetzelfde gevoel van warmte, tegen lagere kosten. Lees meer in het artikel: Woning riskeert ramen en isolatie.

Omdat maar weinig verwarmingssystemen efficiënt zijn, d.w.z. dat ze ook kostenbesparend zijn. Hier ziet u de efficiëntiestructuur in de verwarmingsvoorraad in Duitsland in 2018 en 2019. Meer dan de helft van de respondenten, een volle 57% (2018) en 56% (2019), beschouwt hun verwarmingssysteem als “onvoldoende efficiënt”. Een echte kostenvreter, als hij verkeerd gebruikt wordt.

 • Onvoldoende efficiënt: 56%
 • Efficiënt: 24%
 • Efficiënt en hernieuwbaar: 20%

Statistik: Effizienzstruktur im Heizungsbestand in Deutschland in den Jahren 2018 und 2019 | Statista

Gasverwarming: verwarming met aardgas, vloeibaar gas of biogas

Gasverwarming is in Duitsland waarschijnlijk de meest verbreide vorm van verwarming, en terecht, want het systeem biedt vele voordelen. Moderne technologie, efficiëntie en een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn de kenmerken van gasverwarming. Bovendien zijn ze gemakkelijk te combineren met hernieuwbare energiebronnen, besparen ze ruimte en zijn ze gemakkelijk te installeren bij moderniserings- en renovatieprojecten.

Condenserende gaskachels zijn momenteel vanuit technisch oogpunt de beste op de markt, zij vervangen constante ketels, die bijna niet meer bestaan, en er zijn ook enkele voordelen ten opzichte van gaskachels met lage temperatuur. Condenserende gasverwarmingstoestellen gebruiken alleen de calorische waarde van aardgas en LPG of biogas en maken dus gebruik van de warmte van het uitlaatgas. Dit resulteert in een zeer goede efficiency en standaard benuttingspercentages van ruim boven de 100 % worden bereikt. Naast deze voordelen neemt het condenserende gasverwarmingssysteem niet meer ruimte in beslag dan andere en kan daarom zelfs in kleine nissen worden geïntegreerd. Meer informatie over het onderwerp

Warm water en koud water temperatuur in het verwarmingssysteem:

Bij alle voordelen moet echter niet worden vergeten dat gas ook een fossiele brandstof is en dus schadelijker voor het milieu dan hernieuwbare energiebronnen. Gas is echter de meest milieuvriendelijke fossiele brandstof, aangezien de verbranding slechts weinig CO2-uitstoot en geen roet veroorzaakt. Biogas is ook een alternatief, aangezien het geen CO2 uitstoot.

Overheidssubsidies voor gasverwarmingssystemen

Er zijn ook bepaalde subsidieprogramma’s voor gasverwarming, die zowel de installatie van gasverwarming in een nieuw gebouw als de omschakeling op gasverwarming in oudere eigendommen ondersteunen. De voorwaarden zijn als volgt:

 1. Het BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) bevordert slechts zijdelings gasverwarmingssystemen. Huiseigenaren die een in aanmerking komend zonnesysteem installeren voor gecombineerde verwarmingsondersteuning en warmwaterbereiding, ontvangen een zogenaamde ketelvervangingsbonus van 500 euro wanneer zij tegelijkertijd overschakelen op een gasverwarmingssysteem met condensatietechnologie.
 2. Banken, zoals KfW, bevorderen ook de installatie van gasverwarmingssystemen door leningen tegen lage rente te verstrekken voor de financiering van gasverwarmingssystemen. Dit omvat ook modernisering, maar ook bijkomende kosten zoals die voor radiatoren, thermische isolatie en installaties.
 3. Het programma nr. 430 “Energie-efficiënte renovatie – investeringssubsidie” subsidieert diverse maatregelen, zoals de installatie van verwarmingssystemen op gas of de modernisering van het verwarmingssysteem.

Olieverwarming: verwarming met stookolie of bio-verwarmingsolie

Na gasverwarming zijn olieverwarmingssystemen waarschijnlijk de meest voorkomende systemen in Duitsland. De werkwijze is eenvoudig en werkt al tientallen jaren op dezelfde manier. De stookolie wordt via een olieleiding naar het verwarmingssysteem gepompt, waar ze wordt verstoven en verbrand. De warmte die tijdens dit proces wordt opgewekt, wordt gebruikt om het verwarmingswater te verwarmen en zo voor verwarming te zorgen. De meeste van deze componenten bevinden zich in de boiler, die nu niet meer dan één vierkante meter ruimte inneemt en, afhankelijk van het model, zelfs aan de muur kan worden opgehangen.

Voordelen voor vastgoedeigenaars

Olieverwarmingssystemen bieden veel voordelen voor eigenaars van onroerend goed, omdat olieverwarming een beproefde en betrouwbare technologie is die de tand des tijds al tientallen jaren doorstaat. Bovendien kan stookolie tegen lage prijzen worden aangekocht en in voorraad worden gehouden. Een aansluiting op het gas- of stadsverwarmingsnet is niet nodig, zodat de eigenaar onafhankelijk is van energieleveranciers. De verbranding is zeer zuinig en heeft een lage uitstoot. Ook voor de milieubewuste mens is er een oplossing, want bio-verwarmingsolie, die wordt verkregen uit hernieuwbare grondstoffen, voldoet aan de eisen voor een aandeel van hernieuwbare energiebronnen en olieverwarming kan ook goed worden gecombineerd met een zonne-installatie.

Maar er zijn ook nadelen, want de stookolieprijzen zijn moeilijk te voorspellen en de brandstofkosten moeten vooraf door de eigenaar worden gefinancierd. Bovendien is er ruimte nodig in de kelder waar de tank kan worden geplaatst.

Wie op stookoliekosten wil besparen, moet zich ook neerleggen bij een oliegeur in de kelder, die alleen kan worden vermeden door premium stookolie met geurstoffen te gebruiken. Wie niet verwarmt met bio-verwarmingsolie moet ook weten dat bij de verbranding van olie CO2-emissies ontstaan.

 • Zuinige verbranding
 • Lage emissie

Overheidssubsidies voor olieverwarmingssystemen

De subsidies voor olieverwarmingssystemen zijn lager dan die voor de andere verwarmingssystemen, maar toch zijn er verschillende subsidies voor olieverwarmingssystemen om de eigenaars te helpen. De voorwaarden voor de subsidie zijn als volgt:

 1. Met Programma 152 bevordert KfW Bank individuele maatregelen die resulteren in een hogere energie-efficiëntie en een verlaging van de energiekosten. Zo wordt niet alleen de vervanging van het olieverwarmingssysteem gefinancierd, maar ook de installatie van een circulatiepomp met hoog rendement en een circulatiepomp.
 2. Het BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) bevordert slechts zijdelings olieverwarmingssystemen, zoals het dat ook doet voor gasverwarmingssystemen. Huiseigenaren die een in aanmerking komend zonnesysteem installeren voor gecombineerde verwarmingsondersteuning en warmwaterbereiding, ontvangen een zogenaamde ketelvervangingspremie van 500 euro indien zij tegelijkertijd hun oude verwarmingssysteem vervangen door een olieverwarmingssysteem met condensatietechnologie.

Pelletverwarming: verwarming met geperste houtresten

Een modern pelletverwarmingssysteem staat bekend om zowel lage brandstofkosten als milieuvriendelijke verwarming en is daarmee een stap voor op conventionele gas- en olieverwarmingssystemen. De manier waarop het werkt is ook betrekkelijk eenvoudig. De houtpellets worden periodiek aan de verbrandingskamer toegevoerd met behulp van een toevoerinrichting, zodat de juiste vulling volledig automatisch gebeurt. De warmte die vrijkomt bij de verbranding van de pellets wordt in een aparte boiler gebruikt om het water te verwarmen. Dit betekent dat het verwarmingssysteem kan worden bediend en warm water kan worden geproduceerd.

Hoewel de kosten voor de brandstoffen van een pelletverwarmingssysteem aanzienlijk lager zijn dan die voor fossiele brandstoffen zoals olie of gas, zijn de initiële kosten voor pelletverwarmingssystemen aanzienlijk hoger en ook de onderhoudswerkzaamheden kosten hier meer. Bovendien heeft dit verwarmingssysteem aanzienlijk meer ruimte nodig dan een verwarmingssysteem op gas of olie. Anderzijds is pelletverwarming zeer milieuvriendelijk.

Houtpellets: omvang en eenheden

 • Diameter: 6 – 9 mm
 • Lengte 10 – 35 mm
 • Bulkdichtheid 1,1 kg/dm³ 1,2 kg/dm³
 • Stortgewicht ca. 650 kg/m³ (0,65 kg/l) ca. 650 kg/m³

Close-up van houtpellets:

Overheidssubsidies voor pelletverwarmingssystemen

De subsidies voor pelletverwarmingssystemen zijn buitengewoon goed. Ook hier zijn er verschillende mogelijkheden met verschillende voorwaarden. De voorwaarden zijn als volgt:

 1. Ook hier verleent de KfW Bank steun in de vorm van laagrentende leningen.
 2. Het BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) wil met zijn subsidies de installatie van een pelletverwarmingssysteem zo aantrekkelijk mogelijk maken en biedt daarom financiële middelen uit het Marktstimuleringsprogramma (MAP) aan die niet hoeven te worden terugbetaald! Aan deze ongelooflijke voorwaarden moeten echter strikte voorwaarden worden verbonden om de subsidie mogelijk te maken. Onder deze voorwaarden vallen alleen pelletketels met en zonder bufferopslag en pelletkachels met waterreservoirs en combikachels die kunnen worden gevuld met houtpellets, houtblokken of houtsnippers.
 3. Bovendien biedt het BAFA een brede waaier van bonussen die kunnen worden aangevraagd naargelang van het individuele geval.

Warmtepomp: verwarmen met de warmte van de omgeving

In zeer technische termen is een warmtepomp een systeem dat thermische energie kan onttrekken aan een medium met lage temperaturen door middel van technische arbeid en toegevoerde arbeidsenergie. Dit klinkt op het eerste gezicht nogal ingewikkeld, maar het principe van de warmtepomp is eigenlijk heel eenvoudig. De warmtepomp onttrekt warmte aan de verschillende energiebronnen lucht, aarde en water en gebruikt deze om water te verwarmen voor verwarmingsdoeleinden. Hiervoor moet nog wel externe elektriciteit worden geleverd, maar lang niet zoveel als voor een conventioneel verwarmingssysteem nodig zou zijn.

Warmtepompen hebben ook veel financiële voordelen, omdat de overheidssubsidies zeer hoog zijn. Banken bieden ook gunstige leningsvoorwaarden voor huishoudens met een warmtepomp. De waardeverhogende functie die een warmtepomp voor een onroerend goed vertegenwoordigt, is ook een pluspunt voor de eigenaar. Warmtepompen zijn ook uiterst milieuvriendelijk. Zij stoten geen CO2 uit en gebruiken geen fossiele brandstoffen. Duurzaamheid is waarschijnlijk een van de grootste voordelen voor warmtepompen, die niet alleen goed worden onthaald door eigenaars van onroerend goed, maar ook steeds meer door de staat worden gesteund. Leer meer over warmtepompen en hun individuele gebruik in uw woning!

Overheidssteun voor een warmtepomp

De subsidies voor warmtepompen worden geregeld door het BAFA. Banken bieden ook gunstige rentetarieven voor de financiering van warmtepompen, maar de grote subsidies komen van de staat. Efficiënte warmtepompen met een nominaal verwarmingsvermogen van maximaal 100 kilowatt worden gesubsidieerd indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Combinatie van ruimteverwarming en warm water (alleen ruimteverwarming indien warm water wordt geproduceerd door andere hernieuwbare energiebronnen)
 2. Uitsluitend voor ruimteverwarming in niet-residentiële gebouwen
 3. Voor de levering van proceswarmte en warmte voor het verwarmingsnet
 4. Er moet worden voldaan aan de financieringsrichtsnoeren

Lucht/lucht-warmtepompen en andere warmtepompen die hun warmte rechtstreeks aan de lucht afgeven, zijn uitgesloten van overheidssubsidies. Warmtepompen die alleen warm water produceren, komen evenmin in aanmerking.

WKK – tegelijkertijd verwarmen en elektriciteit opwekken

Warmtekrachtkoppelingseenheden, of kortweg WKK-eenheden, staan erom bekend dat zij energie bijzonder efficiënt gebruiken. Het systeem is vrij eenvoudig, omdat een WKK niet alleen thermische energie, d.w.z. warmte, maar ook elektrische energie, d.w.z. elektriciteit, produceert en dit gelijktijdig doet. Ecologisch gezien is de parallelle opwekking van elektriciteit en warmte uiterst zinvol, omdat daardoor minder verliezen optreden.

De werkingswijze is uiterst doeltreffend, omdat de WKK-eenheid werkt volgens het principe van warmtekrachtkoppeling. Bij de opwekking van elektriciteit wordt warmte opgewekt die normaal niet als afvalwarmte wordt gebruikt en dus verloren gaat. Als deze warmte echter wordt gebruikt, spreekt men van een warmtekrachtkoppelingcentrale. Deze WKK-eenheden zijn bijzonder geschikt voor grote industriële installaties, ziekenhuizen of universiteiten, aangezien de benutte warmte kan worden toegevoerd aan stadsverwarmingsnetten of kan worden gebruikt voor de productie in industriële installaties. Dit model combineert de motor, de generator en de warmtewisselaar in een geluidsgeïsoleerde behuizing en brengt zo alle vereiste modules compact samen in één blok. Dit is waar de naam bloktype thermische centrale vandaan komt.

Een WKK-eenheid kan worden aangedreven door zowat elke aandrijving en kan werken met bijna elke brandstof. Van benzine- en dieselmotoren tot stoom- of Stirlingmotoren tot gasturbines of brandstofcellen, de WKK-eenheid kan bijna elke aandrijving gebruiken. De brandstoffen worden dan geselecteerd naar gelang van de aandrijving. Zo kan een WKK-eenheid zeer milieuvriendelijk zijn en bijvoorbeeld op biogas of regeneratieve energie werken, maar zij kan ook net zo schadelijk voor het milieu zijn en op aardolie werken. De mogelijkheden zijn dus zeer uitgebreid en kunnen individueel worden afgestemd op de wensen van de klant.

Promotie voor WKK

De subsidies voor WKK-eenheden worden in detail geregeld. De eigenaar van een dergelijk systeem kan de elektriciteit aan het openbare net leveren, vergelijkbaar met fotovoltaïsche systemen, en daarvoor een vergoeding ontvangen. De voorwaarden voor door het BAFA gesubsidieerde WKK-installaties zijn als volgt:

 • De “Wet voor de instandhouding, modernisering en uitbreiding van warmtekrachtkoppeling” bepaalt dat exploitanten van een warmtekrachtkoppelingseenheid een toeslag ontvangen voor de geproduceerde elektriciteit. Daartoe moet de WKK-eenheid echter door het BAFA worden goedgekeurd.
 • De KfW Bank subsidieert ook een WKK-eenheid met gunstige rentevoeten en goede leningsvoorwaarden.

Infrarood: verwarming met elektriciteit

Ook al hebben de conventionele verwarmingssystemen zich bewezen, toch is infraroodverwarming zeker een alternatief dat moet worden overwogen. Hoewel verwarming met elektriciteit over het algemeen als duur wordt beschouwd, zijn er andere relevante factoren die verwarming met elektriciteit economisch maken. Welke punten belangrijk zijn en wanneer elektrisch verwarmen de moeite waard is, kunt u lezen in onze gedetailleerde gids.

Verwarming met elektriciteit via infrarode stralen

Bij het bouwen van een huis is er altijd de vraag naar het juiste verwarmingssysteem. Er zijn vele varianten die hier in aanmerking moeten worden genomen, en infraroodverwarming is er daar één van. Het model biedt vele voordelen die zich goed aanpassen aan een grote verscheidenheid van woonsituaties. Maar onder welke voorwaarden is de installatie van infraroodverwarming de moeite waard en hoe werkt verwarming met elektriciteit eigenlijk precies?

Aangename en gezonde warmte door infraroodstralen

De straling van infraroodverwarming werkt anders dan die van andere verwarmingssystemen, omdat de straling niet de lucht in de kamer verwarmt, maar rechtstreeks het lichaam. Dit omvat niet alleen het menselijk lichaam, maar ook muren, plafonds, vloeren en meubilair. Het principe kan worden vergeleken met zonnebaden in de winter. Dankzij deze techniek wordt de warmte door het lichaam als aangenaam warm ervaren, zelfs bij lage temperaturen. Daardoor zijn slechts lage temperaturen nodig, waardoor elektriciteit en verwarmingskosten worden bespaard. Een ander voordeel van infraroodverwarming is dat de kamers niet lang hoeven te worden voorverwarmd, zodat het lichaam aangenaam warm is. Dit zorgt voor behaaglijke warmte en verhoogt zo het welzijn en de gezondheid.

Verwarmingstechnologie: circulatiepomp, warmtekrachtkoppeling & condensatieketeltechnologie

Eigenaars van gebouwen of vastgoed komen steeds weer dezelfde technische termen tegen bij het onderzoek naar verwarmingssystemen. Wat zit er eigenlijk achter termen als warmtekrachtkoppeling of condensatietechniek en hoe belangrijk zijn ze voor het nieuwe verwarmingssysteem?

Verwarmingspomp – het hart van centrale verwarming

Waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van een gangbaar centraal verwarmingssysteem is de verwarmingspomp, ook wel de circulatiepomp genoemd. Het werkt in de kelder en zorgt ervoor dat er altijd voldoende warm water wordt toegevoerd aan de radiatoren, waardoor verwarming mogelijk wordt. Het stroomverbruik van met name oudere modellen leidt echter tot een onnodig hoog energieverbruik en de daaruit voortvloeiende hoge energiekosten. Daarom is het volkomen zinvol om oudere modellen te vervangen, aangezien deze meestal overgedimensioneerd zijn en altijd hoge prestaties leveren, zelfs wanneer dit niet nodig is. De oudere modellen passen zich niet aan de werkelijke vraag aan en werken daarom vaak onnodig op volle toeren, zelfs in de zomer. Nieuwe modellen hebben een geleidelijke of automatische regeling en werken dus alleen op vol vermogen wanneer dat echt nodig is. Dit drukt de kosten enorm en het energieverbruik is niet onnodig hoog.

Vervang de verwarmingspomp: Afvoer

Maar wanneer is het nodig om een verwarmingspomp te vervangen? Het is gemakkelijk om daar achter te komen door deze tips te volgen:

 • Bereken hoeveel watt u verbruikt en vergelijk deze waarde met de vermogenswaarde van uw bestaande pomp. Reken op ongeveer 1-2 watt per radiator. Een huishouden met 10 radiatoren heeft dus een warmtepomp nodig met een vermogen van ongeveer 20 watt. Als de vermogenswaarde van uw warmtepomp aanzienlijk hoger is dan deze waarde, moet u overwegen om in een nieuwe warmtepomp te investeren.
 • Controleer de energieklasse van uw warmtepomp. Hoe hoger de energieklasse, hoe lager het elektriciteitsverbruik en hoe hoger het energiebesparingspotentieel. Een warmtepomp van klasse A is optimaal, omdat deze het meest efficiënt is.
 • Zoek een gespecialiseerd bedrijf voor advies en laat u individueel adviseren of de installatie van een nieuwe verwarmingspomp voor uw woning zinvol is.

Gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit: efficiënt gebruik van energie

In het algemeen wordt onder warmtekrachtkoppeling verstaan de opwekking van energie, d.w.z. elektriciteit door verbranding, waarbij de afvalwarmte wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. De kinetische energie die vrijkomt om een generator aan te drijven, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De beschikbare afvalwarmte wordt vervolgens aan verwarmingssystemen toegevoerd. In het geval van grote installaties, zoals industriële installaties, is deze afvalwarmte zo groot dat zij kan worden gebruikt om hele stadswijken en openbare gebouwen zoals ziekenhuizen van warmte te voorzien. De parallelle opwekking van elektrische en thermische energie is economisch enorm zinvol, omdat anders veel energie ongebruikt blijft.

De technologie is de laatste jaren enorm geminimaliseerd. Waar vroeger grote machines nodig waren, zijn er nu WKK-eenheden die compact in een doos zijn samengebracht en hetzelfde rendement opleveren. Intussen zijn er ook systemen voor appartementsgebouwen die ongeveer 4kW elektrische en 20kW thermische energie kunnen opwekken en relatief klein zijn. De technologie wordt dus steeds compatibeler en kan afzonderlijk op veel verschillende gebieden worden gebruikt.

Condensatietechnologie: benutting van de condensatiewarmte

De condensatietechniek maakt gebruik van de temperaturen van de rookgassen om de verbrandingslucht voor te verwarmen. Via een pijp-in-pijp schoorsteensysteem wordt de koude buitenlucht verwarmd door het rookgas. Het rookgas koelt vervolgens af tot de buitentemperatuur. Het rookgas moet een zeer groot warmteoverdrachtsoppervlak passeren en brengt daarbij de warmte over op de laagst mogelijke systeemtemperaturen van het verwarmingssysteem. Aangezien deze zeer laag zijn, condenseren de waterbestanddelen in het rookgas en wordt de condensatiewarmte gebruikt. Condensatietechnologie beschrijft dus hoofdzakelijk het proces waarbij de condensatiewarmte wordt gebruikt.

Om condensatie onder alle omstandigheden te laten werken, zijn lage temperaturen van het verwarmingssysteem nodig, die worden gecreëerd door grote warmteoverdrachtsoppervlakken. Oppervlakteverwarmingssystemen, zoals vloerverwarming, plafondverwarming en wandverwarming, zijn dan ook bijzonder populair.

Radiatoren: modellen, functies en correcte ontluchting

Radiatoren zorgen ervoor dat de geproduceerde warmte de verschillende ruimten van het gebouw bereikt en daar kan worden geregeld. Er zijn niet alleen de meest uiteenlopende modellen radiatoren, maar ook een aantal dingen die u erover moet weten.

Vloerverwarming: behaaglijk warme voeten

Vloerverwarming behoort tot de groep van oppervlakteverwarmingssystemen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen warmwaterverwarmingssystemen (natte en droge systemen) en elektrische systemen. Warmwater-vloerverwarmingssystemen worden onzichtbaar in het vloeroppervlak geïnstalleerd. De buizen worden dus rechtstreeks in of onder de dekvloer gelegd. Elektrische vloerverwarming bestaat uit een mat of net waarin verwarmingskabels zijn geïntegreerd. Deze wordt onder de vloerbedekking gelegd en verwarmt van daaruit de vloer.

Wat de prijs betreft, variëren de kosten van vloerverwarming naargelang het systeem. Voor een droog systeem bedragen de kosten 28-44 euro per vierkante meter. Er zijn ook extra kosten voor andere materialen en installatie. De prijs van een nat systeem ligt tussen 13-40 euro per vierkante meter, afhankelijk van het soort installatie. Ook hier zijn er bijkomende kosten voor extra installatiemateriaal. Elektrische systemen kunnen worden geïnstalleerd vanaf 24 euro per vierkante meter. De prijzen variëren naargelang het vloeroppervlak. Hoe groter, d.w.z. hoe groter de oppervlakte, hoe lager de prijs per vierkante meter.

Wand- & plafondverwarming: Onzichtbare radiatoren

Wand- en plafondverwarmingssystemen behoren eveneens tot de groep oppervlakteverwarmingssystemen. Ze worden onder de muur of het plafond geïnstalleerd en verwarmen aanvankelijk alleen de muur/het plafond. De warmte wordt dan in de kamer uitgestraald. Warmteverspreiding door convectie is hier bijna onbestaande en de beweging van de lucht wordt grotendeels geëlimineerd.

Gewoonlijk is een eenvoudig centraal verwarmingssysteem de warmtebron, aangezien dit het warme water door de leidingen onder de muur/het plafond pompt. Maar dit verwarmingssysteem kan ook worden gecombineerd met hernieuwbare energiebronnen en condensatieketels. Het paneelverwarmingssysteem kan zonder problemen aanvoertemperaturen van ongeveer 30° C aan. Een eerste vereiste voor een efficiënt gebruik van deze radiator is echter een goede isolatie, anders gaat er te veel thermische energie verloren.

Gewoon de radiator ontluchten: Afvoer

Elk verwarmingssysteem moet regelmatig worden ontlucht. Hierdoor worden hinderlijke geluiden vermeden en kunnen de prestaties van de verwarming zich ten volle ontwikkelen. Opgesloten lucht in de verwarmer vermindert de prestaties van de verwarmer en leidt tot een hoger energieverbruik. Deze lucht moet dus regelmatig worden vrijgelaten. Tekenen dat de verwarming moet worden ontlucht zijn bijvoorbeeld vreemde geluiden zoals borrelen of geborrel dat uit de radiator komt, maar ook dat de verwarming niet helemaal warm wordt maar alleen rond de regio van de watertoevoer.

Alvorens het verwarmingssysteem te ontluchten, moet de waterdruk worden gecontroleerd. Dit moet binnen het aangegeven standaardbereik liggen, anders moet water worden bijgevuld om de druk te herstellen. Na elke nieuwe vulling van het verwarmingssysteem met water moet het verwarmingssysteem worden ontlucht. Om dit te doen, sluit alle thermostaten en zoek dan de klep. Deze bevindt zich meestal aan de tegenoverliggende bovenkant van de radiator en ziet eruit als een kleine vierkante pen of een vijfhoekige schroef. Afhankelijk van welk ventiel aanwezig is, moet het worden ontlucht met een ontluchtingssleutel of -tang.

De meest voorkomende klep is de vierkante pen, die kan worden ontlucht met een ontluchtingssleutel. Om dit te doen, opent u de klep totdat de lucht eruit sist. Het is belangrijk de klep niet te ver te openen, anders kan hij eruit vallen. Als alle overtollige lucht is ontsnapt, begint er water uit het ventiel te ontsnappen. Vanaf dit moment moet de klep weer snel worden gesloten. Het is het beste om ontsnappend water op te vangen met een bak.

Open haard en kachel: verwarmen met gezelligheid

Een haardkachel biedt ook de mogelijkheid om verwarmingskosten te besparen of zelfs het hele gebouw te verwarmen. Het stoken van een open haard met hout of pellets heeft echter veel meer voordelen dan alleen het besparen van stookkosten. Het verbranden van hout is CO2-neutraal en dus zeer milieuvriendelijk. Of u kiest voor een houtkachel of een tegelkachel is een kwestie van smaak.

Open haard in modern flatgebouw(Berlijn):

Open haard Integratie Landhuis(Mallorca)

Een gewone houtkachel bestaat uit een stalen corpus met een stookruimte en een bijbehorende rookgasleiding. Hierdoor worden de rookgassen die tijdens de verbranding ontstaan, naar buiten afgevoerd. De vuurkist is afgesloten met een vuurvaste glazen deur om het gevaar van een open vuur in de woonkamer tot een minimum te beperken. Kachels worden aangeboden in veel verschillende ontwerpen en modellen en kunnen door de eigenaar individueel aan de ruimte worden aangepast. Naast de praktische functie om verwarmingskosten te besparen, heeft de haard ook een gezellig en esthetisch effect. U kunt meer te weten komen over haarden en kachels in onze gids over dit onderwerp:

Brandhout: doe-het-zelf, hakken en stapelen

Opslag van brandhout en openhaardhout – Grotere hoeveelheden brandhout worden vaak op eigendommen opgeslagen. De tuin of een schuur worden vaak gebruikt voor opslag. Grotere hoeveelheden brandhout moeten, wanneer zij eenmaal op een terrein zijn opgeslagen, op een tegen brand beschermde plaats worden opgeslagen. Deze maatregel wordt regelmatig gecontroleerd door een schoorsteenveger. In dit artikel vindt u tips en video’s over het opslaan, doe-het-zelf, stapelen en hakken van brandhout voor uw open haard:

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Stemtelling: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit bericht waardeert.